Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang kiểm sát trực tiếp việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố tại Công an huyện Hoàng Su Phì

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang kiểm sát trực tiếp việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố tại  Công an huyện Hoàng Su Phì
Thực hiện kế hoạch công tác năm 2022, từ ngày 21.3.2022 đến ngày 22.3.2022 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang, tiến hành kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang.
     Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang do đồng chí Lý Văn Thu - Phó Viện trưởng Viện kiểm sát tỉnh Hà Giang làm trưởng đoàn cùng các đồng chí thành viên trong đoàn. Quá trình tiến hành trực tiếp kiểm sát, các thành viên và những người liên quan đều chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid -19.

Đoàn kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân tỉnh làm việc tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hoàng Su Phì
 
     Sau khi nghe đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hoàng Su Phì báo cáo kết quả tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố trong thời gian từ ngày 01.4.2021 đến 31.01.2022. Các thành viên trong đoàn đã tiến hành đối chiếu số liệu, kiểm tra sổ sách, hồ sơ. Qua kiểm sát trực tiếp, về cơ bản Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hoàng Su Phì đã thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố như: Bố trí phòng trực ban hình sự, phân công cán bộ, Điều tra viên tiếp nhận nguồn tin tội phạm do cá nhân, tổ chức cung cấp. Khi tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đơn vị đã mở sổ theo dõi, ghi chép đầy đủ, kịp thời. Sau khi thụ lý, đơn vị đã tiến hành phân loại tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố chính xác, phân công Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra và Điều tra viên thụ lý giải quyết. Khi tiếp nhận và phân công đều thông báo, gửi đến Viện kiểm sát cùng cấp và người báo tin. Đối với những tố giác, tin báo có nội dung phức tạp, Cơ quan điều tra Công an huyện Hoàng Su Phì đều có sự phối hợp, trao đổi thống nhất với cơ quan tiến hành tố tụng trên địa bàn huyện.
 Bên cạnh những ưu điểm đã đạt được, Đoàn kiểm tra, giám sát cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: Một số vụ việc vi phạm do chưa thông báo kết quả tiếp nhận cho người tố giác, báo tin về tội phạm (khoản 1 Điều 14 TTLT số 01/2017); chưa thông báo kết quả giải quyết nguồn tin tội phạm (khoản 4 Điều 145 BLTTHS; khoản 3 Điều 14 TTLT số 01/2017); vi phạm về thu thập vật chứng (Điều 105 BLTTHS); vi phạm về lập biên bản (quy định tại Điều 133 BLTTHS);…
      Tại buổi kết luận, đồng chí Lý Văn Thu - Phó Viện trưởng đã yêu cầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hoàng Su Phì tổ chức họp rút kinh nghiệm để chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót trên; đồng thời đôn đốc, chỉ đạo Cơ quan điều tra nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố theo đúng quy định tại Điều 147 BLTTHS và Điều 11 TTLT số 01/2017.
      Kết thúc cuộc kiểm sát trực tiếp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang đã ban hành kết luận và kiến nghị với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hoàng Su Phì. Lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hoàng Su Phì đã nghiêm túc tiếp thu kiến nghị của Đoàn kiểm tra và hứa sẽ có những biện pháp khắc phục sai phạm trong thời gian tới./.

Tác giả bài viết: Hồng Vân