Kiểm sát trực tiếp nhà tạm giữ công an huyện Mèo Vạc

Kiểm sát trực tiếp nhà tạm giữ công an huyện Mèo Vạc
Ngày 20.07.2018, Viện kiểm sát nhân dân huyện Mèo Vạc tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tạm giữ, tạm giam quý III năm 2018 tại Nhà tạm giữ Công an huyện Mèo Vạc. Đồng chí Nùng Xuân Dỉ – Phó Viện trưởng làm trường đoàn.
        Đồng chí Lã Văn Việt – Phó trưởng công an huyện, Trưởng Nhà tạm giữ Công an huyện Mèo Vạc báo cáo số liệu tạm giữ, tạm giam thời điểm từ ngày 13/4/2018 đến ngày 19/7/2018.Sau khi nghe xong báo cáo đoàn kiểm sát đã  tiến hành trực tiếp kiểm tra sổ sách thụ lý, hồ sơ theo dõi tạm giữ, tạm giam.


 
        Tại thời điểm kiểm tra, Nhà tạm giữ Công an huyện Mèo Vạc có đầy đủ 13 hồ sơ tạm giam; vào sổ theo dõi tạm giữ, tạm giam đầy đủ thông tin; các tài liệu trong hồ sơ được lập theo đúng mẫu quy định. Các yêu cầu kiến nghị tại bản Kết luận trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Mèo Vạc số 02/KL-VKSMV ngày 17/4/2018 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Mèo Vạc đã được Nhà tạm giữ Công an huyện Mèo Vạc khắc phục, sửa chữa những vi phạm.
        Tuy nhiên qua kiểm tra vẫn còn một số tồn tại, vi phạm như: sổ thăm gặp cập nhật không đầy đủ, không chính xác; sắp hết thời hạn tạm giam nhưng Nhà tạm giữ Công an huyện Mèo Vạc không ra văn bản thông báo về việc sắp hết thời hạn tạm giam cho cơ quan thụ lý biết đối với 04 trường hợp. Vi phạm tại Điều 13, 22 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam; Điều 4 Thông tư số 20/2016/TT-BCA ngày 08/6/2016 của Bộ Công an; Điều 3 Thông tư số 22/2017/TT-BCA ngày 16/6/2017 của Bộ Công an.Viện kiểm sát nhân dân huyện Mèo Vạc kiến nghị yêu cầu Trưởng nhà tạm giữ Công an huyện Mèo Vạc khắc phục, sửa chữa ngay những vi phạm nêu trên, được Công an huyện Mèo Vạc tiếp thu, chấp nhận.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Huyền Trang