image banner
Cụm thi đua số 2 tổ chức Lễ ký kết giao ước thi đua năm 2024

Ngày 12/4/2024, tại Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Giang, Cụm thi đua số 2 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang, gồm 05 đơn vị: Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Giang và các huyện Quang Bình, Bắc Quang, Vị Xuyên, Bắc Mê long trọng tổ chức Lễ ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Ngọc Chiến – Viện trưởng Viện KSND thành phố Hà Giang, đơn vị cụm trưởng số 02 VKSND Tỉnh Hà Giang nhấn mạnh, việc tổ chức nhằm mục đích đẩy mạnh các phong trào thi đua góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, người lao động trong việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua nhằm tạo sự chuyển biến thực chất về nhận thức và hành động của cá nhân, tập thể, đơn vị, hướng tới xây dựng đội ngũ công chức, người lao động ngành Kiểm sát nhân dân gương mẫu, tận tụy, trách nhiệm, kỷ cương, có đủ khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới theo đúng phương châm công tác “Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả”. Đồng chí Nguyễn Ngọc Chiến đã thông qua Quyết định , Kế hoạch thực hiện công tác thi đua năm 2024 và Giao ước thi đua năm 2024 của Cụm thi đua số 02. 

                           Thành viên Cụm thi đua số 13 tiến hành ký kết Giao ước thi đua năm 2024

Giao ước thi đua năm 2024 của Cụm thi đua số 2 tiếp tục xác định các nhiệm vụ cần phải phấn đấu thực hiện trên cơ sở chỉ tiêu cơ bản theo Quyết định số 139/QĐ-VKSTC ngày 29/4/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về ban hành Hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá công tác nghiệp vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân và Quyết định 424/QĐ-VKSTC ngày 25/11/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về ban hành tiêu chí chấm điểm, xếp loại thi đua trong ngành Kiểm sát nhân để làm căn cứ, đánh giá và bình xét thi đua vào cuối năm 2024.

 

 

Đỗ Thị Phương Thảo
image advertisement

image advertisement

image advertisement
   
image advertisement
 

image advertisement

 

image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0