1. Vị trí, chức năng,  nhiệm vụ.

Phòng 10 là đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang có chức năng và nhiệm vụ sau

Phòng 10 là đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang thực hiện chức năng kiểm sát và tuân theo pháp luật trong hoạt động thi hành án dân sự các quyết định, bản án của Tòa án nhân dân đã có hiệu lực pháp luật hoặc những quyết định được thi hành ngay theo quy định của pháp luật cho đến khi bản án, quyết định đó được thi hành xong.

Khi thực hiện chức trách được giao, Phòng kiểm sát thi hành án dân sự có nhiệm vụ tham mưu giúp việc cho Viện trưởng VKSND tỉnh trong việc xây dựng kế hoạch; tổ chức thực hiện chương trình trọng tâm theo kế hoạch đã đề ra; hướng dẫn nghiệp vụ các đơn vị quận, huyện; giải quyết các khiếu nại, tố cáo; phát hiện các vi phạm; đề xuất kiến nghị, kháng nghị nhằm khắc phục, phòng ngừa các vi phạm trong lĩnh vực thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh.

2. Cơ cấu tổ chức

Tổng số biên chế của phòng là 05 đồng chí. (Kiểm sát viên trung cấp: 03 đồng chí; Chuyên viên: 02 đồng chí ).

Trưởng phòng: đồng chí Nguyễn Đức Dân

Phó Trưởng phòng: đồng chí Lương Xuân Đới

Thông tin liên hệ

Địện thoại: Phòng 0219.3860110     - email: 
 

sua chua bien tansua chua bien tangiuong sat gia re giuong sat

giuong satgiuong sat gia re giường sắt tại tphcmgiường sắt hà nội