VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG  50 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

 
 
I/ KHÁI QUÁT VỀ VỊ TRÍ ĐỊA LÝ VÀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN TỈNH HÀ GIANG:
 
Hà Giang là một quần thể núi non hùng vĩ, địa hình hiểm trở, có độ cao trung bình từ 800 m đến 1.200 m so với mực nước biển. Hà Giang là một tỉnh miền núi biên giới ở cực bắc của Tổ quốc, có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng. Phía bắc và phía tây có đường biên giới giáp với nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa dài 274 km; phía đông giáp tỉnh Cao Bằng; phía nam giáp tỉnh Tuyên Quang; phía tây và tây nam giáp tỉnh Lào Cai và Yên Bái. Có diện tích tự nhiên là 7.884,37 km2. Tại điểm cực bắc của lãnh thổ Hà Giang, cũng là điểm cực bắc của Tổ quốc, có vĩ độ 23013'00"; điểm cực tây, có kinh độ l04024'05"; mỏm cực đông có kinh độ l05030'04".
 
Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội khóa V, kỳ họp thứ hai, ngày 27-12-1975, hai tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang được hợp nhất thành tỉnh Hà Tuyên vào đầu tháng 4 năm 1976. Sau đó, đến ngày 12/8/1991, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa VIII đã ra Nghị quyết chia tỉnh Hà Tuyên thành hai tỉnh: Hà Giang và Tuyên Quang, tỉnh Hà Giang được tái lập, với các đơn vị hành chính gồm 9 huyện, 1 thị xã. Đến nay tỉnh Hà Giang có 1 thị xã, 10 huyện, 5 phường, 9 thị trấn và 181 xã,  tổng diện tích 7.945,7955 Km2, là địa bàn cư trú của 22 dân tộc anh em với dân số 714.346 người (tính đến 31 tháng 12 năm 2008).
 
II/ SỰ RA ĐỜI VIỆN KSND LÀ MỘT QUY LUẬT TẤT YẾU KHÁCH QUAN:
 
Cách đây vừa tròn 50 năm ngày 26/7/1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký lệnh công bố Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, đánh dấu sự ra đời của ngành Kiểm sát trong bộ máy nhà nước ta. Viện kiểm sát nhân dân được thành lập từ yêu cầu khách quan của việc xây dựng bộ máy nhà nước XHCN và việc tăng cường Pháp chế XHCN. Cơ quan Công tố Nhà nước Việt Nam kiểu mới được Chủ tịch Hồ Chí Minh  thành lập năm 1945. Sau khi thành lập Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa và hệ thống Viện Công tố được thành lập năm 1958, tiền thân của Viện kiểm sát nhân dân ngày nay, với chức năng chủ yếu là đưa người phạm tội ra Tòa án xét xử (thực hiện một số hoạt động giám sát việc điều tra, xét xử, giam giữ và cải tạo). Là một bộ phận của hệ thống cơ quan chấp hành(cơ quan hành chính). Qua hai năm tổ chức và hoạt động của Viện Công tố theo nguyên tắc song trùng trực thuộc đã tỏ ra không còn thích hợp với sự phát triển của cách mạng và không thể đảm bảo những yêu cầu mới của việc thiết lập, củng cố nền pháp chế XHCN.
 
Trước tình hình đó, hệ thống Viện kiểm sát nhân dân đã ra đời. Năm 1960 tờ trình về Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân đã nêu rõ: “ Nhu cầu của cuộc cách mạng XHCN đòi hỏi Pháp luật phải được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất, đòi hỏi sự nhất trí về mục đích và hành động trong nhân dân, giữa nhân dân và Nhà nước cũng như giữa các ngành hoạt động Nhà nước với nhau. Nếu không đạt được sự thống nhất trong việc chấp hành Pháp luật thì sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hôị sẽ gặp nhiều khó khăn. Vì lẽ trên phải tổ chức ra Viện kiểm sát nhân dân để Kiểm sát việc tuân theo pháp luật nhằm giữ vững pháp chế XHCN, đảm bảo cho Pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.”
 
Hiến pháp năm 1959 (Quốc hội thông qua ngày 31 tháng 12 năm 1959 ) đã quy định về Viện kiểm sát nhân dân. Ngày 15/7/1960, Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa khóa II, kỳ họp thứ nhất đã thông qua Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân. Ngày 26 tháng 7 năm 1960 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký lệnh số 20-L/CTN công bố Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân đánh dấu sự ra đời của hệ thống cơ quan Viện kiểm sát nhân dân trong hệ thống bộ máy Nhà nước XHCN ở nước ta. Lần đầu tiên trong lịch sử tổ chức bộ máy Nhà nước ta, Viện kiểm sát nhân dân các cấp được thành lập là một hệ thống cơ quan Nhà nước độc lập. Như vậy, trong bộ máy Nhà nước ta đã có bốn hệ thống cơ quan đó là: Cơ quan lập pháp (Quốc Hội và Hội đồng nhân dân các cấp); cơ quan Hành pháp (gồm có Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp); cơ quan xét xử là Tòa án nhân dân các cấp và cơ quan Viện kiểm sát nhân dân các cấp làm nhiệm vụ kiểm tra và giám sát việc chấp hành Pháp luật. Đồng chí Hoàng Quốc Việt (tức Hạ Bá Cang) Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng đã được Quốc Hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa bầu là Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đầu tiên và từ đó ngày 26/7/1960 đã trở thành ngày truyền thống của ngành Kiểm sát nhân dân.
 
III/ 50 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG:
 
Ngày 31 tháng 12 năm 1960, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ký Quyết định số 01/QĐ-VKSTC về việc thành lập Viện kiểm sát nhân dân địa phương các cấp, trong đó có Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang. Khi mới thành lập ở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh có 20 đồng chí cán bộ nghiệp vụ, có các tổ trưởng phụ trách các khâu công tác như Kiểm sát chung, hình sự, dân sự…, có 4 Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện đó là Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Quang, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đồng Văn, Viện kiểm sát nhân dân huyện Vị Xuyên và Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoàng Su Phì mỗi huyện có Viện trưởng, Phó Viện trưởng và 2 đến 3 cán bộ nghiệp vụ, về trình độ hầu hết chưa qua đào tạo nghiệp vụ. Đến năm 1973 lớp trung cấp khóa 1 của ngành ra trường, Hà Giang có 06 học sinh được tuyển vào ngành. Đến năm 1976 sáp nhập hai tỉnh Hà Giang – Tuyên Quang thành tỉnh Hà Tuyên; năm 1991 lại chia tách tỉnh Hà Tuyên thành hai tỉnh Hà Giang – Tuyên Quang; khi đó Viện KSND tỉnh Hà Giang tổng biên chế có 93 đồng chí (cấp tỉnh là 38 đồng chí; cấp huyện là 55 đồng chí) gồm có 1 Viện trưởng và 1 Phó Viện trưởng, 16 Kiểm sát viên Trung cấp, 09 Kiểm sát viên Sơ cấp, thành lập 07 phòng nghiệp vụ gồm Phòng kiểm sát chung; Phòng kiểm sát điều tra án kinh tế; Phòng kiểm sát điều tra án trị an, an ninh; Phòng Dân sự; Phòng xét xử hình sự; Phòng giam giữ cải tạo; Văn phòng ( gồm cả bộ phận tổ chức và khiếu tố).
 
Thời gian đầu thành lập ngành (1960-1966) đồng chí Hoàng Kim Giảo Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên công tố Viện công tố tỉnh Hà Giang giữ chức vụ Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đầu tiên, đến năm 1967 đồng chí Hoàng Trung Tấn - Trưởng ban Tổ chức dân chính tỉnh Hà Giang được điều động sang làm Viện trưởng và đồng chí Hoàng Thịnh Kinh là Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Hà Giang cho đến năm 1976.
 
1/ Thời kỳ năm 1960 đến 1975:
 
Trước khi Viện kiểm sát nhân dân ra đời (năm 1960), ở nước ta đã có Viện Công tố. Năm 1946, căn cứ vào Hiến pháp đầu tiên của Nhà nước ta, tổ chức Viện Công tố được thành lập trong hệ thống Toà án từ cấp tỉnh trở lên và trực thuộc Bộ Tư pháp. Năm 1954 miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, chuẩn bị bước vào thời kỳ xây dựng đất nước đi lên Chủ nghĩa xã hội, tổ chức cơ quan tư pháp được tách ra thành 3 hệ thống cơ quan riêng biệt đó là: Tư pháp, Công tố và Toà án từ Trung ương đến huyện.
 
Kế thừa và phát huy những thành tựu và kinh nghiệm hoạt động của Viện Công tố trong cách mạng dân tộc, dân chủ, được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, đươc sự đồng tình ủng hộ của nhân dân ngành Kiểm sát tỉnh Hà Giang không ngừng phấn đấu và trưởng thành, thực hiện tốt chức năng Kiểm sát việc tuân theo pháp luật, Thực hành quyền Công tố đảm bảo cho pháp luật được thi hành nghiêm chỉnh và thống nhất. Các hoạt động của Viện kiểm sát tỉnh Hà Giang luôn có phương hướng chính trị đúng đắn và điều kiện thuận lợi để làm tốt nhiệm vụ. Từ ngày thành lập, lớp lớp cán bộ, Kiểm sát viên đã vượt qua mọi khó khăn gian khổ, không ngừng phấn đấu và trưởng thành trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm các quyền dân chủ của nhân dân. Bằng những kết quả trên các lĩnh vực công tác kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang đã góp phần tích cực vào sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Chủ nghĩa xã hội, vào thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà, cũng như vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.
Cùng với sự phát triển của đất nước ngay từ khi thành lập, được sự chỉ đạo của Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao và cấp Ủy địa phương, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang vừa phải xây dựng hệ thống tổ chức, vừa phải triển khai hoạt động phục vụ các nhiệm vụ do Đảng và Nhà nước đề ra, từng bước xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy để triển khai nhiệm vụ và thực hiện việc bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ như cử cán bộ đi học các lớp bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp lý, nghiệp vụ Kiểm sát… đồng thời khẩn trương chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ để thành lập các đơn vị Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thị.
Trong những năm đầu mới thành lập, quán triệt Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 3, Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 01/02/1963 của Bộ Chính trị về công tác Kiểm sát, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của các cấp Ủy Đảng và của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang cùng với toàn ngành đã thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là bảo vệ tài sản XHCN, bảo vệ hàng hóa, vật tư Quốc phòng, đấu tranh với các hành vi trộm cắp, tham ô tài sản, phân phối, sử dụng sai chính sách, chế độ…phát hiện và xử lý kịp thời các vụ trộm cắp tham ô tài sản XHCN, đưa ra truy tố, xét xử nghiêm minh, đúng người, đúng Pháp luật, nhằm phục vụ các mục tiêu bảo đảm an ninh Chính trị và trật tự an toàn xã hội; bảo đảm các quyền tự do, dân chủ của nhân dân, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ miền Bắc XHCN, đấu tranh giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Từ năm 1964 đến năm 1972, khi đế quốc Mỹ mở rộng chiến tranh phá hoại ra miền Bắc công tác Kiểm sát chuyển hướng hoạt động, phục vụ yêu cầu thời chiến trên cả hai mặt trận là sản xuất và chiến đấu. Quân và dân miền Bắc phải trực tiếp đương đầu với cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, vừa sản xuất vừa chiến đấu nhằm bảo đảm sức chiến đấu của Quân đội và đời sống của nhân dân. Công tác Kiểm sát trong thời kỳ này tập trung vào đấu tranh khắc phục các biểu hiện buông lỏng kỷ luật thời chiến, vi phạm các quyền dân chủ của nhân dân. Với mục tiêu hàng đầu là giữ vững an ninh chính trị, xây dựng hậu phương miền Bắc xã hội chủ nghĩa vững mạnh, kịp thời chi viện cho tiền tuyến, hoạt động kiểm sát đã góp phần nghiêm trị bọn gián điệp, biệt kích và phản động, đấu tranh với các loại tội phạm gây cản trở đến việc chi viện cho tiền tuyến và các hành vi xâm phạm chính sách hậu phương quân đội.
 
Sau khi có Nghị quyết số 228 của Bộ Chính trị về tăng cường quản lý kinh tế, đấu tranh chống tiêu cực, làm ăn phi pháp, Thực hiện sự chỉ đạo của cấp Ủy địa phương và Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang đã xây dựng kế hoạch tập trung lực lượng để tiến hành công tác Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan Nhà nước cùng cấp, kịp thời kiến nghị yêu cầu sửa chữa, khắc phục các văn bản vi phạm pháp luật. Cùng với nhiệm vụ bảo vệ, xử lý kịp thời các hành vi xâm phạm tài sản XHCN, Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã thường xuyên kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc chấp hành các chính sách hậu phương Quân đội.
 
Hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang trong thời kỳ này đã đạt được những kết quả to lớn, phục vụ tích cực hai nhiệm vụ chiến lược; miền Bắc xây dựng CNXH, chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, đồng thời là hậu phương vững chắc cho giải phóng miền Nam, thực hiện được nhiệm vụ trọng tâm là đấu tranh chống lại bọn phản cách mạng, bảo vệ các quyền dân chủ của công dân, bảo vệ tài sản XHCN và chế độ quản lý của Nhà nước. Thực hiện việc công tác đào tạo cán bộ theo hệ chính quy, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ về kiến thức pháp lý và nghiệp vụ công tác Kiểm sát theo kế hoạch của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
 
2/ Thời kỳ từ năm 1975 – 1986:
 
Sau khi miền Nam được hoàn toàn giải phóng, đất nước được thống nhất, cả nước đi lên Chủ nghĩa xã hội ngành Kiểm sát được tổ chức và hoạt động trên phạm vi cả nước. Hoạt động Kiểm sát đã góp phần đấu tranh chống tội phạm phản cách mạng, thực hiện chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa ở các tỉnh phía Nam. chống chiến tranh phá hoại nhiều mặt của địch, Quán triệt đường lối xây dựng XHCN, Viện kiểm sát nhân dân đã sử dụng quyền Công tố kiên quyết trấn áp mạnh mẽ đối với bọn phản bội Tổ quốc làm tay sai cho địch, bọn phản động trong các tổ chức tôn giáo, dân tộc cấu kết với phần tử xấu không chịu cải tạo, lao động hòng lật đổ Chính quyền, xử lý thích đáng bọn xúi giục, lừa đảo người trốn ra nước ngoài và những vụ gây rối trật tự công cộng…
 
Cùng với sự phát triển chung của đất nước, hoạt động của ngành Kiểm sát Hà Giang cũng từng bước trưởng thành, chất lượng hiệu lực và hiệu quả của công tác Kiểm sát ngày càng được nâng cao. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang đã tập trung hướng công tác Kiểm sát phục vụ các nhiệm vụ kinh tế - xã hội do Đảng và Nhà nước đề ra như đẩy mạnh sản xuất lương thực, sản xuất hàng tiêu dùng, thu mua sản phẩm, cải tiến phân phối lưu thông, bảo vệ tài sản và chế độ quản lý kinh tế xã hội chủ nghĩa; về an ninh quốc phòng đã góp phần tích cực cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới của Tổ quốc và trấn áp bọn phản cách mạng, giữ gìn an ninh Chính trị, trật tự an toàn, xã hội, bảo vệ các quyền dân chủ của nhân dân.
 
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 4 (1976) đã đề ra đường lối cách mạng XHCN và đường lối xây dựng nền kinh tế XHCN ở nước ta. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 5 (1982) đã cụ thể hóa đường lối chung và xác định các mục tiêu kinh tế – xã hội trong những năm 80, chuyển sang thời kỳ mới, Viện kiểm sát nhân dân có bước phát triển mới cả về tổ chức và hoạt động. Hiến pháp năm 1980 xác định nguyên tắc pháp chế XHCN là một trong những nguyên tắc cơ bản trong hoạt động quản lý Nhà nước. Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (1981) một lần nữa đã khẳng định vị trí, vai trò, trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân trong việc bảo đảm pháp chế được thực hiện thống nhất trên phạm vi cả nước.
 
Thực hiện Nghị quyết của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội, Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 1981, Quy chế ngạch Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân năm 1983 và Quyết định của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về cơ cấu bộ máy làm việc của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tuyên (cũ) được tổ chức thành 9 phòng nghiệp vụ( tháng 3/1983) thay các bộ phận nghiệp vụ trước đây. Sau khi các phòng nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tuyên được thành lập, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ra quyết định thành lập Ủy ban kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tuyên trong có đồng chí Nguyễn Bình Thăng Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tuyên  từ năm1984 – 1987; Viện trưởng từ tháng 5/1987 – 10/1989 và đồng chí Hoàng Văn Chự Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tuyên ( từ tháng 11/1988 đến tháng 9/ 1991).
 
3/ Thời kỳ từ năm 1986 đến nay:
 
Quán triệt quan điểm đổi mới của Đảng, tại Nghị quyết đại hội lần thứ VI, VII, VIII của Đảng, ngành Kiểm sát nói chung và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang nói riêng đã có nhiều đổi mới về nhận thức, về tổ chức cán bộ và chỉ đạo thực hiện, bám sát các Nghị quyết của Trung ương Đảng, của Tỉnh ủy về đổi mới kinh tế, toàn ngành Kiểm sát Hà Giang đã vận dụng đồng bộ các công tác Kiểm sát phục vụ nhiệm vụ chính trị có hiệu quả hơn. Công tác Kiểm sát đã tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả trọng tâm là đẩy mạnh Kiểm sát việc tuân theo pháp luật, Kiểm sát giải quyết án kinh tế phục vụ cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng và buôn lậu. Tăng cường pháp chế Xã hội chủ nghĩa trong điều kiện nền kinh tế nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng Xã hội chủ nghĩa.
 
Công tác Kiểm sát việc tuân theo pháp luật đã tập trung vào các ngành kinh tế trọng điểm, có nhiều vi phạm pháp luật, nhằm góp phần bảo đảm pháp chế thống nhất, phát huy hiệu quả quản lý Nhà nước, bảo đảm quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của địa phương và cơ sở. Những năm đầu của thời kỳ đổi mới, hoạt động của ngành Kiểm sát tập trung vào phục vụ 3 chương trình kinh tế lớn của Đảng và Nhà nước, đấu tranh ngăn chặn những hành vi lợi dụng sự năng động, tự chủ để vi phạm đường lối chính sách của Đảng, vi phạm pháp luật, đồng thời góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về cơ chế quản lý để phát huy tính năng động của nền kinh tế thị trường. Chúng ta đã tiến hành Kiểm sát việc tuân theo pháp luật ở nhiều ngành như: năm 1989 tiến hành kiểm sát hoạt động của ngành Ngân hàng; năm 1990 kiểm sát hoạt động quản lý xuất nhập khẩu; năm 1991 kiểm sát việc quản lý sử dụng vàng và ngoại tệ; năm 1992 Kiểm sát trong lĩnh vực hoạt động của ngành giao thông, bưu điện; năm 1993, 1994 kiểm sát trong lĩnh vực xây dựng cơ bản; hoạt động quản lý và sử dụng đất đai và các dự án có vốn đầu tư của Nhà nước và nước ngoài; năm 1995 kiểm sát thực hiện luật đất đai gắn với xây dựng cơ bản, kiểm sát các dự án vốn đầu tư theo chương trình 327 và phát triển cơ sở hạ tầng; các năm 1996 và 1997 kiểm sát việc chấp hành Luật thuế, Luật ngân sách, quản lý thu và chi ngân sách phục vụ chương trình giáo dục, đào tạo và xoá đói, giảm nghèo; các năm 1998 và 1999 kiểm sát việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư xây dựng thuộc lĩnh vực công nghiệp, giao thông vận tải, nông nghiệp và phát triển nông thôn, thực hiện Luật công ty… qua công tác Kiểm sát đã báo cáo cấp Ủy; Hội đồng nhân dân; Ủy ban nhân dân cùng cấp và các ngành hữu quan chấn chỉnh công tác quản lý nhằm khắc phục những sơ hở, thiếu sót và những vi phạm. Qua đó đã kiến nghị thu hồi cho ngân sách Nhà nước và cho tập thể hàng chục tỷ đồng, hàng tấn thóc và hàng nghìn mét vuông đất sử dụng sai mục đích...
 
Trong lĩnh vực giải quyết án hình sự Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang đã có những biện pháp nhằm thực hiện tốt hơn chức năng Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động tư pháp và thực hành quyền Công tố nhà nước. Viện kiểm sát hai cấp đã quán triệt các quan điểm của Đảng và Nhà nước về chính sách hình sự, tăng cường phối hợp với các cơ quan bảo vệ pháp luật phát hiện và xử lý nghiêm minh các loại tội phạm. Đã tập trung lực lượng điều tra, truy tố, xét xử nhiều vụ án lớn, đặc biệt nghiêm trọng về các tội xâm phạm an ninh quốc gia, các tội tham nhũng, buôn lậu, tệ nạn xã hội và một số tội phạm nghiêm trọng khác, có tác dụng giáo dục, phòng ngừa tốt, được nhân dân đồng tình ủng hộ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm các quyền dân chủ của công dân, phục vụ có hiệu quả công cuộc đổi mới của đất nước. Đã tăng cường hoạt động kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong lĩnh vực tư pháp, nhờ đó đã kịp thời khắc phục vi phạm của cơ quan và người tiến hành tố tụng. Công tác kiểm sát Điều tra được tiến hành ngay từ khi khởi tố vụ án và trong suốt quá trình Điều tra nên số vụ án do Viện kiểm sát xử lý và truy tố tăng lên, số vụ đình chỉ điều tra không đúng đã giảm dần. Từ những hoạt động tích cực trên đã tạo điều kiện thúc đẩy số vụ án kết thúc Điều tra hàng năm tăng, hạn chế việc khởi tố không có căn cứ theo quy định của pháp luật sau phải đình chỉ điều tra. Số bản án có vi phạm pháp luật hoặc áp dụng pháp luật không đúng được Viện kiểm sát kháng nghị, yêu cầu xét xử ở cấp cao hơn ngày càng tăng, tỷ lệ kháng nghị của Viện kiểm sát được chấp nhận ngày càng cao.
 
Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự về trật tự, trị an xã hội, toàn ngành đã chủ động phối hợp với các ngành Công an, Tòa án xử lý nghiêm minh các loại tội phạm xảy ra trên địa bàn toàn tỉnh. Công tác phối hợp liên ngành giữa các cơ quan bảo vệ Pháp luật được đẩy mạnh, thống nhất về quan điểm và biện pháp xử lý tội phạm, những hoạt động đó đã đẩy nhanh tiến độ giải quyết án góp phần giữ vững an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.
 
Trong công tác kiểm sát Giam, giữ, cải tạo đã có bước phát triển đáng kể. Viện kiểm sát hai cấp đã chú trọng kiểm sát thường kỳ và bất thường tại các nơi Giam, giữ, cải tạo, qua đó để phát hiện những trường hợp bị bắt, giam, giữ không có căn cứ và trái pháp luật; thực hiện việc xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt  tù đúng đối tượng và đúng quy định của pháp luật; tính mạng, sức khỏe, tự do, danh dự của công dân được bảo đảm.
 
Công tác kiểm sát Thi hành án được coi trọng; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang đã phối hợp với cơ quan có liên quan quản lý chặt chẽ đối với các Bản án, Quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật, nhất là các trường hợp bị phạt tù giam nhưng chưa được bắt thi hành án, góp phần khắc phục tình trạng chậm trễ trong công tác thi hành án, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.
 
Do sự phát triển của nền kinh tế nước ta là nền kinh tế nhiều thành phần theo cơ chế thị trường có định hướng XHCNvà hội nhập với Quốc tế; các quan hệ hợp tác Quốc tế, quan hệ pháp luật dân sự ngày càng đa dạng và phát sinh nhiều tranh chấp, công tác Kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự đã tập trung vào giải quyết các tranh chấp về nhà ở, về tài sản và hôn nhân gia đình. Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã chú trọng kiểm sát việc lập hồ sơ án dân sự của Toà án, hàng năm đã phát hiện và yêu cầu điều tra bổ sung hàng chục vụ, chủ động trực tiếp điều tra bổ sung chứng cứ, tích cực tham gia xét xử ở các giai đoạn Sơ thẩm, Phúc thẩm. Công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án về kinh tế, lao động, hành chính và phá sản doanh nghiệp là lĩnh vực còn mới mẻ nhưng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang đã có nhiều cố gắng kiểm sát việc lập hồ sơ, tham gia xét xử nhằm đảm bảo giải quyết các loại án này đúng pháp luật, bảo vệ lợi ích của các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.
 
Công tác kiểm sát văn bản Quy phạm pháp luật là một công tác quan trọng do Quốc hội giao cho ngành Kiểm sát nhân dân thực hiện. Sau khi có Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 1992, hoạt động kiểm sát văn bản đã có những chuyển biến tích cực. Nhờ kết hợp chặt chẽ với hoạt động kiểm sát những lĩnh vực và ngành kinh tế trọng điểm, mỗi năm ngành Kiểm sát tỉnh Hà Giang đã phát hiện và Kháng nghị, kiến nghị khắc phục hoặc hủy bỏ hàng trăm văn bản có vi phạm pháp luật.
 
Công tác giải quyết Khiếu nại, tố cáo của công dân ngày càng coi trọng, đã được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao và kịp thời của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và sự nỗ lực của cán bộ, Kiểm sát viên trong toàn ngành, góp phần vào kết quả hoạt động của công tác giải quyết Khiếu nại, tố cáo nói chung và  giải quyết Khiếu nại, tố cáo về tư pháp nói riêng ở các địa phương ngày càng được nâng cao, toàn ngành Kiểm sát Hà Giang đã tập trung giải quyết dứt điểm các Khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành liên quan đến xử lý án hình sự và vi phạm quyền dân chủ của công dân, không có tình trạng khiếu kiện phức tạp, đông người góp phần vào sự ổn định chính trị - trật tự trị an - xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.
 
Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi năm 2001) và Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân năm 2002 đã đánh dấu bước điều chỉnh quan trọng về chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân trước yêu cầu mới của đất nước, quy định Viện kiểm sát nhân dân thực hiện chức năng thực hành quyền Công tố và Kiểm sát các hoạt động tư pháp, mà không thực hiện chức năng Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong lĩnh vực hành chính, kinh tế, xã hội. Từ đó cơ cấu tổ chức bộ máy của ngành kiểm sát nói chung và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang nói riêng đã có sự thay đổi căn bản. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy và tổ chức cán bộ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, tiếp tục thực hiện cải cách tư pháp trong giai đoạn mới, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, không bỏ lọt tội phạm và người phạm tội. Trong những năm qua ngành kiểm sát Hà Giang luôn luôn quán triệt và nghiêm túc thực hiện những nguyên tắc, chỉ đạo và những thao tác nghiệp vụ trong việc Điều tra, Truy tố, Xét xử, đảm bảo việc xử lý đúng người, đúng tội và đúng pháp luật, không có trường hợp nào bị xử lý oan sai mà phải bồi thường vật chất theo Nghị quyết 388 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội, điều đó đã nói lên sự cố gắng, nỗ lực không ngừng học tập phấn đấu vươn lên của cán bộ, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang vượt qua mọi khó khăn, thử thách và cả sự cám dỗ của vật chất để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và Ngành giao.
 
Nghiêm túc thực hiện các yêu cầu của cải cách tư pháp theo tinh thần của các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng như Nghị quyết TW 3 khoá VIII; Chỉ thị số 53-CT/TW ngày 21/3/2000; Nghị quyết số 08 – NQ/TW ngày 02/01/2002 và Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị. Được sự quan tâm của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, tỉnh Hà Giang đã thành lập Ban chỉ đạo cải cách tư pháp do đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm Trưởng ban và đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh làm Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo cải cách tư pháp, nhằm chỉ đạo và nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan Tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang Phối hợp với các cơ quan hữu quan thực hiện đúng tiến độ, có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của cải cách tư pháp. Tiếp tục làm tốt chức năng thực hành quyền Công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp. Bảo đảm nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa - đây là khâu đột phá của hoạt động tư pháp. Bên cạnh đó, Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Điều tra quản lý, nắm chắc tin báo, tố giác về tội phạm, diễn biến và thủ đoạn phạm tội để đề ra kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm kịp thời và có hiệu quả...Các lĩnh vực công tác của Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã có những tiến bộ nhất định, đặc biệt là trong công tác thực hành quyền Công tố và Kiểm sát các hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan bảo vệ pháp luật kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các loại tội phạm, nhất là các tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, các tội về tham nhũng, buôn lậu, ma túy và các loại tội phạm có tổ chức… đưa ra truy tố, xét xử kịp thời, đúng pháp luật một số vụ án gây nhiều dư luận bức xúc, phục vụ có hiệu quả cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Hoạt động của Viện kiểm sát cũng đã góp phần xây dựng hoàn thiện hệ thống Pháp luật, tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang luôn được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp Ủy Đảng trong việc xử lý nghiêm minh đối với những cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật và phạm tội, góp phần làm trong sạch đội ngũ cán bộ, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước cũng như đối với ngành Kiểm sát nói chung.
 
a- Về công tác xây dựng ngành:
 
Để nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác Kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang đã chú trọng xây dựng ngành về mọi mặt, hệ thống bộ máy làm việc ngày càng được tăng cường, củng cố và đi vào nề nếp. Cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc không ngừng được củng cố và tăng cường nhằm đáp ứng nhu cầu công tác, đời sống của cán bộ, công chức ngày một nâng cao. Thực hiện Quyết định số 120/2003/QĐ-VKSTC(V9) và Quyết định số 121/2003/QĐ-VKSTC ngày 09/4/2003 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về cơ cấu bộ máy làm việc của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương; bộ máy làm việc của Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, theo đó Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang có 08 phòng nghiệp vụ, đến nay Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang có 09 phòng nghiệp vụ. Có 11 đơn vị Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thị có các bộ phận công tác như bộ phận Thực hành quyền công tố, Kiểm sát điều tra, Kiểm sát xét xử Sơ thẩm án hình sự và Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam; bộ phận Kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự, hành chính, kinh tế, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật; bộ phận Kiểm sát Thi hành án và bộ phận văn phòng tổng hợp.
 
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang luôn chú trọng tới việc đổi mới tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên, sắp xếp lại các phòng nghiệp vụ ở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, các bộ phận công tác kiểm sát ở các huyện, thị nhằm đáp ứng kịp thời việc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ phù hợp với yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng trong thời kỳ mới. Không ngừng hoàn thiện các quy chế quản lý và quy chế nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành. Hệ thống tổ chức ở Viện kiểm sát cả hai cấp ngày càng được kiện toàn và củng cố.
  
b- Về công tác tổ chức cán bộ:
 
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang đã sớm chủ động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên vững vàng về chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, trong sáng về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, đề cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân cho cán bộ, Kiểm sát viên. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ của ngành thường xuyên gắn với công tác xây dựng Đảng trong từng đơn vị Kiểm sát, từ sau đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, nhất là sau khi có Nghị quyết hội nghị Trung ương 8 khóa VII thì công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên đã chuyển biến rõ rệt, lực lượng cán bộ, Kiểm sát viên ngày càng được tăng cường về số lượng và chất lượng.
 
Trên cơ sở thực hiện Nghị quyết TW 3 khoá VII về chiến lược cán bộ, việc tổ chức triển khai tốt Nghị quyết TW7 khoá 8 là điều kiện thuận lợi để nhằm nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy một cách toàn diện. Ban cán sự Đảng đã chú trọng công tác kiện toàn tổ chức bộ máy hai cấp, song song với việc rà soát, xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên, sắp xếp đội ngũ cán bộ trong toàn ngành hợp lý nhằm đáp ứng, phát huy tốt nhất năng lực sở trường của cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Thường xuyên cử cán bộ, Kiểm sát viên đi học các lớp đào tạo chuyên sâu, nâng cao và các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ do ngành tổ chức để  từng bước nâng cao trình độ, chất lượng cán bộ.    
 
Từ khi mới thành lập ngành kiểm sát Hà Giang chỉ mới có 20 cán bộ, Kiểm sát viên, khi chia tách tỉnh năm 1991 có 93 cán bộ, Kiểm sát viên và đến 30/6/1995 về biên chế có 103 đồng chí cho Viện kiểm sát nhân dân cả hai cấp ( trong đó cấp tỉnh 43 đồng chí, cấp huyện 60 đồng chí). Về trình độ đào tạo Đại học có 08 đồng chí; Cao đẳng Kiểm sát có 54 đồng chí; Trung cấp Kiểm sát 23 đồng chí; Sơ cấp Kiểm sát có 04 đồng chí… đến nay, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang có 129 cán bộ, Công chức, 31 trường hợp hợp đồng lao động theo Nghị định 68/CP của Chính phủ và hợp đồng trợ giúp kế toán. Trình độ Cử nhân luật và Cao đẳng kiểm sát của Cán bộ, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang chiếm 92 %; trong đó có 30 Kiểm sát viên cấp tỉnh; 57 Kiểm sát viên cấp huyện; 01 Thạc sỹ luật học. Trình độ lý luận Chính trị ( Cao cấp, Trung cấp và tương đương) chiếm 68%; trình độ tin học ( trình độ A, B, C và Kỹ sư tin học)  chiếm 85%; Trình độ Quản lý Nhà nước 8,5%. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ đào tạo bồi dưỡng cán bộ để đáp ứng yêu cầu của từng chức danh công chức và yêu cầu của sự nghiệp đổi mới của đất nước trong giai đoạn hiện nay và cho những năm tiếp sau. Đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang đã không ngừng phấn đấu, rèn lyện phẩm chất đạo đức của người cán bộ Kiểm sát, luôn giữ vững được phẩm, chất tư cách của người cán bộ trong thời kỳ đổi mới, phát huy được vai trò gương mẫu trong việc bảo vệ pháp luật, tích cực học tập về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, Quản lý nhà nước...
Căn cứ Quyết định số 169/QĐ-VKSTC-V9 ngày 10/8/2007 của Viện trưởng Viện KSND tối cao v/v “Ban hành Quy định tạm thời về tiêu chuẩn và quy trình tuyển chọn Kiểm sát viên giỏi trong ngành Kiểm sát nhân dân”. Năm 2009 Viện KSND tỉnh Hà Giang đã thành lập Hội đồng tuyển chọn KSV giỏi và tiến hành tuyển chọn theo quy trình, kết quả đã tuyển chọn được 02 KSV cấp tỉnh đạt danh hiệu KSV giỏi. Thông qua tuyển chọn Kiểm sát viên giỏi, phòng TCCB xây dựng kế hoạch đào tạo, đào tạo lại đội ngũ Kiểm sát viên về những mặt còn khiếm khuyết, đồng thời đề xuất chế độ, chính sách đối với những Kiểm sát viên giỏi và những đơn vị có nhiều Kiểm sát viên giỏi. Từng bước tiêu chuẩn hóa đội ngũ KSV nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành và yêu cầu cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ chính trị. Việc tuyển chọn Kiểm sát viên giỏi được đảm bảo chặt chẽ, đúng tiêu chuẩn, đúng quy trình tuyển chọn.
 
Tiếp tục làm tốt công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý theo Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 25/01/2002 của Bộ chính trị, chú trọng củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy với đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên, nhất là đội ngũ cán bộ quản lý cấp huyện. Bố trí cán bộ đảm bảo đúng cơ cấu qui định. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang đã làm tốt công tác điều động, luân chuyển cán bộ giữa các đơn vị để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 
Thực hiện nghị quyết của Quốc hội về việc tăng thẩm quyền xét xử cho các đơn vị cấp huyện theo Bộ luật tố tụng hình sự và Bộ luật tố tụng dân sự, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang đã phối hợp với các cơ quan tư pháp chọn tăng thẩm quyền cho các đơn vị Viện kiểm sát cấp huyện, đến nay đã hoàn tất việc tăng thẩm quyền cho Viện kiểm sát cấp huyện, thị (11/11 đơn vị). Các đơn vị được tăng thẩm quyền đến nay đều được bố trí đủ cán bộ và trang thiết bị cần thiết đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 
Công tác qui hoạch cán bộ: Căn cứ hướng dẫn của Viện KSND tối cao về công tác  quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý trong ngành Kiểm sát nhân dân, dựa trên cơ sở đánh giá cán bộ hàng năm, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang đã thực hiện bổ sung, sửa đổi quy hoạch cho phù hợp với từng thời kỳ và cán bộ trong quy hoạch đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn quy định, đó là những cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, có đủ trình độ, có năng lực thực tiễn và có triển vọng phát triển phù hợp với chức danh quy hoạch. Đến nay đã hoàn thành xong bổ sung, sửa đổi quy hoạch cán bộ cả hai cấp, giai đoạn 2010 - 2015.
 
c- Về công tác xây dựng Đảng:
 
Ngay sau khi tái lập tỉnh Hà Giang, Ban Thường vụ tỉnh ủy Hà Giang đã ra Quyết định số 120/QĐ-TU ngày 02/02/1993 về việc thành lập Ban cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang gồm có 03 đồng chí ( đồng chí Hoàng Văn Chự, đồng chí Hoàng Quốc Đông và đồng chí Hoàng Ngọc Chấm), đến nay Ban cán sự Đảng có  04 đồng chí. Ngay từ những ngày đầu mới thành lập, Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang luôn quan tâm coi trọng đến công tác xây dựng Đảng, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Ban chấp hành Đảng ủy và các cấp Ủy Đảng địa phương trong việc quản lý, giáo dục và nhận xét, đánh giá cán bộ hàng năm, đồng thời có biện pháp phối hợp giúp đỡ, bồi dưỡng đào tạo, Quy hoạch và luân chuyển cán bộ theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng, đến nay Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang có 07 Chi bộ trực thuộc với 44 Đảng viên; có 11 chi bộ Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thị trực thuộc Đảng bộ huyện, thị, hàng năm các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh và các Chi bộ huyện, thị đều đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh. Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang được Ban chấp hành Đảng bộ Dân Chính Đảng tỉnh tặng danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu ba năm liền (2007 -2009).
 
Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang quán triệt và thực hiện nghiêm túc quy định về phân cấp quản lý cán bộ của Tỉnh ủy và Quy chế phân cấp Quản lý cán bộ của ngành, thực hiện triệt để nguyên tắc Đảng thống nhất Lãnh đạo toàn diện có sự thống nhất với các cấp Ủy địa phương, phát huy vai trò, quyền hạn và trách nhiệm của từng thành viên của tổ chức Đảng và các tổ chức quần chúng, đặc biệt đề cao trách nhiệm, quyền hạn quản lý từ Chi bộ, từ tổ chức đơn vị cơ sở nhằm thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác tổ chức cán bộ và công tác Đảng.
 
Song song với việc xây dựng Đảng về tư tưởng chính trị, Ban cán sự Đảng và Lãnh đạo Viện còn đặc biệt coi trọng công tác củng cố, xây dựng tổ chức Đảng, các tổ chức đoàn thể trong sạch vững mạnh. Kiện toàn 09 phòng nghiệp vụ và đội ngũ Lãnh đạo của một số phòng nghiệp vụ và Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thị đảm bảo bộ máy làm việc đáp ứng tốt nhất yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho Cán bộ, Đảng viên. Đây là công tác được đặt lên vị trí hàng đầu, chỉ có làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng mới làm cho cán bộ, Đảng viên toàn ngành thấm nhuần và nâng cao ý thức chính trị, hiểu biết và tin tưởng vào đường lối và sự lãnh đạo của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước, tự học tập nâng cao trình độ, năng lực trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, phát huy được vai trò gương mẫu trong việc bảo vệ pháp luật. Thường xuyên tổ chức quán triệt, học tập và triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị của trung ương Đảng, của Tỉnh ủy và của Viện kiểm sát nhân dân tối cao một cách nghiêm túc và kịp thời đến toàn thể cán bộ, Đảng viên trong Đảng bộ và trong toàn ngành. Bên cạnh đó Ban cán sự Đảng, Ban chấp hành Đảng bộ xây dựng các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện trong toàn ngành, tạo mọi điều kiện phát huy quyền làm chủ của cán bộ, Đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm góp phần xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong toàn ngành nhằm xây dựng Chi bộ và Đảng bộ trong sạch vững mạnh, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao. Thực hiện công tác kiểm tra và lãnh đạo các tổ chức quần chúng trong việc chấp hành các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước. Quan tâm đến các hoạt động của các đoàn thể quần chúng, thường xuyên tổ chức tọa đàm, tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn, ngày thành lập ngành, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao… vận động các đoàn thể quần chúng và cán bộ, công chức trong toàn ngành nhiệt tình tham gia đóng góp, ủng hộ các phong trào do chính quyền và các tổ chức đoàn thể của tỉnh phát động.
 
Quán triệt Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 07/11/2006 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 03/VKSTC-V9 ngày 16/4/2007 của Viện trưởng Viện KSND tối cao; Kế hoạch số 19-KH/TU ngày 31/01/2007 của Tỉnh uỷ Hà Giang; kế hoạch số 21-KH/ĐU ngày 03/2/2007 của Đảng uỷ Dân Chính đảng về tổ chức triển khai cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang đã nghiêm túc triển khai tới toàn thể Cán bộ, Đảng viên trong ngành.
 
Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh toàn thể cán bộ, công chức toàn ngành Kiểm sát tỉnh Hà Giang đã không ngừng rèn luyện, phấn đấu và học tập theo tấm gương đạo đức của Người. Hàng năm Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang đều có chương trình hành động tổ chức tốt phong trào thi đua hướng tới mục tiêu phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác kiểm sát. Nhiều tập thể và cá nhân đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về thành tích trong công tác. Có hai đơn vị cấp phòng và một đơn vị cấp huyện được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng ba (Văn phòng tổng hợp và thống kê tội phạm; Phòng Tổ chức cán bộ và Khiếu tố; Viện KSND thị xã Hà Giang). Năm 2009 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang được Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng cờ thi đua ngành, nhiều đơn vị và cá nhân được tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, Chiến sỹ thi đua ngành Kiểm sát, tập thể lao động xuất sắc và nhiều khen thưởng khác như thi đua "Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X"; thi đua “ Thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ Kiểm sát”…
 
d- Về cơ sở vật chất phục vụ công tác:
 
Trong những năm đầu mới được thành lập và trong thời kỳ bao cấp ngành Kiểm sát Hà Giang  cũng như cả nước nói chung còn gặp vô vàn khó khăn, trụ sở làm việc, các trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác chuyên môn rất hạn chế, trụ sở làm việc chưa được xây dựng kiên cố đa phần là nhà cấp 4 (nhà tạm), đến nay được sự quan tâm và đầu tư thích đáng của Viện kiểm sát nhân dân tối cao 100% trụ sở làm việc của ngành Kiểm sát tỉnh Hà Giang đã được xây dựng kiên cố, khang trang và hiện đại, các trang thiết bị, phương tiện làm việc phục vụ các hoạt động nghiệp vụ của ngành được hiện đại hóa, từng bước ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thống kê, báo cáo và quản lý điều hành, có hệ thống mạng thông tin nội bộ ngành (mạng LAN) hoạt động ngày càng có hiệu quả đáp ứng được nhiệm vụ trong thời kỳ mới, Viện KSND tỉnh Hà Giang đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9001: 2008 vào hoạt động nghiệp vụ của ngành.
Ban cán sự Đảng và tập thể Lãnh đạo Viện thường xuyên quán triệt thực hiện nghiêm túc Luật phòng chống tham nhũng và Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí, nhất là trong việc sử dụng ngân sách và các chi phí phục vụ cho công tác chuyên môn đảm bảo công khai, việc chi tiêu ngân sách tiết kiệm, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ để thống nhất thực hiện đối với tất các các đơn vị trong toàn ngành, mua sắm tài sản, sử dụng vật tư, trang thiết bị và thanh quyết toán các công trình xây dựng cơ bản, đảm bảo các nguyên tắc tài chính quy định, thực hiện các chế độ cho cán bộ nhanh chóng, kịp thời, đúng qui định.
 
e- Về công tác phụ trách xã khó khăn theo Nghị quyết của Tỉnh uỷ:
 
Thực hiện Nghị quyết của Tỉnh uỷ, từ năm 2002 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh được giao phụ trách các xã khó khăn như xã Pả Vi, xã Giàng Chu Phìn và xã Cán Chu Phìn huyện Mèo vạc, Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Viện chỉ đạo toàn ngành thực hành tiết kiệm để hỗ trợ, giúp xã khắc phục những khó khăn, xoá đói, giảm nghèo, ngành Kiểm sát Hà Giang đã hỗ trợ 03 Ti vi màu, 03 dàn máy vi tính; 5000 bộ quần áo và các hỗ trợ khác trị giá trên 50.000.000 đồng. Các ngày Quốc tế thiếu nhi, tết trung thu đều xuống thăm và tặng quà cho trường xã và các cháu học sinh. Dưới sự quan tâm của cấp uỷ và của ngành Kiểm sát, xã khó khăn Giàng Chu Phìn đã có những chuyển biến đáng kể, từng bước giảm số hộ nghèo.
 
Năm 2009, Viện KSND tỉnh được Tỉnh ủy giao phụ trách xã khó khăn Cán Chu Phìn huyện Mèo Vạc, Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Viện đã xuống cơ sở và cử luân phiên cán bộ lên tăng cường tại xã Cán Chu Phìn để cùng Đảng uỷ và Chính quyền địa phương bàn các biện pháp khắc phục khó khăn, xoá đói, giảm nghèo bền vững. Chỉ đạo toàn ngành thực hành tiết kiệm để hỗ trợ giúp cho xã giảm hộ nghèo trong những năm tới. Nhân dịp năm học mới Viện KSND tỉnh đã tặng cho trường và xã 01 giàn máy vi tính; sách, vở, bút viết và khăn quàng đỏ trị giá 5.000.000 đồng; ủng hộ xã xóa nhà tạm trị giá 10.000.000 đồng; đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp được tỉnh chỉ đạo giúp đỡ xã khó khăn xóa nhà tạm ủng hộ được 32.000.000 đồng. Đến nay ngành Kiểm sát Hà Giang cùng với sự hỗ trợ của tỉnh, sự đóng góp của cán bộ, công chức và của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn đã xóa được 21 ngôi nhà tạm, góp phần giảm bớt khó khăn cho nhân dân địa phương và giữ vững an ninh, ổn định chính trị trên địa bàn toàn xã.
 
Chúng ta kỷ niệm 50 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát trong bối cảnh đất nước đang phát triển và hội nhập với Quốc tế, tình hình chính trị trong nước và trên thế giới còn có nhiều diễn biến phức tạp. Từ những kinh nghiệm thực tiễn xây dựng và hoạt động 50 năm qua, toàn ngành Kiểm sát tỉnh Hà Giang tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa trên các mặt công tác, phát huy sự đoàn kết, không ngừng phấn đấu học tập, khắc phục mọi khó khăn, thử thách vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó, góp phần vào sự phát triển và sự ổn định Chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Pháp chế Xã hội chủ nghĩa, phục vụ có hiệu quả vào sự nghiệp Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của ngành trong thời gian tới Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang cần tập trung và làm tốt những vấn đề chủ yếu sau đây:
 
1- Trước những yêu cầu và nhiệm vụ mới trong tiến trình cải cách tư pháp hiện nay Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang phải nắm vững chức năng, nhiệm vụ của ngành, tăng cường việc thực hiện chức năng Thực hành quyền công tố, Kiểm sát các hoạt động tư pháp, bám sát các nhiệm vụ Chính trị trong từng thời kỳ, các mục tiêu kinh tế, chính trị, xã hội để thực hiện tốt vai trò Thực hành quyền công tố và Kiểm sát các hoạt động tư pháp. Không để xảy ra những trường hợp bắt, giam, giữ, truy tố, xét xử oan, sai. Nâng cao chất lượng công tác Kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự, hành chính, kinh tế, lao động và các việc khác theo quy định của pháp luật.
 
Phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các ngành tư pháp để nắm chắc thông tin tội phạm, Kiểm sát chặt chẽ việc khởi tố các vụ án hình sự, việc khám nghiệm hiện trường và việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn. Tích cực tham gia đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, tội tham nhũng, buôn lậu, ma túy, các loại tội phạm có tổ chức và tập trung đẩy nhanh tiến độ giải quyết án, bảo đảm các Bản án, Quyết định của Tòa án được chấp hành nghiêm chỉnh.
 
2- Tăng cường sự Lãnh đạo của Đảng để xây dựng ngành Kiểm sát tỉnh Hà Giang thật sự trong sạch, vững mạnh về mọi mặt, gắn công tác xây dựng Đảng với công tác xây dựng ngành, coi đây là nhân tố quyết định đến hiệu quả hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân, đảm bảo cho mỗi Chi bộ thực sự là hạt nhân lãnh đạo đơn vị. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, đổi mới mạnh mẽ về tổ chức và hoạt động, củng cố, kiện toàn và nâng cao hoạt động của Ban cán sự Đảng, xây dựng Đảng bộ Vịên kiểm sát nhân dân tỉnh và các Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thị thật sự trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu.
Không ngừng nâng cao công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Kiểm sát viên. Kiện toàn bộ máy làm việc và đội ngũ cán bộ, Đảng viên, nâng cao về chất lượng, đáp ứng yêu cầu trong sự nghiệp đổi mới. Xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, có trình độ chuyên môn cao, có năng lực nghiệp vụ tinh thông, trong sáng về phẩm chất đạo đức, có tinh thần dũng cảm dám đấu tranh bảo vệ công lý, bảo vệ pháp luật là yếu tố quyết định đến thành công của hoạt động Kiểm sát. Gắn công tác đánh giá, quy hoạch cán bộ với công tác đào tạo, bồi dưỡng và luân chuyển cán bộ theo quy định của Đảng. Tăng cường công tác quản lý, giáo dục và rèn luyện cán bộ, đồng thời cần thường xuyên động viên, khuyên khích, khen thưởng kịp thời những cá nhân, đơn vị tiên tiến, xuất sắc và kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm khắc những trường hợp cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật, tha hóa làm mất uy tín của ngành…
3- Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp với các cơ quan Nhà nước, các cơ quan bảo vệ Pháp luật, tranh thủ sự ủng hộ của cấp Ủy, Chính quyền địa phương và của nhân dân, tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, thực hiện tốt chức năng Thực hành quyền công tố và Kiểm sát các hoạt động tư pháp. Xử lý nghiêm minh các vụ án tham nhũng, các vụ án có yếu tố người nước ngoài, tội phạm có tổ chức… góp phần tích cực và tạo điều kiện thuận lợi cho chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Giang nói riêng và cả nước nói chung ngày càng vững mạnh.
 
Từ những thành tựu đạt được trong 50 năm qua, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang vô cùng tự hào, trân trọng về những thành quả đã đạt được và biết ơn các thế hệ cán bộ, Kiểm sát viên đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức không ngừng học tập và giữ vững phẩm chất đạo đức cao quý hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó. Toàn thể cán bộ, Kiểm sát viện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang tiếp tục kế thừa và phát huy những thành tích đã đạt được, không ngừng rèn luyện, phấn đấu học tập, nâng cao trình độ kiến thức về mọi mặt, giữ vững phẩm chất đạo đức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo yêu cầu hội nhập Quốc tế và cải cách tư pháp, khắc phục mọi khó khăn, thách thức vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ xứng đáng với niềm tin tưởng của Đảng, Nhà nước và của nhân dân trong suốt 50 năm qua.
 
Với lòng tin tưởng sâu sắc vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới, dưới sự Lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự quan tâm của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, sự phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp, các tổ chức chính trị – xã hội, các tổ chức đoàn thể và đặc biệt là sự ủng hộ nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân, với kinh nghiệm của 50 năm hoạt động, tin tưởng rằng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó, xứng đáng với mười chữ vàng mà Bác Hồ đã trao tặng cho ngành Kiểm sát nhân dân” Công minh, Chính trực, Khách quan, Thận trọng, Khiêm tốn”
 
Xem bản: Desktop | Mobile