image banner
image
image
 
image
 
image
 
image

Nhằm nâng cao chất lượng xét xử, đáp ứng yêu cầu của tiến trình cải cách tư pháp đồng thời đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, ngày 16.6.2024, Phòng 9 - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang đã phối hợp với Toà án nhân dân tỉnh Hà Giang tổ chức phiên tòa xét xử trực tuyến vụ án dân sự phúc thẩm “Tranh chấp quyền sử dụng đất” xảy ra tại huyện Y, tỉnh Hà Giang. Đây là vụ án đảm bảo các điều kiện theo Nghị quyết số 33/2021/QH15 ngày 12/11/2021 của Quốc hội.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là bảo vệ Ðảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Ðảng, bảo vệ Nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; đây là nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Ðảng, là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và đoàn thể chính trị - xã hội; của từng cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu.

image
image
image

 

image

 

image

 

image

 

image

 

image

 

image
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập