Hội nghị trả hồ sơ điều tra bổ sung những vấn đề cần rút kinh nghiệm ở Viện kiểm sát tỉnh Hà Giang

Đăng lúc: Thứ hai - 17/04/2017 11:07 - Người đăng bài viết: admin
Hoạt động trả hồ sơ điều tra bổ sung là hoạt động tố tụng được Bộ luật tố tụng Hình sự quy định nhằm nâng cao chất lượng trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, hạn chế điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng sẽ nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.
Năm 2016, các phòng nghiệp vụ Viện tỉnh (Phòng 1, phòng 2) và Viện Kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện Thông tư số 01/2010/TTLT-VKSTC-BCA-TATC ngày 28/7/2010 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về trả hồ sơ điều tra bổ sung. Tuy nhiên, Trong năm 2016, Tòa án nhân dân hai cấp đã trả hồ sơ cho Viện kiểm sát để điều tra bổ sung là 17 vụ (VKS tỉnh: 06 vụ; VKS huyện, thành phố: 11 vụ)trên tổng số 297 vụ Viện kiểm sát đã truy tố chiếm tỉ lệ 5.72% trong đó Viện kiểm sát chấp nhận 16 vụ/17vụ chiếm tỉ lệ 94%, Viện kiểm sát không chấp nhận 01vụ/17 vụ chiếm tỉ lệ 6%. Trong 17 vụ tòa án trả Viện kiểm sát có 02 vụ do thay đổi chính sách pháp luật, 01 vụ do nhận thức mới về việc truy tố và xét xử.

Toàn cảnh hội nghị
 
          Để khắc phục tình trạng trên, Ngày 14/04/2017 Phòng 2 đã tổ chức hội nghị chuyên đề về trả hồ sơ điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng
Qua đó  làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc án trả hồ sơ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng năm 2016 và có biện pháp khắc phục trong năm 2017.
          Dự và chỉ đạo hội nghị có  Đ/c Nguyễn Văn Cường - Phó bí thư BCS Đảng - Phó viện trưởng VKSND tỉnh Hà Giang
Hội nghị đã đánh giá những nguyên nhân khách quan và chủ quan của Viện Kiểm sát hai cấp của tỉnh trong việc tỷ lệ án trả hồ sơ tăng cao:
          Thứ nhất về khách quan: do tình hình tội phạm diễn biến phức tạp, tính chất thủ đoạn phạm tội ngày càng tinh vi, có nhiều đối tượng tham gia, có vụ người phạm tội là đối tượng lang thang, cư trú ở tỉnh khác nên việc điều tra xác minh gặp nhiều khó khăn trong khi thời hạn điều tra vụ án theo luật định không đủ thời gian; công tác giám định ở các lĩnh vực chưa đồng bộ, chưa đủ phương tiện và người thực hiện dẫn đến việc kéo dài thời gian giải quyết vụ án; nhận thức pháp luật, nhất là đối với những tội phạm quy định tội ghép của một số Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán chưa thống nhất; tâm lý thận trọng về bồi thường thiệt hại cho người bị oan do người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng cũng dẫn đến thận trọng, tìm lý do trả hồ sơ mặc dù lý do đó không cần thiết thậm chí thiếu căn cứ.
          Về chủ quan: năng lực, trình độ, kinh nghiệm của một số Kiểm sát viên còn hạn chế. Quan hệ phối hợp giữa Điều tra viên và Kiểm sát thụ lý vụ án chưa chặt chẽ; chưa tích cực trong việc điều tra, thu thập chứng cứ, có vụ chưa khách quan, toàn diện trong việc đánh giá chứng chứ, thỏa mãn với những chứng cứ, tài liệu đã thu thập được. Có vụ, sau khi phê chuẩn các quyết định tố tụng, Kiểm sát viên không đề ra yêu cầu điều tra hoặc yêu cầu điều tra còn chung chung, thiếu cụ thể, không bám sát cuộc điều tra nên không nắm được tiến độ điều tra, không đề ra yêu cầu điều tra toàn diện, sát đúng với thực tế khách quan của vụ án; trước khi kết thúc điều tra vụ án, kiểm sát viên chưa cùng điều tra viên trao đổi, đánh giá việc thu thập tài liệu, chứng cứ, thủ tục tố tụng để phát hiện những vấn đề còn thiếu để yêu cầu điều tra viên bổ sung nên xảy ra việc khi quyết định truy tố hoặc chuyển hồ sơ sang Tòa án để xét xử mới phát hiện thiếu sót, vi phạm. Mặt khác, việc phân công Kiểm sát viên thụ lý vụ án có vụ chưa phù hợp với năng lực, trình độ, kinh nghiệm của Kiểm sát viên, có vụ do không thực hiện nghiêm túc trình tự, thủ tục tố tụng, chậm phát hiện những vi phạm, thiếu sót của Cơ quan điều tra ngay trong quá trình điều tra vụ án. Quan hệ phối hợp giữa Kiểm sát viên, Điều tra viên, Thẩm phán chưa chặt chẽ, việc đánh giá chứng cứ, tội danh nhất là đối với những vụ án phức tạp để kịp thời bổ sung, khắc phục trước khi kết thúc điều tra, xét xử chưa được thường xuyên. Việc kiểm tra, đôn đốc của lãnh đạo các cơ quan tiến hành tố tụng đối với một số vụ án lớn chưa sâu sát. Công tác tổng hợp, đánh giá chứng cứ trong các vụ án lớn, phức tạp chưa thực sự đạt hiệu quả.
 
   Các đại biểu tham luận tại hội nghị
 
   Để khắc phục việc trả hồ sơ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, trong năm 2017 và những năm tiếp theo, Đ/c Nguyễn Văn Cường - Phó bí thư BCS Đảng - Phó viện trưởng VKSND tỉnh Hà Giangyêu cầu lãnh đạo các đơn vị thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự cần có sự nỗ lực thực hiện công tác này, thống nhất về nhận thức về việc trả hồ sơ, phấn đấu hạn chế đến mức thấp nhất việc trả hồ sơ điều tra bổ sung; nắm vững các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và Thông tư liên tịch số 01/2010/TTLTVKSTC-BCA-TATC ngày 28/7/2010 của liên ngành Trung ương hướng dẫn về trả hồ sơ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng để vận dụng có hiệu quả ở đơn vị mình.
Tác giả bài viết: Quang Nguyện
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
Xem bản: Desktop | Mobile