Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Minh tiến hành kiểm sát trực tiếp việc thi hành án hình sự tại UBND xã Lao và Chải, huyện Yên Minh.

Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Minh tiến hành kiểm sát trực tiếp việc thi hành án hình sự tại UBND xã Lao và Chải, huyện Yên Minh.
Thực hiện chương trình, kê hoạch công tác năm 2018, ngày 24/07/2018, Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Minh đã phối hợp với UBMTTQ Việt Nam huyện Yên Minh tiến hành kiểm sát trực tiếp việc thi hành án hình sự và Phúc tra việc thực hiện kết luận số 01/KL-VKS ngày 30/12/2016 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Minh tại Ủy ban nhân dân xã Lao và Chải, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang.
 
Đoàn kiểm sát làm việc tại UBND xã Lao và Chải, huyện Yên Minh
 
        Qua công tác kiểm sát Viện kiểm sát hân dân huyện nhận thấy: Về cơ bản UBND xã Lao và Chải đã thực hiện nghiêm túc các quy định theo các Điều 62, 63 và 65 Luật Thi hành án hình sự, lập hồ sơ quản lý và cập nhật sổ sách theo dõi đầy đủ, thực hiện trách nhiệm, quyền hạn của mình trong việc quản lý, giáo dục các bị án bị phạt tù cho hưởng án treo trên địa bàn xã.
        Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm nêu trên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Minh đã phát hiện vi phạm, tồn tại như sau: Hồ sơ thi hành án của Thào Chúa Sèo có Quyết định rút ngắn thời gian thử thách án treo số 03/2018/QĐ-TA ngày 04/5/2018 của Tòa án nhân dân huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang nhưng trong hồ sơ không bổ sung các tài liệu về trình tự thủ tục đề nghị rút ngắn thời gian thử thách án treo.Vi phạm quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 68 Luật thi hành án hình sự năm 2010 về bổ sung hồ sơ thi hành án treo.
        Tại buổi làm việc, đoàn kiểm sát cũng đã tiến hành Phúc tra việc thực hiện kết luận số 01/KL-VKS ngày 30/12/2016 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Minh tại Ủy ban nhân dân xã Lao và Chải. Kết quả phúc tra cho thấy  Ủy ban nhân dân xã Lao và Chải đã khắc phục hết những vi phạm theo nội dung kết luận của Viện kiểm sát nhân dân huyện.
        Kết thúc cuộc kiểm sát trực tiếp, Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Minh đã kết luận và ban hành 01 Kiến nghị yêu cầu UBND xã Lao và Chải khắc phục vi phạm, tồn tại trên được UBND xã Lao và Chải chấp nhận.

Tác giả bài viết: Đặng Thị Lài