Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hoàng Su Phì chung sức xây dựng Nông thôn mới

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hoàng Su Phì chung sức xây dựng Nông thôn mới
Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới”, sáng ngày 28/8/2021, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hoàng Su Phì cùng nhân dân làm đường bê tông tại thôn 4 Hoàng Ngân, xã Nậm Dịch huyện Hoàng Su Phì.
Đơn vị Viện Kiểm sát tham gia làm đường bê tông.
 
     Với đặc điểm địa bàn là xã miền núi, đường giao thông đi lại khó khăn, hoạt động trên của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoàng Su Phì đã góp phần giúp đỡ nhân dân thôn 4 Hoàng Ngân, xã Nậm Dịch, huyện Hoàng Su Phì có con đường mới đi lại thuận tiện, hướng tới xây dựng xã Nậm Dịch đạt chuẩn nông thôn mới.

Đồng chí Nguyễn Trần Kha - Phó Viện trưởng trao số tiền ủng hộ thôn 4 Hoàng Ngân, xã Nậm Dịch, huyện Hoàng Su Phì.
 
     Bên cạnh việc thực hiện tốt nhiệm vụ của Ngành, Chi bộ và tập thể Lãnh đạo Viện Kiểm sát huyện Hoàng Su Phì luôn xác định hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ công tác quan trọng của đơn vị, nhằm góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương ./.

Tác giả bài viết: Tằng Văn Hoàng