Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát tỉnh Tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể, Ủy viên Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Viện kiểm sát tỉnh năm 2021

Đăng lúc: Thứ sáu - 31/12/2021 16:33 - Người đăng bài viết: admin
Thực hiện Hướng dẫn số 09-HD/TU ngày 06.12.2019 của Tỉnh ủy Hà Giang về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Căn cứ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021, sáng ngày 30.12.2021, Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát tỉnh Hà Giang tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể, Ủy viên Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Viện kiểm sát tỉnh năm 2021.
     Tới dự hội nghị về phía Ban Tổ chức Tỉnh ủy có đồng chí Hoàng Văn Thượng - Trưởng phòng bảo vệ chính trị Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Giang, Viện kiểm sát tỉnh Hà Giang có đồng chí Đặng Bình Giang - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh - Bí thư Ban cán sự Đảng - Bí thư Đảng ủy - Viện trưởng Viện kiểm sát tỉnh Hà Giang, các đồng chí Ủy viên Ban cán sự Đảng; Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, lãnh đạo Viện kiểm sát tỉnh; Chủ tịch Công đoàn, bí thư Đoàn thanh niên cơ quan Viện kiểm sát tỉnh; các đồng chí Trưởng phòng, Viện trưởng Viện kiểm sát 11 huyện, thành phố.
 
Đ/c Đặng Bình Giang - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh - Bí thư Ban cán sự Đảng - Bí thư Đảng ủy - Viện trưởng Viện kiểm sát tỉnh Hà Giang chủ trì hội nghị
 
    Nhìn chung, trong năm qua, Ban cán sự Đảng Viện KSND tỉnh Hà Giang đã bám sát các chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban cán sự Đảng Viện KSND tối cao, tổ chức quán triệt và triển khai kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Tỉnh ủy Hà Giang và của Viện KSND tối cao đến các đơn vị trực thuộc và toàn thể cán bộ, đảng viên; ban hành Nghị quyết và Chương trình công tác trọng tâm năm 2021 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu của Chiến lược cải cách tư pháp trong tình hình mới và thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm; chỉ thị số 28-CT/TU ngày 28/8/2014 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc kiểm sát tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và­­­­­­­­­­­­­­ kiến nghị khởi tố; Chỉ đạo lựa chọn việc:“Đổi mới mạnh mẽ, toàn diện về phương pháp, nội dung, hình thức đào tạo, tự đào tạo để nâng cao chất lượng đội ngũ kiểm sát viên, kiểm tra viên, chuyên viên Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Hà Giang” là khâu công tác đột phá với 5 nhiệm vụ trọng tâm đó là: Tập trung quán triệt các Chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của ngành về lĩnh vực tổ chức, cán bộ; kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý hai cấp; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong ngành giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo; nâng cao chất lượng công tác tự đào tạo, bồi dưỡng; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ; phát động phong trào thi đua “Về đích sớm” để tập trung lãnh chỉ đạo thực hiện nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, hoạt động của bộ máy làm việc và tinh thần tự học tập của đội ngũ cán bộ, đảng viên. 
     Năm 2021, Ban cán sự Đảng đã lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang đạt được những kết quả nhất định: phần lớn các chỉ tiêu công tác đều đạt và vượt so với kế hoạch và chỉ tiêu chung của Ngành, trong đó có 42 chỉ tiêu vượt, 65 chỉ tiêu đạt, 03 chỉ tiêu chưa đạt, 20 chỉ tiêu không phát sinh/130 chỉ tiêu chung, tỷ lệ các chỉ tiêu hoàn thành đạt 96,3% (tăng 8 chỉ tiêu vượt, 8 chỉ tiêu đạt, giảm 02 chỉ tiêu chưa đạt so với năm 2020). Các chỉ tiêu vượt nổi bật như: Số kháng nghị, kiến nghị đối với các cơ quan, đơn vị hữu quan tăng đều tăng so với cùng kỳ (tăng 03 kháng nghị, 13 kiến nghị); tăng 13 phiên toà rút kinh nghiệm về hình sự, dân sự, vượt chỉ tiêu 20 phiên toà (hình sự 07, dân sự 13); tăng 02 cuộc KSTT tại cơ quan tư pháp về giải quyết đơn; tăng 09 thông báo rút kinh nghiệm của các phòng nghiệp vụ; chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin của Viện kiểm sát tỉnh tiếp tục tăng 01 bậc so với năm 2020, đứng 16/63 Viện kiểm sát cấp tỉnh trong toàn ngành.
      Công tác phối hợp giữa ngành Kiểm sát Hà Giang với các cơ quan hữu quan trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Trong năm 2021, đã lãnh đạo Viện kiểm sát tỉnh phối hợp với cơ quan điều tra - Tòa án xác định 28 vụ án trọng điểm, đưa ra xét xử lưu động 14 vụ án; xác định 03 vụ án rút gọn; thực hiện số hóa hồ sơ xét xử 56 vụ án. Viện kiểm sát đã phối hợp với Tòa án tổ chức 73 phiên tòa rút kinh nghiệm về hình sự, dân sự để nâng cao kỹ năng tranh tụng của Kiểm sát viên theo tinh thần cải cách tư pháp. Đặc biệt, trong năm, đã lãnh đạo VKS hai cấp phối hợp với các cơ quan tố tụng địa phương xử lý nhanh, dứt điểm các tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid -19. Bên cạnh đó, công tác phối hợp tuyên truyền phổ biến pháp luật; đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp; kiểm sát, giám sát các hoạt động tư pháp, tham gia hoạt động tố tụng hình sự, dân sự đều được quan tâm, chú trọng đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
     Tại hội nghị, các đại biểu đã bỏ phiếu kín, biểu quyết đánh giá xếp loại chất lượng tập thể Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 21/21 phiếu, đạt 100%; đồng chí Đặng Bình Giang - Bí thư Ban cán sự Đảng - Viện trưởng Viện kiểm sát tỉnh đạt 21/21 phiếu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt 100%; các đồng chí ủy viên Ban cán sự đảng đều đạt 21/21 phiếu hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt 100%, không có ủy viên Ban cán sự Đảng nào hoàn thành, không hoàn thành nhiệm vụ.

Tác giả bài viết: Ấu Bá Lãng
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
Xem bản: Desktop | Mobile