Viện KSND huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam quý III và công tác Thi hành án hình sự tại Công an huyện Yên Minh.

Viện KSND huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam quý III và công tác Thi hành án hình sự tại Công an huyện Yên Minh.
Thực hiện kế hoạch công tác năm 2018, từ ngày 24/8/2018 đến ngày 28/8/2018, Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Minh đã phối hợp với Ban thường trực Uỷ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Yên Minh tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và công tác thi hành án hình sự tại Công an huyện Yên Minh.
 
                                                                       
Đồng chí Nguyễn Văn Cương công bố Quyết định, kế hạch kiểm sát trực tiếp
 
        Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm sát đã nghe đại diện Nhà tạm giữ và đại diện Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện báo cáo về tình hình chấp hành pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại Công an huyện Yên Minh. Sau khi nghe báo cáo, đoàn kiểm sát đã tiến hành kiểm tra hồ sơ, sổ sách theo dõi, quản lý, các tài liệu có liên quan đến tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự đồng thời trực tiếp kiểm tra từng buồng giam, giữ của Nhà tạm giữ Công an huyện.
      Qua kiểm sát nhận thấy: Về công tác tạm giữ tạm giam: Nhà tạm giữ Công an huyện Yên Minh đã thực hiện đúng quy định trong công tác quản lý hồ sơ, thủ tục tiếp nhận người bị tạm giữ, tạm giam; Thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người bị tạm giữ, tạm giam...Tuy nhiên, trong thời điểm kiểm tra, Nhà tạm giữ Công an huyện Yên Minh còn để 01 bị can lợi dụng sơ hở để bỏ trốn. Kiểm tra hồ sơ tạm giữ, tạm giam, Nhà tạm giữ Công an huyện Yên Minh vẫn có một số vi phạm tồn tại như: Có 03 hồ sơ tạm giữ, tạm giam không có Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp; Có 01 hồ sơ tạm giam người bị tạm giam trốn nhưng trong hồ sơ không thể hiện việc trốn, và hiện tại đã bắt lại được nhưng cũng không có các thủ tục thể hiện hiệc đã bắt lại đươc vi phạm quy định tại điểm a, đ khoản 1, Điều 17 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2015.
      Về công tác thi hành án hình sự: Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Yên Minh đã mở sổ sách thụ lý, tiếp nhận, theo dõi giải quyết các trường hợp thi hành án thuộc phạm vi chức năng của mình theo đúng quy định của pháp luật...Bên canh những ưu điểm đã đạt được, Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Yên Minh vẫn còn có một số vi phạm như: Không sao gửi 06 hồ sơ đề nghị rút ngắn thời gian thử thách án treo cho Viện Kiểm sát nhân dân huyện Yên Minh. Vi phạm quy định tại khoản 4 Điều 5 thông tư liên tịch số 08/2012 ngày 14/8/2012 hướng dẫn rút ngắn thời gian thử thách của án treo; Không gửi 01 giấy chứng nhận chấp hành xong thời gian thử thách cho phòng tư pháp huyện Yên Minh. Vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Thi hành án hình sự.
      Kết thúc đợt kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Minh đang tập hợp kết quả để ban hành kết luận chính thức.

Tác giả bài viết: Đặng Lài