image banner
VKSND TỈNH HÀ GIANG: TỔ CHỨC SƠ TUYỂN ĐỐI VỚI THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIỂM SÁT HÀ NỘI NĂM 2024
Thực hiện Công văn số 1417/VKSTC-V15 ngày 12/4/2024 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Thông báo số 115/TB-T2-ĐT ngày 12/4/2024 về việc hướng dẫn công tác sơ tuyển vào trường Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2024 và Kế hoạch số 75/KH-VKS-P15 ngày 17/4/2024 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang.

        Nhằm lựa chọn được những thí sinh có kết quả học tập tốt, có phẩm chất, đạo đức, những năng lực cần thiết khác, góp phần đào tạo nguồn cán bộ phù hợp với yêu cầu của công tác thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân và nhiệm vụ cải cách tư pháp. Theo đó, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang đã xây dựng kế hoạch sơ tuyển gửi đến Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố để hướng dẫn, thẩm tra và tiếp nhận hồ sơ dự tuyển của các thí sinh trên địa bàn, hết thời hạn tiếp nhận VKSND cấp huyện chuyển hồ sơ lên Viện KSND cấp tỉnh tổ chức sơ tuyển.

          Căn cứ số lượng hồ sơ dự tuyển do 09/11 đơn vị VKSND cấp huyện, thành phố chuyển, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang đã ra Quyết định số 134/QĐ-VKS-P15 ngày 20/5/2024 về việc thành lập Ban sơ tuyển và Thông báo số 93/TB-VKS-P15 ngày 22/5/2024 gửi trực tiếp tới các thí sinh đăng ký dự tuyển. Trong ½ ngày 02/6/2024, tại trụ sở VKSND tỉnh Hà Giang, Phòng Tổ chức cán bộ, Ban sơ tuyển tiến hành sơ tuyển cho 41/41 thí sinh đăng ký dự sơ tuyển, xét tuyển vào trường Đại học kiểm sát Hà Nội năm 2024. Qua kiểm tra hồ sơ, con người cụ thể và phỏng vấn trực tiếp các thí sinh cho thấy, hầu hết các thí sinh đều hạnh kiểm tốt, học lực khá, giỏi; đủ tiêu chuẩn về sức khỏe và đạt yêu cầu về ngoại hình; lý lịch gia đình rõ ràng, không có vướng mắc gì về lịch sử chính trị; trong đó có nhiều thí sinh đạt danh hiệu trong kỳ thi học sinh giỏi các cấp, là cán bộ Đoàn, cán bộ lớp năng nổ. Kết quả, có 37/41 hồ sơ thí sinh đạt sơ tuyển, 04 thí sinh không đạt sơ tuyển do không đủ tiêu chuẩn về chiều cao và sức khỏe.

          Việc sơ tuyển thực hiện nghiêm túc, công khai, minh bạch, đúng quy định, đảm bảo kết quả sơ tuyển chính xác, khách quan; không phát sinh tiêu cực đảm bảo thực hiện đầy đủ, đúng đắn những quy định của Quy chế và các văn bản hướng dẫn về công tác tuyển sinh năm 2024 của Bộ giáo dục và đào tạo; của trường Đại học kiểm sát Hà Nội năm 2024 và hướng dẫn của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Đảm bảo tiến độ về thời gian theo quy định tại Công văn 1417/VNhằm lựa chọn được những thí sinh có kết quả học tập tốt, có phẩm chất, đạo đức, những năng lực cần thiết khác, góp phần đào tạo nguồn cán bộ phù hợp với yêu cầu của công tác thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân và nhiệm vụ cải cách tư pháp. Theo đó, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang đã xây dựng kế hoạch sơ tuyển gửi đến Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố để hướng dẫn, thẩm tra và tiếp nhận hồ sơ dự tuyển của các thí sinh trên địa bàn, hết thời hạn tiếp nhận VKSND cấp huyện chuyển hồ sơ lên Viện KSND cấp tỉnh tổ chức sơ tuyển.

          Căn cứ số lượng hồ sơ dự tuyển do 09/11 đơn vị VKSND cấp huyện, thành phố chuyển, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang đã ra Quyết định số 134/QĐ-VKS-P15 ngày 20/5/2024 về việc thành lập Ban sơ tuyển và Thông báo số 93/TB-VKS-P15 ngày 22/5/2024 gửi trực tiếp tới các thí sinh đăng ký dự tuyển. Trong ½ ngày 02/6/2024, tại trụ sở VKSND tỉnh Hà Giang, Phòng Tổ chức cán bộ, Ban sơ tuyển tiến hành sơ tuyển cho 41/41 thí sinh đăng ký dự sơ tuyển, xét tuyển vào trường Đại học kiểm sát Hà Nội năm 2024. Qua kiểm tra hồ sơ, con người cụ thể và phỏng vấn trực tiếp các thí sinh cho thấy, hầu hết các thí sinh đều hạnh kiểm tốt, học lực khá, giỏi; đủ tiêu chuẩn về sức khỏe và đạt yêu cầu về ngoại hình; lý lịch gia đình rõ ràng, không có vướng mắc gì về lịch sử chính trị; trong đó có nhiều thí sinh đạt danh hiệu trong kỳ thi học sinh giỏi các cấp, là cán bộ Đoàn, cán bộ lớp năng nổ. Kết quả, có 37/41 hồ sơ thí sinh đạt sơ tuyển, 04 thí sinh không đạt sơ tuyển do không đủ tiêu chuẩn về chiều cao và sức khỏe.

          Việc sơ tuyển thực hiện nghiêm túc, công khai, minh bạch, đúng quy định, đảm bảo kết quả sơ tuyển chính xác, khách quan; không phát sinh tiêu cực đảm bảo thực hiện đầy đủ, đúng đắn những quy định của Quy chế và các văn bản hướng dẫn về công tác tuyển sinh năm 2024 của Bộ giáo dục và đào tạo; của trường Đại học kiểm sát Hà Nội năm 2024 và hướng dẫn của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Đảm bảo tiến độ về thời gian theo quy định tại Công văn 1417/VKSTC-V15.

 

Nguyễn Trang - P15
image advertisement

image advertisement

image advertisement
   
image advertisement
 

image advertisement

 

image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0