Thông báo rút kinh nghiệm vụ án dân sự bị kháng nghị hủy án

Đăng lúc: Thứ bảy - 13/12/2014 16:09 - Người đăng bài viết: admin
Ngày 17/7/2014, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang có thông báo số 150/TB-VKS-P5 rút kinh nghiệm vụ án dân sự cấp sơ thẩm đã vi phạm tố tụng bị cấp phúc thẩm hủy án để xét xử lại.
 Ngày 17/7/2014, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang có thông báo số 150/TB-VKS-P5 rút kinh nghiệm vụ án dân sự cấp sơ thẩm đã vi phạm tố tụng bị cấp phúc thẩm hủy án để xét xử lại.
1. Nội dung vụ án:
Quyết định giám đốc thẩm số 519 ngày 26/11/2013 của Tòa dân sự Tòa án nhân dân tối cao quyết định hủy bản án dân sự sơ thẩm số 01 ngày 04/6/2010 của Tòa án nhân dân huyện Bắc Quang và bản án dân sự phúc thẩm số 09 ngày 27/9/2010 của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang về vụ án đề nghị hủy bỏ hợp đồng thừa kế, tặng cho giữa nguyên đơn bà Nguyễn Thị Thơm với các bị đơn  chị Nguyễn Thị Thời, anh Vũ Đức Đan; Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang xét xử sơ thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật.
Ngày 11/02/2014, Tòa án nhân dân huyện Bắc Quang thụ lý hồ sơ vụ án dân sự sơ thẩm số 03/2014/TLST-DS.
Ngày 15/5/2014, Tòa án nhân dân huyện Bắc Quang đã ban hành Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án số 04/2014/QĐST-DS với lý do người khởi kiện là bà Nguyễn Thị Thơm có đơn xin rút đơn khởi kiện. Nội dung đơn: “Hiện nay do tôi tuổi cao sức yếu nên chưa bố trí được thời gian để xuống Tòa án nhân dân huyện Bắc Quang nộp tiền tạm ứng án phí được”.
Ngày 21/5/2014 Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Quang quyết định kháng nghị đề nghị hủy quyết định đình chỉ để giải quyết lại.
Ngày 21/5/2014 chị Nguyễn Thị Thời, anh Vũ Đức Đan có đơn kháng cáo không nhất trí với quyết định đình chỉ.
Tại phiên họp phúc thẩm ngày 26/6/2014, Hội đồng phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang đã chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Quang hủy quyết định đình chỉ, giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân huyện Bắc Quang để tiếp tục giải quyết vụ án.
2. Những vấn đề cần rút kinh nghiệm:
+ Về thụ lý vụ án: Bà Nguyễn Thị Thơm thuộc trường hợp phải nộp tiền tạm ứng án phí. Tòa án nhân dân huyện Bắc Quang không tiến hành thông báo nộp tiền tạm ứng án phí đối với bà Thơm đã thụ lý, giải quyết vụ án vi phạm Điều 171 BLTTDS.
+ Không xem xét yêu cầu phản tố của bị đơn, yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan khi đình chỉ giải quyết vụ án:
- Quá trình giải quyết vụ án theo thủ tục sơ thẩm, Tòa án nhân dân huyện Bắc Quang có thông báo số 01/2014/TB-TA ngày 28/02/2014 về việc đưa người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan tham gia tố tụng gồm: Anh Vũ Văn Duân, anh Vũ Văn Dân, anh Vũ Văn Doanh, chị Vũ Thị Lân, chị Vũ Thị Dần, chị Vũ Thị Oanh là các con của ông Thường tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Tòa án cấp sơ thẩm có thông báo số 01/2014/TB-TA ngày 07/5/2014 và thông báo số 02/2014/TB-TA ngày 07/5/2014 gửi chị Thời, anh Đan, anh Duân, anh Dân, anh Doanh,  chị Lân,  chị Oanh về việc nộp bổ sung đơn, nộp chứng cứ nhưng đến ngày 15/5/2014 Tòa án cấp sơ thẩm đã đình chỉ giải quyết vụ án.
 - Khi bà Thơm là nguyên đơn xin rút đơn khởi kiện, Tòa án nhân dân huyện Bắc Quang căn cứ đơn xin rút đơn khởi kiện để ra quyết định đình chỉ vụ án vi phạm Điều 24 Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐTP ngày 03/12/2012 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao: Hướng dẫn thi hành một số quy định trong phần thứ hai “Thủ tục giải quyết vụ án tại tòa án cấp sơ thẩm”đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLTTDS.
Điều 24 Nghị quyết số 05 quy định về đình chỉ giải quyết vụ án dân sự quy định tại điểm e và điểm k khoản 1 Điều 192 BLTTDS:
“1. Khi người khởi kiện rút đơn khởi kiện, thì Tòa án cần phải xem xét trong vụ án có yêu cầu phản tố của bị đơn hoặc yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan hay không để quyết định như sau:
a)….
b) Trong trường hợp có yêu cầu phản tố của bị đơn và yêu cầu độc lập của người có quyền có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, thì tùy trường hợp mà giải quyết như sau:
b1) Trường hợp người khởi kiện rút đơn khởi kiện, bị đơn vẫn giữ nguyên yêu cầu phản tố, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vẫn giữ nguyên yêu cầu độc lập của mình, thì Tòa án ra quyết định đình chỉ vụ án dân sự đối với yêu cầu của người khởi kiện đã rút;

Như vậy, Tòa án cấp sơ thẩm đã vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các đương sự. Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Quang đã thực hiện tốt việc kiểm sát quyết định đình chỉ, phát hiện kịp thời những vi phạm của Tòa án cấp sơ thẩm và ban hành quyết định kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm, được Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang chấp nhận. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang xin nêu để rút kinh nghiệm chung.

Hồng Chiêm – TTV P5
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
Xem bản: Desktop | Mobile