Một số điểm cần lưu ý khi thực hiện quy định về nghĩa vụ kê khai, công khai tài sản, thu nhập năm 2021(theo nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ) trong ngành Kiểm sát tỉnh Hà Giang

Đăng lúc: Thứ bảy - 20/11/2021 16:11 - Người đăng bài viết: admin
Sau khi Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị (Nghị định 130/CP) có hiệu lực thi hành và VKSND tối cao có Hướng dẫn số 5784/VKSTC-V15 ngày 28 tháng 12 năm 2020 về kê khai tài sản, thu nhập.
 

 
    VKSND tỉnh Hà Giang đã triển khai cho toàn bộ cán bộ, công chức 2 cấp thực hiện và hoàn thành việc kê khai, công khai tài sản năm 2020 theo quy định. Tuy nhiên do là quy định mới nên trong quá trình thực hiện, một số đơn vị còn lúng túng, dẫn đến việc kê khai còn mất nhiều thời gian mới hoàn thiện được.
     Để việc thực hiện nghĩa vụ kê khai, công khai tài sản, thu nhập năm 2021 được kịp thời, đúng đối tượng, đúng trình tự, thủ tục theo quy định, VKSND tỉnh đã ban hành công văn số 100/VKS-P15 ngày 08/11/2021, trong đó có nội dung về kê khai tài sản, thu nhập năm 2021 gửi các đơn vị cùng với danh sách công chức có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập lần đầu, kê khai hàng năm (năm 2021) đã được Viện trưởng VKSND tỉnh phê duyệt; quá trình tổ chức thực hiện, các cá nhân, đơn vị cần lưu ý một số điểm như sau:
     Thứ nhất, về đối tượng, thời gian, phương thức thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập:
- Kê khai lần đầu: Được áp dụng cho công chức mới được tuyển dụng, thời hạn phải hoàn thành việc kê khai tài sản, thu nhập chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày được tiếp nhận, tuyển dụng, bố trí vào vị trí công tác.
- Kê khai bổ sung: Được thực hiện khi người có nghĩa vụ kê khai có biến động về tài sản, thu nhập trong năm có giá trị từ 300.000.000 đồng trở lên. Việc kê khai phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 của năm có biến động về tài sản, thu nhập, trừ trường hợp đã kê khai hàng năm.
- Kê khai hàng năm: Được thực hiện đối với những chức vụ, chức danh cụ thể là: Kiểm sát viên; Kế toán viên; người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ Phó Trưởng phòng và tương đương trở lên công tác trong một số lĩnh vực tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, phân bổ chỉ tiêu, ngân sách đào tạo…Việc kê khai phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 12.
- Kê khai phục vụ công tác tổ chức cán bộ: Được thực hiện đối với những trường hợp được đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cử giữ chức vụ khác. Việc kê khai phải hoàn thành chậm nhất là 10 ngày trước ngày dự kiến bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cử giữ chức vụ khác.
Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập phải lập 02 bản kê khai để bàn giao cho Phòng Tổ chức cán bộ 01 bản, 01 bản để phục vụ cho việc công khai, phải ký vào từng trang và ký, ghi rõ họ tên ở trang cuối cùng của bản kê khai. Không được tự ý thay đổi tên gọi, thứ tự các nội dung quy định tại mẫu bản kê khai.
     Thứ hai, về mẫu Bản kê khai tài sản, thu nhập: Kèm theo Nghị định 130/CP có 02 phụ lục, trong đó Phụ lục I là biểu mẫu dành cho kê khai lần đầu, kê khai hằng năm và kê khai phục vụ công tác cán bộ; Phụ lục II dùng cho việc kê khai bổ sung.
     Thứ ba, về tiếp nhận, quản lý, bàn giao bản kê khai tài sản, thu nhập: Phòng Tổ chức cán bộ có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý bản kê khai. Trưởng phòng TCCB có trách nhiệm tiếp nhận bản kê khai, kiểm tra tính đầy đủ của các nội dung kê khai, sau đó ký, ghi rõ họ tên và ngày tháng năm hoàn thành việc kê khai. Trường hợp bản kê khai không đúng theo mẫu hoặc không đầy đủ về nội dung thì yêu cầu kê khai bổ sung hoặc kê khai lại. Thời hạn kê khai bổ sung hoặc kê khai lại là 07 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu, trừ trường hợp có lý do chính đáng.
Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được bản kê khai, Phòng Tổ chức cán bộ rà soát, kiểm tra bản kê khai và lưu bản kê khai vào hồ sơ công chức. Đối với đối tượng thuộc diện Tỉnh ủy quản lý (Viện trưởng, Phó viện trưởng VKS tỉnh) thì gửi 01 bản kê khai về Ban Tổ chức Tỉnh ủy để quản lý theo quy định.
     Thứ tư, thủ tục công khai bản kê khai tài sản, thu nhập:
- Bản kê khai của Viện trưởng, Phó Viện trưởng cấp tỉnh được công khai tại cuộc họp bao gồm lãnh đạo cấp phòng trở lên hoặc niêm yết tại trụ sở cơ quan;  
- Bản kê khai của công chức giữ chức vụ từ Trưởng phòng và tương đương trở xuống được công khai tại cuộc họp bao gồm lãnh đạo cấp phòng trở lên hoặc niêm yết tại trụ sở cơ quan;  
- Bản kê khai của những người khác được công khai tại cuộc họp toàn thể công chức trong đơn vị hoặc niêm yết tại phòng, đơn vị VKS cấp huyện.  
     Thời hạn công khai chậm nhất là 05 ngày kể từ ngày cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng người có nghĩa vụ kê khai bàn giao Bản kê khai cho Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập.
Bản kê khai được niêm yết trong thời gian 15 ngày ở vị trí an toàn, thuận tiện cho việc đọc các bản kê khai. Việc niêm yết phải được lập thành biên bản, trong đó ghi rõ các Bản kê khai được niêm yết, có chữ ký xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và đại diện công đoàn. Nếu thực hiện bằng hình thức công khai tại cuộc thì phải đảm bảo có mặt tối thiểu 2/3 số người được triệu tập. Người chủ trì cuộc họp tự mình hoặc phân công người đọc các Bản kê khai hoặc từng người đọc Bản kê khai của mình. Biên bản cuộc họp phải ghi lại những ý kiến phản ánh, thắc mắc và giải trình về nội dung Bản kê khai (nếu có); có chữ ký của người chủ trì cuộc họp và đại diện tổ chức công đoàn cơ quan.
     Đối với trường hợp công khai bản kê khai của người dự kiến được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại cơ quan, đơn vị thì người dự kiến được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại cơ quan, đơn vị phải công khai Bản kê khai lần đầu, Bản kê khai phục vụ việc bổ nhiệm và Bản kê khai hàng năm hoặc Bản kê khai bổ sung liền trước đó. Việc công khai được thực hiện bằng hình thức công bố tại cuộc họp lấy phiếu tín nhiệm và phải được ghi vào biên bản cuộc họp lấy phiếu tín nhiệm./.

Tác giả bài viết: Phương Lan
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 
Xem bản: Desktop | Mobile