Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả các phiên tòa rút kinh nghiệm án hình sự theo tinh thần cải cách tư pháp trong ngành Kiểm sát Hà Giang

Đăng lúc: Thứ bảy - 20/11/2021 15:50 - Người đăng bài viết: admin
Phòng THQCT, KSXX phúc thẩm án hình sự (Phòng 7) được lãnh đạo Viện KSND tỉnh Hà Giang giao nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá chất lượng các phiên tòa được xây dựng là phiên tòa rút kinh nghiệm về hình sự theo tinh thần cải cách tư pháp.
     Sau khi nghiên cứu, tổng hợp, đánh giá đối với các phiên tòa rút kinh nghiệm qua các năm nhận thấy bên cạnh những phiên tòa thực sự có ý nghĩa và mang lại hiệu quả trong việc rút kinh nghiệm riêng đối với cá nhân Kiểm sát viên và rút kinh nghiệm chung thì vẫn còn một số phiên tòa mặc dù đạt về tiêu chí nhưng ý nghĩa và hiệu quả rút kinh nghiệm chưa cao. Đặc biệt có một số phiên tòa không đạt về tiêu chí xây dựng và cũng không đạt mục đích, yêu cầu trong việc rút kinh nghiệm nâng cao chất lượng THQCT, KSXX các vụ án hình sự.
     Trước yêu cầu đổi mới của ngành Kiểm sát nhân dân theo định hướng cải cách tư pháp nhằm nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự theo tinh thần Nghị quyết 49/NQ-TW của Bộ Chính trị, để nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa cần phải thực hiện nghiêm túc các quy định của BLTTHS năm 2015 và các Chỉ thị, các yêu cầu của Viện trưởng VKSND tối cao quy định, Quy chế nghiệp vụ và các văn bản chỉ đạo của Ngành. Các đơn vị cần thực hiện tốt các giải pháp chủ yếu như sau:
     Thứ nhất: Lãnh đạo đơn vị cần quán triệt một cách đầy đủ nội dung chủ trương, đường lối của Đảng, quy chế, kế hoạch, hướng dẫn của ngành về việc tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm theo yêu cầu cải cách tư pháp đến toàn thể cán bộ, Kiểm sát viên trong đơn vị để có nhận thức đầy đủ các yêu cầu cải cách tư pháp, các quy định của BLTTHS về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của VKSND, của Kiểm sát viên trong công tác THQCT, KSXX các vụ án hình sự.
     Thứ hai: Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành Tòa án thực hiện tốt quy chế phối hợp xét xử án hình sự rút kinh nghiệm, đảm bảo việc tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm theo hướng hiệu quả thiết thực, tránh hình thức. Chú trọng việc phân tích đánh giá, nâng cao chất lượng rút kinh nghiệm và phổ biến tuyên truyền sau phiên tòa.
     Thứ ba: Cần chú trọng khâu lựa chọn vụ án để xây dựng phiên tòa rút kinh nghiệm ngay từ khi kiểm sát điều tra vụ án, việc lựa chọn vụ án đảm bảo các nội dung tiêu chí theo hướng dẫn của ngành mới đảm bảo chất lượng hiệu quả khi xây dựng phiên tòa rút kinh nghiệm.
     Thứ tư: Đối với Kiểm sát viên phải thường xuyên nghiên cứu nắm vững các quy định của BLHS, BLTTHS, các văn bản pháp luật và hướng dẫn thi hành, tự giác học tập nâng cao kiến thức chuyên môn, kiến thức pháp luật, kiến thức xã hội để chủ động tranh tụng tại phiên tòa, việc xét hỏi, buộc tội, tranh luận tại phiên tòa phải thực hiện đúng quy định của BLTTHS và hướng dẫn của ngành. Trước khi tham dự phiên tòa Kiểm sát viên cần phải nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ án, nắm chắc các chứng cứ buộc tội, gỡ tội, dự kiến các vấn đề cần xét hỏi, xây dựng kế hoạch dự thảo những vấn đề cần tranh luận tại phiên tòa. Tại phiên tòa Kiểm sát viên cần chủ động xét hỏi, tranh luận, làm rõ các tình tiết của vụ án, xử lý tốt nhạy bén linh hoạt các tình huống phát sinh tại phiên tòa, thể hiện bản lĩnh nghiệp vụ của Kiểm sát viên, nắm vững quy tắc ứng xử mà ngành đã quy định.
     Thứ năm: Lãnh đạo các đơn vị cần chú trọng và đổi mới cách thức tổ chức rút kinh nghiệm sau phiên tòa. Thành phần tham gia họp rút kinh nghiệm phải có lãnh đạo đơn vị và các thành viên tham dự phiên tòa. Nội dung rút kinh nghiệm gồm cả công tác kiểm sát điều tra, xây dựng hồ sơ kiểm sát xét xử tại phiên tòa, đặc biệt là các kỹ năng của Kiểm sát viên tại phiên tòa như: trình bày cáo trạng, kỹ năng xét hỏi, chất lượng câu hỏi, trình bày luận tội, kỹ năng tranh luận đối đáp, xử lý tình huống phát sinh…từ đó đúc rút được bài học kinh nghiệm không những đối với cá nhân Kiểm sát viên mà còn có ý nghĩa bài học rút kinh nghiệm chung đối với toàn thể tập thể đơn vị.
         

Tác giả bài viết: Dương Thùy Chi
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 
Xem bản: Desktop | Mobile