image banner
Phòng Thanh tra- Khiếu tố VKSND tỉnh Hà Giang kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và thanh tra theo chuyên đề việc THQCT, kiểm sát việc áp dụng biện pháp ngăn chặn tại VKSND huyện Bắc Mê
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2024. Từ ngày 16/4/2024 đến ngày 22/4/2024 Đoàn thanh tra của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang đã tiến hành thanh tra việc thực hiện Quy chế dân chủ, công tác phòng chống tham nhũng và thanh tra theo chuyên đề về thực hành quyền công tố, kiểm sát áp dụng các biện pháp ngăn chặn tại VKSND huyện Bắc Mê do đồng chí Nguyễn Thị Mai Lập, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Hà Giang làm Trưởng đoàn.

Đ/c Nguyễn Thị Mai Lập- Trưởng đoàn công bố Quyết định thanh tra

Sau khi nghe đại diện VKSND huyện Bắc Mê báo cáo kết quả việc thực hiện Quy chế dân chủ; Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng; Báo cáo về việc thực hành quyền công tố, kiểm sát việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn (thời điểm từ 01/12/2022 đến ngày 31/3/2024). Các thành viên trong đoàn thanh tra đã tiến hành kiểm tra số sách, các tài liệu, hồ sơ có liên quan.

Đ/c Hà Quang Huy đại diện đơn vị trình bày báo cáo

Qua kiểm tra, Đoàn đánh giá cao việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại VKSND huyện Bắc Mê trong thời gian qua, Lãnh đạo Viện đã quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước và của Ngành về việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực. 

Thực hiện tốt công tác THQCT, kiểm sát việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn, tạm giữ, tạm giam; việc áp dụng, thay đổi, huỷ bỏ biện pháp ngăn chặn và việc phê chuẩn các Lệnh, quyết định của CQĐT đảm bảo có căn cứ, đúng pháp luật, phục vụ có hiệu quả yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm xảy ra trên địa bàn huyện.

Kết thúc cuộc thanh tra, kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã chỉ ra những ưu điểm, tồn tại cần khắc phục và yêu cầu Viện trưởng VKSND huyện Bắc Mê chỉ đạo, tổ chức rút kinh nghiệm khắc phục những thiếu sót, tồn tại, đồng thời tiếp tục chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt các quy định về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và nhất là về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn trong thời gian tới.

Thay mặt đơn vị, đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Mê phát biểu, nghiêm túc tiếp thu ý kiến Kết luận của Đoàn thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang,đơn vị sẽ nỗ lực phấn đấu, khắc phục những khó khăn, tồn tại thực hiện đầy đủ, đúng quy định góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành./.

Đặng Bùi Tươi
image advertisement

image advertisement

image advertisement
   
image advertisement
 

image advertisement

 

image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0