Chào mừng các bạn đã đến với Trang thông tin điện tử của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang
 
 
        Là cơ quan thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan hữu quan trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Tỉnh - Bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất trên phạm vi cả nước.

        Để tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số: 05/VKSTC-TCKS ngày 23/8/2012 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao về công tác thông tin, tuyên truyền trong ngành Kiểm sát nhân dân; với chủ trương đẩy mạnh việc kết nối, chia sẻ thông tin nhằm phục vụ kịp thời yêu cầu của việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành cũng như của cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm. Lãnh đạo Viện kiểm sát Tỉnh đã khai trương Trang thông tin điện tử của Viện kiểm sát tỉnh Hà Giang (vks.hagiang.gov.vn), đây là Trang tin điện tử chính thức của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang với các chuyên mục đa dạng như: Thông tin về tổ chức, bộ máy; thông tin về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát cả hai cấp; về công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm và tội phạm trên địa bàn cũng như các thông tin khác về đời sống, về pháp luật, về tuyển dụng cán bộ…

          Để Trang tin phát triển và ngày càng hoàn thiện, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang rất mong nhận được những ý kiến góp ý, phản hồi quý báu đối với Trang tin từ tất cả các bạn đọc, mọi ý kiến xin gửi qua địa chỉ email của đơn vị là: phongtktpvkshg@gmail.com.
            Xin trân trọng cảm ơn!
                                                                               
                                           
                                                                                                                                                   VIỆN TRƯỞNG
                                                                                                                                
                                           
                                                               
                                                                                                                                            Đặng Bình Giang
 
 
Xem bản: Desktop | Mobile