image banner
MẪU HỒ SƠ BỔ NHIỆM 2024
Mẫu hồ sơ bổ nhiệm
Số ký hiệu văn bản Mẫu hồ sơ bổ nhiệm 2024
Ngày ban hành 20/02/2024
Ngày hiệu lực 20/02/2024
Trích yếu nội dung MẪU HỒ SƠ BỔ NHIỆM 2024
Hình thức văn bản VB Mẫu
Lĩnh vực Tổ chức Cán bộ
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Mẫu Hồ sơ bổ nhiệm 2024638460238272239946.rar
Loại văn bản