Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Giang kiểm sát trực tiếp thi hành án hình sự tại Uỷ ban nhân dân các Xã, Phường.

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Giang kiểm sát trực tiếp thi hành án hình sự tại Uỷ ban nhân dân các Xã, Phường.
Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2018, từ ngày 19/01/2018 đến ngày 22/01/2018, Đoàn kiểm sát của (VKSND) thành phố Hà Giang do đồng chí Giàng Chẩn Sồ - Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án hình sự tại 04 xã, phường trên địa bàn thành phố Hà Giang, gồm: Ủy ban nhân dân (UBND) xã Phương Độ, phường Minh Khai, phường Ngọc Hà và phường Nguyễn Trãi.
 
Đoàn kiểm tra làm việc tại UBND phường Minh Khai
 
          Sau khi đại diện Viện kiểm sát thông qua Quyết định và Kế hoạch kiểm sát trực tiếp về công tác thi hành án treo, cải tạo không giam giữ tại UBND các Xã, Phường. Chủ tịch UBND các Xã, Phường đã báo cáo đầy đủ tình hình công tác giám sát, giáo dục người thi hành án treo, cải tạo không giam giữ tại địa bàn.
Qua các cuộc trực tiếp kiểm sát thi hành án hình sự tại UBND các xã, Phường, Đoàn kiểm sát nhận thấy UBND các xã, Phường đã quản lý tốt các đối tượng theo hồ sơ của Cơ quan thi hành án hình sự Công an thành phố Hà Giang bàn giao, cụ thể: Công an các Xã, Phường đã tham mưu cho UBND thực hiện tốt các biện pháp nhằm tạo điều kiện, giúp đỡ cho các bị án thực hiện tốt quá trình thi hành án của mình, hồ sơ được lập đúng theo quy trình, thủ tục, riêng biệt cho từng bị án; định kỳ các bị án đều có bản tự nhận xét về quá trình chấp hành án theo quy định và đều có nhận xét của người được phân công giám sát, giáo dục đối với từng bị án; sổ theo dõi được ghi chép đầy đủ, đúng theo biểu mẫu… tính đến thời điểm kiểm sát chưa phát hiện trường hợp bị án nào có dấu hiệu tái phạm, vi phạm pháp luật.
         Bên cạnh những ưu điểm, VKSND thành phố Hà Giang đã chỉ ra một số tồn tại, thiếu xót của UBND các Xã, Phường như: một số hồ sơ không có bản lý lịch tự khai theo mẫu Thông tư số 63/2011/TT-BCA ngày 07/9/2011 của Bộ công an và không có biên bản làm việc giữa UBND cấp Xã, Phường với người được hưởng án treo để ấn định thời gian người được hưởng án treo phải trình diện, báo cáo UBND cấp Xã, Phường việc chấp hành nghĩa vụ của người chấp hành án (Vi phạm khoản 1 Điều 68 Luật Thi hành án hình sự). Qua đó kịp thời hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện đối với UBND các Xã, Phường trong việc lập hồ sơ quản lý, giám sát, giáo dục người được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ.
          Kết thúc cuộc kiểm sát, VKSND thành phố Hà Giang đã ban hành văn bản kết luận và kiến nghị yêu cầu UBND các Xã, Phường khắc phục, sửa chữa thiếu sót nhằm đảm bảo công tác thi hành án hình sự được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Tác giả bài viết: Hồng vân