image banner
Đồng chí Nguyễn Văn Cường, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh làm việc với Ban Thường vụ xã Bản Nhùng và xã Tân Tiến, huyện Hoàng Su Phì được giao phụ trách.
Ngày 23. 5. 2024, đồng chí Nguyễn Văn Cường, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh cùng đồng chí Nguyễn Đức Viên- Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoàng Su Phì làm việc với Ban Thường vụ xã Bản Nhùng và xã Tân Tiến huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang.

     Theo Quyết định số 1340-QĐ/TU ngày 19/02/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiện toàn các Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, giám sát thường xuyên việc thực hiện nhiệm vụ đối với Đảng bộ huyện, thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 và sự phân công của Đoàn công tác, Viện kiểm sát tỉnh Hà Giang phụ trách xã Tân Tiến và xã Bản Nhùng, huyện Hoàng Su Phì.

Đồng chí Nguyễn Văn Cường làm việc tại xã Bản Nhùng, huyện Hoàng Su Phì

      Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Cường thay mặt lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trực tiếp thăm và làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy, HĐND, UBND và các tổ chức đoàn thể của xã Bản Nhùng và xã Tân Tiến về kết quả công tác tháng 4, tháng 5/2024 của hai xã.

Đồng chí Nguyễn Văn Cường làm việc tại xã Tân Tiến, huyện Hoàng Su Phì

      Trong buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Cường đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã Bản Nhùng và xã Tân Tiến cần quyết liệt hơn trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; rà soát, đánh giá tiến độ thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra; Đẩy mạnh việc thực hiện 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia; công tác giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nắm chắc tình hình; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả việc xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân theo tinh thần Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 10/5/2021 và Nghị quyết 27-NQ/TU, ngày 01/5/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và các chỉ tiêu Nghị quyết Đảng ủy xã đã đề ra.

Thanh Hải
image advertisement

image advertisement

image advertisement
   
image advertisement
 

image advertisement

 

image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0