Hướng dẫn công tác tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm theo yêu cầu cải cách tư pháp

Đăng lúc: Thứ sáu - 16/01/2015 13:58 - Người đăng bài viết: admin
Nhằm nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa, cũng như đảm bảo phiên tòa rút kinh nghiệm diễn ra đúng trình tự, thủ tục, đạt chất lượng, Phòng THQCT và KSXX Phúc thẩm – GĐT – TT hình sự Viện KSND tỉnh Hà Giang có công văn số 05, hướng dẫn công tác tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm theo yêu cầu cải cách tư pháp như sau:
 
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 05/HD-VKS- P3 Hà Giang, ngày 22  tháng 12 năm 2014
 
                                                                      
 
H­ƯỚNG DẪN
Công tác tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm theo yêu cầu cải cách tư pháp
Thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 02/01/2002 và Nghị quyết 49/NQ-TW ngày 2/6/2005 của Bộ chính trị, về một số nhiệm vụ trọng tâm và chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã xác định việc tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm để cụ thể hóa yêu cầu của Bộ chính trị là “Nâng cao chất lượng công tố tại phiên tòa, đảm bảo tranh tụng dân chủ với luật sư, người bào chữa và những người tham gia tố tụng khác”. Việc tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm là hình thức tự đào tạo trực tiếp, thiết thực nhất nhằm nâng cao trình độ, năng lực nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên, tạo ra bước chuyển biến lớn trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử hình sự tại phiên tòa, nhằm đáp ứng ngày một tốt hơn yêu cầu cải cách tư pháp, để không ngừng nâng cao chất lượng của phiên tòa, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang hướng dẫn việc tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm như sau:
I . CÔNG TÁC NGHIỆP VỤ:
1. Yêu cầu: Phiên tòa theo yêu cầu cải cách tư pháp phải đảm bảo một số yêu cầu sau:
Bảo đảm tính uy nghiêm của pháp luật, thể hiện sự tôn trọng đối với Hội đồng xét xử, đại diện Viện kiểm sát, những người tham gia tố tụng tại phiên tòa, thể hiện được văn hóa pháp lý nơi xét xử về việc trang trí phòng xử án, trang phục của người tiến hành tố tụng, cách xưng hô tại phiên tòa.
Đảm bảo tính công bằng, dân chủ và văn minh của pháp luật, thực hiện nguyên tắc “Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật” mọi người tham gia tố tụng được thực hiện các cách thức hợp pháp để bảo vệ các quyền, lợi ích chính đáng của họ, việc xét xử phải khách quan, trên cơ sở sự thật và kết quả điều tra công khai tại phiên tòa.
Hội đồng xét xử phải khách quan, tôn trọng và lắng nghe các ý kiến phát biểu của Kiểm sát viên giữ quyền công tố tại phiên tòa, người bào chữa, lời khai của bị cáo và các đương sự. Các bên tranh luận có quyền yêu cầu bên kia giải thích những vấn đề chưa rõ. Hội đồng xét xử ra phán quyết chủ yếu dựa trên kết quả tranh tụng công khai tại phiên tòa.
Kiểm sát viên giữ quyền công tố tại phiên tòa phải chủ động xét hỏi cùng với Hội đồng xét xử để làm rõ các chứng cứ, các căn cứ của việc truy tố bị can, bị cáo ra trước tòa, luận tội phải dựa trên cơ sở đánh giá, tổng hợp các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và chứng cứ đã kiểm tra, đánh giá tại phiên tòa, Kiểm sát viên phải tranh luận với người bào chữa và những người tham gia tố tụng khác, để làm rõ nội dung vụ án, việc tranh luận phải bình đẳng, dân chủ.
Bị cáo được bảo đảm quyền tự bào chữa, quyền yêu cầu đưa ra chứng cứ, có quyền đề nghị Hội đồng xét xử cho đối chất với các bị cáo khác, với người làm chứng, người bào chữa, có quyền đặt câu hỏi đối với những người tham gia tố tụng và những người được hỏi phải trả lời trực tiếp (Trừ trường hợp chủ tọa phiên tòa không cho phép). Người bào chữa được tranh luận với Kiểm sát viên giữ quyền công tố tại phiên tòa, có quyền nêu ý kiến về những vấn đề do Kiểm sát viên đưa ra và Kiểm sát viên phải đáp lại từng ý kiến của họ.
Những người tham gia tố tụng có quyền đưa ra những chứng cứ, yêu cầu, có quyền đề nghị với chủ tọa phiên tòa hỏi thêm về những tình tiết cần làm sáng tỏ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Chủ tọa phiên tòa có quyền đề nghị Kiểm sát viên phải đáp lại các ý kiến có liên quan đến việc làm sáng tỏ vụ án, mà những ý kiến đó chưa được Kiểm sát viên tham gia tranh luận.
2. Phương pháp tiến hành:
Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, Viện kiểm sát huyện, thành phố cần chủ động phối hợp chặt chẽ với Tòa án để tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm, phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng để lựa chọn vụ án đưa ra xét xử rút kinh nghiệm.
Việc chọn vụ án đưa ra xét xử để học tập rút kinh nghiệm nên chọn vụ án tương đối phức tạp, vụ án có đông bị cáo hoặc có luật sư bào chữa, vụ án có nhiều vấn đề, khả năng cần phải tranh luận tại phiên tòa, có thể kết hợp với việc giải quyết vụ án trọng điểm, hay tổ chức các phiên tòa xét xử lưu động, nhằm nâng cao tác dụng tuyên truyền, giáo dục pháp luật, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương. Đối với những đơn vị mà số lượng án hình sự thụ lý ít (dưới 15 vụ/ năm) hoặc không có luật sư tham gia bào chữa, thì lãnh đạo đơn vị chủ động linh hoạt trong việc lựa chọn vụ án để đưa ra xét xử rút kinh nghiệm (Cần lưu ý lựa chọn vụ án để tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm đối với Kiểm sát viên mới được bổ nhiệm hoặc mới làm công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự để đảm bảo cho họ hoàn thành nhiệm vụ, không nên chọn vụ án phức tạp hoặc quá đông bị cáo hoặc quá nhiều vấn đề cần tranh luận mà nên chọn những vụ án tương đối đơn giản để họ tự tin khi tham gia phiên tòa và qua đó, Kiểm sát viên sẽ tự nâng cao năng lực, trình độ và tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm cho mình).
Việc tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm theo yêu cầu cải cách tư pháp, Kiểm sát viên được giao nhiệm vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm phải thực hiện đúng và đầy đủ các thao tác nghiệp vụ đã được quy định tại Chương II Quy chế công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự và đảm bảo các yêu cầu của phiên tòa rút kinh nghiệm như nêu ở phần trên. Tại phiên toà, Kiểm sát viên phải tích cực, chủ động tham gia xét hỏi nhằm làm sáng tỏ các chứng cứ buộc tội, gỡ tội; đối đáp, tranh luận với từng ý kiến của bị cáo, người bào chữa và những người tham gia tố tụng khác; từng bước nâng cao chất lượng tranh luận, đối đáp của Kiểm sát viên tại phiên toà. Tuyệt đối không để xảy ra trường hợp Kiểm sát viên không đối đáp tranh luận. Kiểm sát viên phải xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo, đánh giá đúng tính chất, mức độ nguy hiểm và hậu quả của hành vi phạm tội do bị cáo gây ra đồng thời theo dõi diễn biến của phiên toà để bổ sung vào bản dự thảo Luận tội. Trên cơ sở đó, phát biểu quan điểm giải quyết vụ án đảm bảo có căn cứ, có tính thuyết phục cao, giúp Hội đồng xét xử ra bản án đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, phát huy tác dụng giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và tạo được niềm tin trong quần chúng nhân dân. Đồng thời, kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Hội đồng xét xử đặc biệt là kiểm sát việc tuyên án; kiểm tra biên bản phiên tòa và kiểm sát chặt chẽ bản án quyết định của Tòa án.
Tổ chức họp rút kinh nghiệm sau phiên tòa là việc làm cần thiết và bắt buộc và nó không chỉ giúp cho Kiểm sát viên trực tiếp làm nhiệm vụ thực hành quyền công tố tại phiên tòa mà các Kiểm sát viên, cán bộ khác tham dự phiên tòa được học tập, rút kinh nghiệm, nhằm nâng cao kỹ năng thực hiện nhiệm vụ. Do vậy, ngay sau khi kết thúc phiên tòa phải tổ chức họp, rút kinh nghiệm nghiêm túc, việc họp rút kinh nghiệm do lãnh đạo Viện kiểm sát tỉnh hoặc lãnh đạo cấp phòng, cấp huyện chủ trì. Nội dung rút kinh nghiệm từ công tác kiểm sát điều tra, xây dựng hồ sơ vụ án, việc chuẩn bị tham dự phiên tòa của Kiểm sát viên, việc thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử tại phiên tòa, trong đó có việc xét hỏi và nhất là việc tranh luận, đối đáp với những người tham gia tố tụng khác. Các vấn đề như tác phong ứng xử của Kiểm sát viên tại phiên tòa được đánh giá rút kinh nghiệm nghiêm túc. Sau cuộc họp có ghi biên bản lưu hồ sơ và gửi phòng 3 để tổng hợp, báo cáo chung cho toàn tỉnh.
3. Nhiệm vụ :
Năm 2015, Viện kiểm sát các huyện, thành phố, các phòng nghiệp vụ làm công tác giải quyết án hình sự cấp tỉnh tiếp tục chủ động phối hợp với Tòa án cùng cấp tổ chức nhiều phiên tòa rút kinh nghiệm theo yêu cầu cải cách tư pháp ở mức đạt và vượt chỉ tiêu (Ít nhất 1 vụ án đối với một Kiểm sát viên làm công tác giải quyết án hình sự trên năm), kết hợp việc tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm với việc đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông pháp luật, bản lĩnh và kỷ cương, công tâm và trách nhiệm”, việc xây dựng đội ngũ kiểm sát viên giỏi, kiểm sát viên tiêu biểu, đưa vào bình xét thi đua hàng năm.
- Các đơn vị có thể lựa chọn 01 trong 02 hình thức tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm: Một là: Đơn vị tổ chức phiên tòa mời Lãnh đạo, Kiểm sát viên hai cấp tham dự. Hai là: Đơn vị tự tổ chức để cán bộ, kiểm sát viên trong đơn vị tham dự học tập và đánh giá, rút kinh nghiệm chung.
II. CÔNG TÁC BÁO CÁO
Trước khi mở phiên toà 05 ngày, các đơn vị gửi kế hoạch tổ chức phiên tòa phiên tòa rút kinh nghiệm, nêu cụ thể Kiểm sát viên nào tham gia thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa, thành phần tham dự phiên tòa, cùng các văn bản có liên quan đến vụ án như cáo trạng, đề cương xét hỏi (đề ra các tình huống xử lý tại phiên tòa) và dự thảo luận tội, về VKSND tỉnh (Phòng 3) mới được công nhận và tính chỉ tiêu thi đua.
Sau phiên tòa gửi bản sao biên bản họp rút kinh nghiệm cùng báo cáo phiên tòa rút kinh nghiệm đến phòng 3 Viện kiểm sát tỉnh
Nhận đ­ược Hư­ớng dẫn này yêu cầu các phòng nghiệp vụ, Viện kiểm sát nhân dân các huyện thành phố có trách nhiệm  triển khai thực hiện nghiêm túc./.
 KT.VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG
 
             (đã ký)
 Nguyễn Chí Cường
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
Xem bản: Desktop | Mobile