1. Giới thiệu
Uỷ ban kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang nằm trong cơ cấu tổ chức của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang. Uỷ ban kiểm sát họp do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang chủ trì để thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng sau đây: Việc thực hiện phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch công tác, Chỉ thị, Thông tư và Quyết định của Viện kiểm sát nhân dân tối cao;Xây dựng báo cáo tổng kết công tác năm để báo cáo với Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Hội đồng nhân dân tỉnh. Những vụ án hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, kinh tế, lao động quan trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm;
Những vấn đề quan trọng khác do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định.
 Xét, chọn để đề nghị tuyển chọn Kiểm sát viên Viện kiểm sát hai cấp, Kiểm tra viên và Kiểm tra viên chính.
 2. Cơ cấu tổ chức
Uỷ ban kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang có 06 đồng chí, gồm đồng chí Viện trưởng, các đồng chí Phó Viện trưởng và một số đồng chí Trưởng phòng. Cơ cấu tổ chức của Ủy ban kiểm sát do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quyết định.
 
Xem bản: Desktop | Mobile