Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI thành công tốt đẹp

Đăng lúc: Thứ tư - 30/09/2015 08:34 - Người đăng bài viết: admin
Sau 2 ngày làm việc chính thức 28-29/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ khóa XVI gồm 54 đồng chí.

Tại hội nghị lần thứ I diễn ra chiều 28/9, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI bầu BTV Tỉnh ủy gồm 15 đồng chí, UBKT Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí. Đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XV tái đắc cử chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI; đồng chí Nguyễn Đình Khang, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, tái cử chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI. Các đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Thào Hồng Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIII được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI. Đồng chí Lê Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy khóa XV, tái cử chức Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy khóa XVI. Đại hội bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII gồm 18 đồng chí. 

 ​
Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI ra mắt Đại hội
 
Đại hội tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Ý kiến tham luận của các đại biểu đều nhất trí cao về bố cục, nội dung văn kiện và đánh giá: Bố cục của báo cáo chính trị logic, hợp lý và chặt chẽ, chuẩn bị công phu, có tính khái quát cao, đề cập toàn diện, đánh giá đúng thành tựu đạt được, sát thực tế; các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 5 năm 2015- 2020 thể hiện tư tưởng, quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng bộ; những khâu đột phá, các chương trình trọng tâm, chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2020 trên các lĩnh vực và nhiệm vụ chủ yếu được cụ thể hoá rõ ràng, giải pháp chủ yếu đảm bảo toàn diện và phù hợp.
 
UBKT Tỉnh ủy khóa XVI ra mắt Đại hội
 
Các ý kiến tham gia đều nhất trí cao với mục tiêu tổng quát giai đoạn 2015-2020 và 25 chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực KT-XH, QP-AN, xây dựng Đảng. Việc lựa chọn các chỉ tiêu cơ bản, không đưa ra chỉ tiêu quá cụ thể, thể hiện phương pháp mới, cách tiếp cận mới, bước đột phá, tạo tính chủ động cho BCH khóa mới khi xây dựng Nghị quyết từng năm. Về 2 khâu đột phá nâng cao chất lượng công vụ và xây dựng chính sách, vận dụng cơ chế, đưa chính sách vào cuộc sống; đột phá về ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất, có ý kiến đề nghị xây dựng kế hoạch luân chuyển cán bộ, gắn với các chính sách đồng bộ, sửa đổi quy định về phân cấp quản lý cán bộ theo hướng rõ ràng trên nguyên tắc đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, đổi mới công tác tuyển dụng, đánh giá, bổ nhiệm cán bộ; sắp xếp lại cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí, việc làm gắn với tinh giản biên chế; từng bước triển khai đánh giá sự hài lòng của người dân khi tiếp cận các dịch vụ công.
 
Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị: Ý kiến các đại biểu cho rằng, cần chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, tính chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; đổi mới phương thức lãnh đạo đối với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ, nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” và phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”…
 
Đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên
 
Đóng góp ý kiến thảo luận về 5 chương trình trọng tâm trong nhiệm kỳ tới: Đa số các ý kiến đề nghị triển khai tái cơ cấu ngành nông nghiệp phải đáp ứng mục tiêu, chuyển đổi sản xuất nâng cao sản lượng, sang nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng của các sản phẩm và phát triển bền vững, khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, sản xuất manh mún; nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp. Đồng thời, tập trung đầu tư phát triển sản phẩm có thế mạnh như cam, chè, dược liệu, bò, ong mật; tổ chức lại sản xuất, chuyển hình thức hỗ trợ từ trực tiếp sang gián tiếp, thực hiện đầu tư có thu hồi; đẩy mạnh mối liên kết giữa những người sản xuất để hình thành các tổ hợp tác, hợp tác xã, tổ chỉ đạo sản xuất; liên kết giữa doanh nghiệp với người sản xuất; giữa các vùng, các địa phương trong tỉnh để tạo ra khối lượng sản phẩm hàng hóa lớn.
 
Tiếp tục đóng góp về 5 chương trình trọng tâm, có ý kiến cho rằng cần tăng cường giao lưu, hợp tác du lịch với các địa phương, khu vực và quốc tế, nhất là với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) trong việc tổ chức các hoạt động, sự kiện du lịch, xây dựng các tuyến du lịch liên tỉnh và quốc tế; duy trì và nâng cao chất lượng các chương trình, lễ hội để quảng bá du lịch; có cơ chế khuyến khích các nghệ nhân dân gian, người hiểu biết phong tục tập quán, dân ca, dân vũ, nghề truyền thống để truyền dạy cho cộng đồng; nâng cao chất lượng các đội văn nghệ dân gian quần chúng; triển khai có hiệu quả Đề án học văn hóa gắn với học nghề, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng trên một số lĩnh...
 
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chia tay các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV thôi không tham gia BCH khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
 
Chiều 29/9, Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết với mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu 5 năm 2015-2020: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo phát triển kinh tế, thực hiện XĐGN bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển bền vững, từng bước xây dựng Hà Giang thành một trong những trung tâm du lịch và trọng điểm Quốc gia về dược liệu; có kết cấu hạ tầng đồng bộ, có nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; chủ quyền Quốc gia được giữ vững, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; phấn đấu xây dựng Hà Giang thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn, có trình độ phát triển đạt mặt bằng chung của các tỉnh miền núi.
 
Các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2020: Tổng sản phẩm trên địa bàn đạt tốc độ tăng trưởng bình quân từ 8% trở lên. Cơ cấu kinh tế thương mại - dịch vụ chiếm 39%, công nghiệp - xây dựng 28%, nông - lâm nghiệp - thủy sản 33%. Thu ngân sách Nhà nước đạt trên 2.500 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên 50 nghìn tỷ đồng, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 8 nghìn tỷ đồng; tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng/năm, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 42 vạn tấn; tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng hàng năm hoàn thành nhiệm vụ trở lên đạt 90%, tỷ lệ đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên đạt 99%, bình quân hàng năm kết nạp mới 2.200 đảng viên...
 
Bế mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh khẳng định, các văn kiện được thông qua tại Đại hội là kết tinh trí tuệ tập thể dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của T.Ư Đảng, từ kết quả tổng kết thực tiễn của địa phương, được xây dựng bằng tâm huyết, tình cảm, trí tuệ, ý chí của toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc, là khát vọng mãnh liệt, quyết tâm chính trị cao để thực hiện mục tiêu: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; khai thác hợp lý, có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh; phấn đấu đến năm 2020 Hà Giang thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn, có trình độ phát triển đạt mặt bằng chung của khu vực miền núi.
 
Thành công của Đại hội mở đầu quan trọng cho chặng đường mới, đánh dấu bước phát triển về chất, động viên, cổ vũ Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, tiếp tục đổi mới toàn diện và mạnh mẽ, phấn đấu đưa tỉnh nhà phát triển với tốc độ nhanh, bền vững. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, các đồng chí đại biểu, các tổ chức đảng làm tốt công tác phổ biến, tuyên truyền về kết quả Đại hội; tổ chức cho cán bộ, đảng viên, nhân dân nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết; khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đề ra; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của nhiệm kỳ mới; lập nhiều thành tích xuất sắc, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
 
Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, đồng bào, chiến sĩ trong và ngoài tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, phát huy cao độ nội lực, tranh thủ tối đa ngoại lực, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra, xây dựng Hà Giang ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh.

Tác giả bài viết: baohagiang.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Xem bản: Desktop | Mobile