Vị trí, chức năng, nhiệm vụ
Phòng 3 là đơn vị nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang, có chức năng nhiệm vụ sau: 
Thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật tại các phiên toà phúc thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang xét xử.
Tham mưu đề xuất với lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm các bản án, quyết định hình sự của Toà án nhân dân các huyện, thành phố  trên địa bàn tỉnh Hà Giang;
Kiểm tra, hướng dẫn chỉ đạo công tác kiểm sát xét xử hình sự đối với Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố;
Kiến nghị với Toà án nhân dân cùng cấp và cấp dưới khắc phục vi phạm trong hoạt động xét xử, phối hợp với các phòng nghiệp vụ khác thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh hướng dẫn áp dụng pháp luật đối với Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố;
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng Viện kiểm sát tỉnh phân công.
Cơ cấu tổ chức
Tổng số biên chế của phòng là 03 đồng chí
Trưởng phòng: đồng chí Trần Quốc Hùng
Thông tin liên hệ
Điện thoại: 0219 3868930      -  email: 
 
Xem bản: Desktop | Mobile