Viện KSND Bắc Mê tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới

Viện KSND Bắc Mê tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới
Cán bộ, công chức, người lao động Viện KSND huyện Bắc Mê tích cực tham gia hưởng ứng phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở.
     Thực hiện Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 18/2/2022 của Ủy ban huyện Bắc Mê tổ chức phát động ra quân Hưởng ứng phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới gắn với hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở, cải tạo vườn tạp năm 2022.
    Vào ngày 05 tháng 03 năm 2022 cán bộ, công chức Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Mê cùng với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã phối hợp tham gia phong trào phát động của Ủy ban nhân dân huyện với các chương trình cụ thể: Đổ bê tông đường giao thông nông thôn, giúp đỡ hộ nghèo làm nhà ở, xây dựng vườn tạp tại thôn Bản Khén, xã lạc Nông, huyện Bắc Mê.

 

Cán bộ kiểm sát tham gia chương trình hỗ trợ hộ nghèo làm nhà ở
 
     Với tinh thần hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới; tập thể cán bộ Viện kiểm sát tham gia rất tích cực, sẻ chia yêu thương, giúp đỡ hộ gia đình bà Khấu Thị Đẹp thuộc thôn Bản Khén, xã Lạc Nông, huyện Bắc Mê làm nhà ở với các công việc như dỡ nhà, san nền, dựng lán và vận chuyển vật liệu.
     Các chương trình phát động tại thôn Bản Khén, xã Lạc Nông được tổ chức và tiến hành một cách sôi nổi, hào hứng, các hoạt động thực sự có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái của cả cộng đồng đối với người nghèo. Đây là cầu nối đưa chủ trương của Đảng vào thực tiễn cuộc sống, là nguồn động viên to lớn để các gia đình vững tin, vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no bền vững.
      Quá trình tham gia cán bộ, công chức, người lao động đều tuân thủ nghiêm túc các quy định về phòng chồng dịch COVID-19.

Tác giả bài viết: Nguyễn Phương