image banner
Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2023/TT-BNV ngày 4/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2023/TT-BNV ngày 4/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
Số ký hiệu văn bản Sơ yếu lý lịch 2024
Ngày ban hành 20/02/2024
Ngày hiệu lực 20/02/2024
Trích yếu nội dung Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2023/TT-BNV ngày 4/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
Hình thức văn bản VB Mẫu
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Mẫu sơ yếu lý lịch638440182843922269.docx
Loại văn bản