Đoàn Giám sát của Tỉnh ủy Hà Giang làm việc với Đảng bộ VKSND tỉnh.

Đăng lúc: Thứ sáu - 18/05/2018 05:44 - Người đăng bài viết: admin
Ngày 17-5-2018, Đoàn giám sát của Tỉnh ủy do đồng chí Lê Quang Minh, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy có buổi làm việc với Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang.
       
Đồng chí Đặng Bình Giang, Bí thư Đảng ủy VKSND tỉnh Hà Giang báo cáo với Đoàn giám sát 
 
        Tại buổi làm việc, đồng chí Đặng Bình Giang, Bí thư Đảng ủy VKSND tỉnh Hà Giang đã báo cáo với Đoàn giám sát với các nội dung: kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2018 và nhiệm vụ giải pháp chủ yếu những tháng tiếp theo năm 2018; việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về "Xây dựng, chỉnh đốn Đảng" và Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 10-11-2015 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về "Nói đi đôi với làm" gắn với việc đánh giá mức độ quyết liệt và kết quả thực hiện cam kết trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ; việc triển khai Đề án số 18-ĐA/TU ngày 12-9-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của cấp cơ sở trong Đảng bộ tỉnh Hà Giang giai đoạn 2017-2020 và nội dung về việc triển khai thực hiện kết luận của đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy đối với Đảng bộ VKSND tỉnh từ kỳ giám sát năm 2017.

 

Đồng chí Lê Quang Minh, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy kết luận buổi làm việc
 
       Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Lê Quang Minh phát biểu đồng tình với các nội dung báo cáo và đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ VKSND tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, đồng chí cũng chỉ rõ: Đảng bộ cần tiếp tục quan tâm hơn công tác lãnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị thông qua thực hiện chức năng, nhiệm vụ chuyên môn của ngành; tổ chức có hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các Nghị quyết Hội nghị trung ương khóa XII, đặc biệt là Nghị quyết số 18-NQ/T ngày 25-10-2017 về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy cuả hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu; tích cực triển khai Đề án 18-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng bộ. Đề cao trách nhiệm công vụ, đổi mới lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức trong cơ quan và trong toàn ngành để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2018. Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên trên tất cả các mặt, tích cực thực hiện các nội dung của phong trào thi đua thực hiện 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và Nhân dân Hà Giang khi Người lên thăm Hà Giang năm 1961, kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc gắn liền với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên ngành Kiểm sát vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông pháp luật, công tâm, bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế.
        Thay mặt Đảng ủy, Đồng chí Đặng Bình Giang khẳng định, trong thời gian tới Đảng ủy VKSND tỉnh sẽ tiếp tục bám sát chương trình công tác trọng tâm, các nghị quyết của Tỉnh ủy, Chỉ thị của ngành để tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả phương thức lãnh đạo; vận dụng linh hoạt trong chỉ đạo, quản lý điều hành phù hợp với thực tiễn của đảng bộ và của ngành. Về mặt còn tồn tại, hạn chế được chỉ ra tại buổi giám sát, Đảng ủy VKSND tỉnh sẽ tiếp tục quán triệt, tổ chức để khắc phục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, cấp ủy trong Đảng bộ nhằm đạt được kết quả cao trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn những tháng cuối năm 2018.

Tác giả bài viết: Phương Lan
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
Xem bản: Desktop | Mobile