image banner

TẤT CẢ VĂN BẢN

Tổng số: 3
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Hướng dẫn công tác sơ tuyển năm 2024 23/04/2024 Hướng dẫn công tác sơ tuyển năm 2024
Lượt xem: 45
Tải về 5
Mẫu hồ sơ bổ nhiệm 2024 20/02/2024 MẪU HỒ SƠ BỔ NHIỆM 2024
Lượt xem: 45
Tải về 34
Sơ yếu lý lịch 2024 20/02/2024 Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2023/TT-BNV ngày 4/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
Lượt xem: 47
Tải về 45
Loại văn bản