Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Quang Trực tiếp kiểm sát thi hành án hình sự tại cộng đồng trên địa bàn huyện

Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Quang Trực tiếp kiểm sát thi hành án hình sự tại cộng đồng trên địa bàn huyện
Ngày 07.4.2021, Viện kiểm sát huyện Bắc Quang tiến hành trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại cộng đồng tại UBND xã Đức Xuân và UBND xã Liên Hiệp, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.
     Đoàn trực tiếp kiểm sát do đồng chí Hoàng Thị Lượng - Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn, đồng chí Vi Lương Quỳnh - Kiểm sát viên, đồng chí Bùi Ngọc Huyền - Chuyên viên. Thay mặt Lãnh đạo đơn vị, đồng chí Hoàng Thị Lượng đã công bố các quyết định, kế hoạch trực tiếp kiểm sát tại 02 xã Đức Xuân và Liên Hiệp thời điểm từ ngày 01.01.2019 đến 31.03.2021.

Đ/c Hoàng Thị Lượng - Phó Viện trưởng công bố quyết định và kế hoạch trực tiếp kiểm sát
 
     Sau khi nghe Lãnh đạo của hai xã Đức Xuân và xã Liên Hiệp thông qua báo cáo về công tác chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng của đơn vị. Đoàn kiểm sát nghiên cứu sổ sách, các báo cáo, tài liệu và hồ sơ liên quan đến công tác thi hành án hình sự của 02 xã. Nhận thấy công tác thi hành án hình sự đã được lãnh đạo, cán bộ phụ trách xã quan tâm và trú trọng từ việc tiếp nhận hồ sơ đến công tác quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án phạt tù nhưng cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ theo Thông tư số: 65/2019/TT - BCA ngày 28/11/2019 của Bộ Công an quy định về thi hành án hình sự tại cộng đồng.
     Tuy nhiên quá trình kiểm sát phát hiện một số vi phạm như: Vi phạm điểm a khoản 1 Điều 10Thông tư 65/2019/TT - BCA ngày 28/11/2019 quy định về thực hiện nhận xét, báo cáo trong quá trình chấp hành án có07 người chấp hành án hình sự tại cộng đồng chưa có xác nhận và nhận xét của Công an được phân công quản lý, giám sát giáo dục người chấp hành án tại bản tự nhận xét, báo cáo. Vi phạm về việc thực hiện kiểm kê, điểm danh, kiểm diện người chấp hành án chậm thời hạn quy định theo quy định khoản 1 Điều 20 của Thông tư 65/2019/TT - BCA ngày 28/11/2019.
     Tại buổi làm việc, Đoàn đã công bố dự thảo kết luận, kiến nghị về công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng đối với 02 xã Đức Xuân và xã Liên Hiệp của huyện Bắc Quang, được đại diện UBND 02 xã chấp nhận, thực hiện, qua đó góp phần để công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng được thực hiện đúng quy định pháp luật.