VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG THAM DỰ HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013

Đăng lúc: Thứ bảy - 13/12/2014 16:31 - Người đăng bài viết: admin
Ngày 24/6/2014 VKSND tỉnh Hà Giang đã tham dự Hội nghị trực tuyến triển khai thi hành Luật đất đai số 45/2013/QH13 của Quốc hội khóa XIII trong ngành kiểm sát nhân dân do Viện kiểm sát nhân dân tối cao tối cao tổ chức. Tại điểm cầu Viện kiểm sát nhân dân tối cao: Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm - Phó Viện trưởng VKSNDTC, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển - Thứ trưởng Bộ tài nguyên và môi trường; đại diện Bộ tài nguyên và môi trường; Lãnh đạo, cán bộ, Kiểm sát viên Vụ kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, vụ kiểm sát việc giải quyết các vụ việc hành chính, lao động, kinh doanh thương mại và những việc khác theo quy định của pháp luật.
    
        Ngày 24/6/2014 VKSND tỉnh Hà Giang đã tham dự Hội nghị trực tuyến triển khai thi hành Luật đất đai số 45/2013/QH13 của Quốc hội khóa XIII trong ngành kiểm sát nhân dân do Viện kiểm sát nhân dân tối cao tối cao tổ chức. Tại điểm cầu Viện kiểm sát nhân dân tối cao: Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm - Phó Viện trưởng VKSNDTC, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển - Thứ trưởng Bộ tài nguyên và môi trường; đại diện Bộ tài nguyên và môi trường; Lãnh đạo, cán bộ, Kiểm sát viên Vụ kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, vụ kiểm sát việc giải quyết các vụ việc hành chính, lao động, kinh doanh thương mại và những việc khác theo quy định của pháp luật. Tại điểm cầu Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang dự hội nghị gồm Lãnh đạo VKSND tỉnh, cán bộ, Kiểm sát viên Phòng kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, lao động, kinh doanh thương mại và những việc khác theo quy định của pháp luật; lãnh đạo Phòng kiểm sát giải quyết khiếu nại - tố cáo; đại diện Lãnh đạo, Cán bộ - Kiểm sát viên làm công tác kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, lao động, kinh doanh thương mại và những việc khác theo quy định của pháp luật của 11 huyện, thành phố. 
 
 
 

Đ/C Nguyễn Văn Cường Phó viện trưởng chủ tri hội nghị
 
 Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển - Thứ trưởng Bộ tài nguyên và môi trường, Phó Trưởng ban soạn thảo Luật Đất đai năm 2013 cùng đại diện Bộ tài nguyên và môi trường quán triệt triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013; giới thiệu những nội dung mới cơ bản của Luật Đất đai năm 2013 và các nghị định của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Đất đai gồm: Nghị định số 43/2014/NĐ - CP ngày 15/5/014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số quy định của Luật đất đai, Nghị định số 44/2014/NĐ - CP ngày 15/5/014 của Chính phủ quy định về giá đất; Nghị định số 47/2014/NĐ - CP ngày 15/5/014 của Chính phủ quy định về bồi  thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; đặc biệt là những quy định liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của VKSND trong công tác giải quyết các vụ, việc liên quan đến đất đai để toàn ngành Kiểm sát thống nhất về nhận thức, nắm vững đầy đủ tinh thần và nội dung các quy định của pháp luật. Đồng thời tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, nêu lên các giải pháp, kiến nghị nhằm tổ chức triển khai thực hiện tốt các quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành ngành Kiểm sát nhân dân.
Sau hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Cường - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Hà Giang quán triệt Lãnh đạo Phòng nghiệp vụ, VKSND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai nội dung thi hành Luật đất đai năm 2013 đến toàn thể Cán bộ, Kiểm sát viên để nắm vững các quy định của Luật đất đai năm 2013 và nội dung các Nghị định, đảm bảo việc thực thi pháp luật về đất đai thiết thực, hiệu quả.
Tin: Hồng Chiêm - Phòng 5 VKSND tỉnh Hà Giang.
Ảnh: Đức Trung - Văn phòng VKSND tỉnh Hà Giang
 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
Xem bản: Desktop | Mobile