Trực tiếp thực hiện việc kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, kinh tế, lao động... của Toà án cùng cấp và cấp dưới theo quy định  của pháp luật nhằm bảo đảm các bản án, quyết định đó được thi hành đúng pháp luật, đầy đủ, kịp thời.
       Tham mưu giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang trong việc ban hành các kháng nghị, kiến nghị đối với các bản án, quyết định có vi phạm của Toà án cùng cấp và cấp dưới; Tham mưu trong quản lý tình hình hoạt động và chỉ đạo hướng dẫn nghiệp vụ cho Viện kiểm sát các huyện, thành phố về công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính...
       Giải quyết đơn, thư khiếu nại liên quan đến những vụ việc dân sự, hành chính... thuộc thẩm quyền
       Có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ cho Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố về công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình.
       Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng Viện kiểm sát tỉnh phân công.
Cơ cấu tổ chức
Tổng số biên chế của phòng là 04 đồng chí
Trưởng phòng: đồng chí Lâm Thị Thanh Thảo
Phó trưởng phòng: đồng chí Vương Thị Chiêm

Thông tin liên hệ
Điện thoại: 0219 3861155      -  email: 
 
 
Xem bản: Desktop | Mobile