image banner
Đơn vị Thanh tra – Khiếu tố Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang báo cáo về tình hình công tác những tháng đầu năm và hoạt động của đơn vị.
Tại buổi làm việc, đồng chí Hà Trường Xuân – Chánh Thanh tra – Khiếu tố VKSND tỉnh Hà Giang báo cáo tình hình, kết quả hoạt động của đơn vị từ ngày 01/12/2022 đến ngày 30/5/2023.

         Về công tác thanh tra:

         Trong những tháng đầu năm 2023 đơn vị ban hành 02 Quyết định thanh tra, đã kết thúc 02 cuộc thanh tra. Trong đó: Thanh tra theo chuyên đề về công tác lãnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chỉ tiêu nghiệp vụ, chất lượng, hiệu quả đôi với các khâu công tác tại các đơn vị cấp huyện và đã ban hành 02 Kết luận, kiến nghị, được đơn vị bị Thanh tra tiếp thu và khắc phục. Trong kỳ tiến hành 1 cuộc kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại VKSND  cấp huyện.  

Anh-tin-bai

         Đã tiến hành 07 cuộc kiểm tra việc chấp hành kỷ luật nội vụ tai các đơn vị, Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện. Qua kiểm tra về việc chấp hành kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ phát hiện những vi phạm chưa chấp hành nghiêm túc các quy định của ngành. Đã ban hành 02 Thông báo rút kinh nghiệm về những tồn tại, hạn chế để rút kinh nghiệm chung.

         Về công tác Khiếu tố:

         Đơn vị đã tiếp 15 lượt công dân, tiếp nhận 40 đơn khiếu nại, tố cáo, đề nghị, phản ánh; phân loại và xử lý 40 đơn. Trong đó (khiếu nại 08 đơn, tố cáo 08 đơn; tố giác tội phạm 03 đơn; đề nghị, kiến nghị, phản ánh 21 đơn), đã giải quyết 40/40 đơn, hiện không còn tồn đơn nào.

        Trong kỳ ban hành 01 thông báo rút kinh nghiệm đối với đơn vị cấp huyện về Quyết định giải quyết khiếu nại (Áp dụng điều luật không đúng theo quy định của pháp luật) 

         Kết quả chỉ tiêu công tác, đơn vị đã thực hiện đạt 80,2%/9 chỉ tiêu của Ngành đề ra. Theo đó, đơn vị tiếp tục xây dựng kế hoạch tiến hành kiểm sát trực tiếp  đối với cơ quan tư pháp.  

       Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại buổi làm việc đồng chí Nguyễn Thị Mai Lập – Uỷ viên Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang, ghi nhận kết quả mà đơn vị đã đạt được trong thời gian qua, yêu cầu đơn vị tiếp tục phát huy hơn nữa những ưu điểm, những mặt đã làm tốt.

         Đồng chí Phó Viện trưởng cũng chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng đoàn kết nội bộ tốt, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu,  lãnh đạo đơn vị sớm xây dựng kế hoạch phương hướng đề ra.

      Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Hà Trường Xuân - Bí thư chi bộ, Chánh Thanh tra – Khiếu tố VKSND tỉnh thay mặt đơn vị tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thị Mai Lập, đồng thời hứa sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cùng tập thể đơn vị phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2023.

Tác giả: Hoàng Huệ
image advertisement

image advertisement

image advertisement
   
image advertisement
 

image advertisement

 

image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 147
  • Trong tuần: 1 458
  • Tất cả: 73872