Giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng văn bản hành chính trong ngành Kiểm sát Hà Giang

Đăng lúc: Thứ ba - 11/05/2021 05:00 - Người đăng bài viết: admin
Ngày 05 tháng 6 năm 2020, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Công văn số 2403/VKSTC-VP “về việc triển khai thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư” (gọi tắt là Nghị định số 30/2020).Sau khi nhận được văn bản trên, Viện kiểm sát tỉnh đã sao gửi qua hệ thống Vnpt ioffice đến toàn thể các phòng thuộc Viện kiểm sát tỉnh, Viện kiểm sát 11 huyện, thành phố trong ngành Kiểm sát Hà Giang để triển khai thực hiện.
      Tuy nhiên, qua công tác theo dõi, tổng hợp 519 văn bản hành chính (19 kế hoạch, chương trình công tác năm 2021; 216 báo cáo kết quả công tác tuần; 54 báo cáo kết quả công tác tháng; 18 báo cáo tổng kết công tác năm 2020; 18 báo cáo sơ kết công tác kiểm sát quý 1/2021; 105 công văn đi; 89 báo cáo chuyên đề) của các đơn vị phòng trực thuộc, Viện kiểm sát 11 huyện, thành phố gửi về Viện kiểm sát tỉnh (qua Văn phòng tổng hợp) trong quý 1/2021 thấy rằng, một số đơn vị chưa thực hiện đúng quy định về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản theo hướng dẫn tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ và công văn số 2403 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao như: Còn nhiều văn bản trình bày đánh số trang ở trang thứ nhất lề dưới của văn bản; một số đơn vị ban hành văn bản thiếu tên viết tắt của cơ quan chủ quản trực tiếp; trình bày chưa đúng ký hiệu viết tắt tên cơ quan ban hành văn bản; ban hành văn bản không có số, ký hiệu của văn bản; một số Phòng thuộc VKS tỉnh khi ban hành văn bản chưa nêu đầy đủ tên đơn vị ban hành văn bản và phần lãnh đạo Phòng ký văn bản chưa viết đầy đủ tên của đơn vị ban hành văn bản; nhiều văn bản chuyển qua file điện tử chưa thực hiện việc đăng ký vào số báo báo tại bộ phận văn thư của đơn vị, phần lãnh đạo đơn vị không thể hiện việc đã ký duyệt hoặc chưa ký duyệt văn bản mà còn để trống; nhiều đơn vị xây dựng Công văn đi chưa đúng thể thức văn bản; trình bày phần nơi nhận của văn bản chưa đúng thể thức...
     Trước thực trạng trên, ngày 23.4.2021, đồng chí Trần Đức Hồng - Chánh Văn phòng VKS tỉnh đã thừa lệnh Viện trưởng Viện kiểm sát tỉnh ký Thông báo rút kinh nghiệm số 144/TB-VKS yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót còn tồn tại, đồng thời đề ra một số giải pháp để nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản hành chính như:
     Một là, Lãnh đạo các đơn vị trước khi ký duyệt văn bản cần xem xét, kiểm tra kỹ nội dung, thể thức văn bản, đảm bảo việc phát hành văn bản đúng theo quy định tại Công văn số 2403/VKSTC-VP ngày 05/6/2020 của viện KSND tối cao và Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ.
     Hai là, Cán bộ, công chức làm công tác tổng hợp, xây dựng báo cáo và văn thư cần nắm vững quy định tại Công văn số 2403/VKSTC-VP ngày 05/6/2020 của viện KSND tối cao và Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư, các quy định về hệ thống biểu mẫu báo cáo để xây dựng báo cáo, cấp số, đóng dấu bảo đảm đúng thể thức văn bản theo quy định.
    Ba là, Văn phòng Viện kiểm sát tỉnh đã xây dựng 02 biểu phụ lục về hệ thống các mẫu báo cáo, mẫu công văn và các loại văn bản hành chính thường sử dụng để các đơn vị trong ngành Kiểm sát Hà Giang áp dụng trong thực tiễn, qua đó nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng các văn bản hành chính trong ngành Kiểm sát Hà Giang, đáp ứng yêu cầu tình hình mới./.

Tác giả bài viết: Ấu Bá Lãng
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 
Xem bản: Desktop | Mobile