VKSND tỉnh Hà Giang kiểm tra toàn diện công tác kiểm sát năm 2016 đối với đơn vị cấp huyện.

VKSND tỉnh Hà Giang kiểm tra toàn diện công tác kiểm sát năm 2016 đối với đơn vị cấp huyện.
Thực hiện chương trình công tác năm 2016 và Kế hoạch số 236/KH-VKS ngày 01/08/2016 của VKSND tỉnh Hà Giang về việc kiểm tra toàn diện công tác kiểm sát năm 2016, nhằm tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành kiểm sát nhân dân, Đoàn kiểm tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang đã tiến hành kiểm tra công tác kiểm sát 8 tháng năm 2016 đối với đơn vị VKSND huyện Mèo Vạc và VKSND huyện Quang Bình.
Đồng chí Đặng Bình Giang – Bí thư ban cán sự đảng -  Viện trưởng VKSND tỉnh, trưởng đoàn kiểm tra cùng các đồng chí trưởng, phó các phòng nghiệp vụ trực thuộc VKSND tỉnh là thành viên.
Trong 8 tháng đầu năm 2016, VKSND huyệnMèo Vạcvàhuyện Quang Bình đã bám sát Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao và Kế hoạch công tác năm 2016 của VKSND tỉnh để xây dựng Kế hoạch công tác năm của đơn vịđạt được nhiều kết quả trong các khâu công tác.

Đồng chí Đặng Bình Giang – Bí thư ban cán sự đảng -  Viện trưởng VKSND tỉnh kết luận kiểm tra VKSND huyện Mèo Vạc

Đối với VKSND huyện Mèo Vạcsố vụ án Cơ quan điều tra khởi tố 19 vụ. Đã giải quyết: 17 vụ. Viện kiểm sát thụ lý, giải quyết: 13 vụ. Đã giải quyết truy tố: 13 vụ.Tỷ lệ bắt, tạm giữ hình sự sau chuyển khởi tố bị can đạt 100%. Không có án trả hồ sơ điều tra bổ sung. Các vụ án truy tố đều đúng thời hạn, 100% truy tố các bị can đúng tội.Đã ban hành nhiều kết luận, kiến nghị; tổ chức được phiên toà rút kinh nghiệm hình sự, dân sự... tuy nhiên còn có những chỉ tiêu nghiệp vụ chưa hoàn thành và những mặt hạn chế nhất định về các khâu kiểm sát như khâu đột phá của ngành Kiểm sát Hà Giang năm 2016 là "Thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố".Tuy nhiên VKS huyện Mèo Vạc tỷ lệ giải quyết chỉ đạt chiếm tỷ lệ 89,4 % vấn đề này đã được Đoàn kiểm tra đóng góp và đơn vị sẽ hoàn thành trong những tháng cuối năm.

 Đoàn kiểm tra công tác kiểm sát đơn vị VKSND huyện Quang Bình

Đối với Viện kiểm sát nhân dân huyện Quang Bình  về tỷ lệ giải quyết tin báo về tội phạm đạt 90%, Việc khởi tố, truy tố đảm bảo đúng người, đúng tội danh, điều, khoản, điểm của BLHS. Không có án trả hồ sơ điều tra bổ sung, không có oan, sai, không có án đình chỉ điều tra do không phạm tội. Kiểm sát viên ban hành bản Yêu cầu điều tra đối với 100% vụ án. Trong 8 tháng đầu năm 2016, đơn vị không có trường hợp nào bắt, tạm giữ sau trả tự do có lỗi của Kiểm sát viên, không có trường hợp nào tạm giữ, tạm giam qúa hạn..... Bên cạnh nhưng mặt đã đạt được còn có những chỉ tiêu nghiệp vụ chưa hoàn thành như chưa ban hành kiến nghị đối với cơ quan Tòa án trong hoạt động xét xử. Chưa có kháng nghị ngang cấp đối với cơ quan Tòa án trong hoạt động xét xử......
Thay mặt đoàn kiểm tra, Đồng chí Đặng Bình Giang – Bí thư ban cán sự đảng -  Viện trưởng, trưởng đoàn kiểm tra VKSND tỉnh đã biểu dương những kết quả đã đạt được của VKSND huyện Mèo Vạc và Quang Bình, hai đơn vị đã có nhiều tiến bộ, đổi mới trong các khâu công tác kiểm sát và thực hiện tốt các chỉ tiêu công tác theo chương trình kế hoạch đã đề ra đồng thời nhắc nhở hai đơn vị thực hiện một số khâu công tác làm chưa đạt, để hoành thành chương trình công tác năm theo kế hoạch đã đề ra....đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, Lãnh đạo VKSND hai huyện nói trên cần chỉ đạo đơn vị tiếp tục phát huy các thành tích đã đạt được và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, có biện pháp khắc phục hạn chế, tồn tại để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2016

Tác giả bài viết: Quang Nguyện