VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN VỊ XUYÊN PHỐI HỢP TỔ CHỨC PHIÊN TOÀ RÚT KINH NGHIỆM

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN VỊ XUYÊN PHỐI HỢP  TỔ CHỨC PHIÊN TOÀ RÚT KINH NGHIỆM
Thực hiện Chỉ thị công tác năm 2014 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử theo tinh thần Nghị quyết 49/NQ-TW ngày 02/6/2005 của Bộ chính trị về chiến lược cải cách tư pháp.
Thực hiện Chỉ thị công tác năm 2014 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử theo tinh thần Nghị quyết 49/NQ-TW ngày 02/6/2005 của Bộ chính trị về chiến lược cải cách tư pháp. Ngày 22/4/2014 Viện kiểm sát nhân dân huyện Vị Xuyên đã phối hợp với Tòa án nhân dân huyện Vị Xuyên tổ chức phiên toà rút kinh nghiệm vụ án hình sự Giàng Seo Vừ  bị Viện kiểm sát truy tố về tội “ Vô ý làm chết người” theo quy định tại Điều 98 Bộ luật hình sự.       
 
Toàn cảnh phiên tòa rút kinh nghiệm
 
Tham dự phiên toà rút kinh nghiệm có đồng chí Lý Văn Thu - Trưởng phòng 3 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang và các đồng chí Lãnh đạo, Kiểm sát viên, cán bộ nghiệp vụ Viện kiểm sát nhân dân huyện Vị Xuyên.  
 

Kiểm sát viên tranh tụng tại phiên tòa
 
Ngay sau khi kết thúc phiên tòa, đồng chí Lý Văn Thu - Trưởng phòng 3 Viện kiểm sát tỉnh chủ trì cuộc họp rút kinh nghiệm để nhận xét, đánh giá những ưu điểm, tồn tại của Kiểm sát viên trong quá trình thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa. Các ý kiến tham gia đều nhất trí đánh giá Kiểm sát viên tham gia phiên tòa đã thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử tại phiên tòa, bảo vệ tốt quan điểm truy tố của Viện kiểm sát, đề xuất của Kiểm sát viên phù hợp với quy định của pháp luật và được Hội đồng xét xử chấp nhận. Bên cạnh đó cũng chỉ rõ những việc mà Kiểm sát viên thực hành quyền công tố làm chưa tốt để cho các cán bộ, kiểm sát viên khác trực tiếp làm công tác thực hành quyền công tố kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử án hình sự học tập và rút kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử cũng như kiểm sát điều tra ngày một tốt hơn, nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong thời gian tới.