image banner
Phòng Thanh tra - Khiếu tố, Viện KSND tỉnh Hà Giang báo cáo kết quả công tác 9 tháng và triển khai phương hướng những tháng cuối năm 2023
Ngày 02/10/2023, Thanh tra - Khiếu tố Viện KSND tỉnh Hà Giang đã tổ chức họp báo cáo kết quả công tác 9 tháng và phương hướng những tháng cuối năm 2023.
Anh-tin-bai

Dự và chỉ đạo cuộc họp có đồng chí Nguyễn Thị Mai Lập, Uỷ viên Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang

 

Đồng chí Hà Trường Xuân - Chánh Thanh tra - Khiếu tố, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã thông qua báo cáo tóm tắt kết quả công tác Thanh tra - Khiếu tố trong 9 tháng. Với tinh thần chủ động ngay từ đầu năm, đơn vị Thanh tra - Khiếu tố đã xây dựng chương trình, kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế tại đơn vị, đúng theo định hướng của Viện KSND tối cao, Viện KSND tỉnh đã đề ra.

1.   Công tác Thanh tra:

Để tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm và tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác, tạo chuyển biến tích cực, khắc phục những hạn chế thiếu sót, đáp ứng yêu cầu của Ngành. Ngày 01/03/2022 Viện trưởng VKSND tối cao ban hành Chỉ thị số 03/CT-VKSTC về tăng cường công tác thanh tra trong ngành KSND và thanh tra đột xuất đối với các vụ việc có dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực hình sự.

Thực hiện Chỉ thị của VKSND tối cao và ý kiến chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tỉnh Hà Giang, Phòng Thanh tra - Khiếu tố đã chủ động nắm bắt thông tin để lựa chọn đối tượng thanh tra; phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ nắm bắt những vụ, việc có dấu hiệu vi phạm, chủ động tham mưu, đề xuất Viện trưởng tăng cường thanh tra đối với các đơn vị, cá nhân có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực, mất đoàn kết nội bộ; có dấu hiệu vi phạm trong công tác xây dựng Ngành, xây dựng đơn vị; lợi dụng vị trí công việc để thực hiện việc riêng gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, hình ảnh của Ngành, cơ quan đơn vị. Nhận thức rõ vị trí, vai trò, nhiệm vụ của công tác thanh tra, cán bộ, Kiển sát viên đơn vị Thanh tra - Khiếu tố đã đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu đề ra, đảm bảo, chất lượng, tiến độ, kế hoạch trong năm 2023, cụ thể: Đã tiến hành 02 cuộc thanh tra nghiệp vụ, 02 cuộc thanh tra chuyên đề, 02 cuộc kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ; 02 cuộc kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng; 10 lượt kiểm tra việc chấp hành kỷ luật công vụ, trật tự nội nội.

Đã ban hành 08 kết luận thanh tra, kiểm tra. Kết quả được các đơn vị thanh tra - kiểm tra đã tổ chức họp nghiêm tục rút kinh nghiệm những hạn chế, tồn tại. Ban hành 03 thông báo rút kinh nghiệm về chấp hành kỷ luật nội vụ và trật tự nội vụ.

2.   Công tác Khiếu tố hai cấp

 Đối với công tác kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp: Đã tiếp 41 lượt (tỉnh 34 lượt; huyện 07 lượt) công dân đến khiếu nại, tố cáo; tiếp nhận 123 đơn, tất cả đều được phân loại xử lý xong; thụ lý 16 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết, đã giải quyết xong: 16/16 đơn, đạt tỷ lệ 100% - vượt chỉ tiêu đề ra; tiến hành 01 cuộc trực tiếp kiểm sát việc thụ lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp tại 01 đơn vị; ban hành 03 Thông báo rút kinh nghiệm trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp và trong công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp đối với Viện KSND cấp huyện – vượt chỉ tiêu đề ra.

Đạt được những kết quả  nêu trên, cùng với sự nỗ lực của từng cá nhân, đơn vị và đặc biệt là có sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Viện, cấp ủy cơ quan.  Đơn vị Thanh tra - Khiếu tố VKSND tỉnh Hà Giang không ngừng phát huy vai trò, hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả.

Anh-tin-bai

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Thị Mai Lập, Uỷ viên Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang ghi nhận thành tích, kết quả mà Thanh tra - Khiếu tố đã được trong 9 tháng năm 2023. Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2023, ngoài kế hoạch trọng tâm của đơn vị đã đề ra, đồng chí đã chỉ đạo đơn vị đề cao tinh thần đoàn kết, thống nhất trong nội bộ đơn vị; từng đồng chí có biện pháp sử dụng hết thời gian, giờ giấc làm việc để nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác. Đồng chí Phó Viện trưởng chỉ đạo trong những tháng cuối năm 2023, đơn vị cần chú trọng, tăng cường hơn nữa công tác kiểm sát việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp, linh hoạt áp dụng các phương thức kiểm sát công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp đảm bảo chất lượng, hiệu quả nhằm thực hiện tốt khâu công tác đột phá trong Kế hoạch công tác năm 2023 của ngành đã đặt ra. Đối với công tác thanh tra, yêu cầu chú trọng đảm bảo việc thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, chủ động nắm bắt thông tin để phục vụ kịp thời cho công tác thanh tra.

 

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Viện trưởng, Lãnh đạo đơn vị đã  ghi nhận và đề ra biện pháp chỉ đạo, lãnh đạo đơn vị trong những tháng cuối năm 2023./.

Hoàng Huệ
image advertisement

image advertisement

image advertisement
   
image advertisement
 

image advertisement

 

image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 137
  • Trong tuần: 1 631
  • Tất cả: 85576