Giải pháp nâng cao chất lượng việc tính các chỉ tiêu nghiệp vụ cơ bản trong ngành Kiểm sát Hà Giang

Đăng lúc: Thứ hai - 04/01/2021 14:00 - Người đăng bài viết: admin
Viện kiểm sát tỉnh Hà Giang là đơn vị trực thuộc Viện KSND tối cao, có chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trên địa bàn tỉnh Hà Giang, tổ chức bộ máy bao gồm 08 đơn vị cấp phòng thuộc Viện kiểm sát tỉnh và 11 đơn vị Viện kiểm sát cấp huyện, thành phố.
     Cơ cấu tổ chức có 01 Viện trưởng, 03 Phó viện trưởng VKS tỉnh; 11 Viện trưởng cấp huyện, thành phố, 08 Trưởng các phòng trực thuộc VKS tỉnh. Biên chế toàn ngành là 151 biên chế định biên và 43 người làm việc hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ. Cơ cấu tổ chức bộ máy của ngành Kiểm sát Hà Giang được thực hiện theo đúng quy định của Viện KSND tối cao. Toàn ngành hiện có 148/150 công chức có trình độ Đại học trở lên (trong đó có 23 Thạc sỹ chuyên ngành Luật; 111 Cử nhân Luật, 14 Đại học chuyên ngành khác); 02 công chức có trình độ Trung cấp. Về lý luận chính trị: trình độ Cao cấp, cử nhân là 34; trung cấp là 07; 27 cán bộ đã được bồi dưỡng về kiến thức Quản lý nhà nước.     
     Ngày 29/4/2020, Viện trưởng Viện KSND tối cao ký Quyết định số 139/QĐ-VKSTC ban hành kèm theo Quy chế hệ thống chỉ tiêu nghiệp vụ cơ bản trong ngành Kiểm sát nhân dân, kèm theo là Hướng dẫn cách tính đối với từng chỉ tiêu nghiệp vụ từ số thứ tự 01 đến 152, việc ban hành hệ thống chỉ tiêu nghiệp vụ mới đã đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, bảo đảm đúng với chức năng, nhiệm vụ của ngành KSND và các nghị quyết của Quốc hội. Tuy nhiên hệ thống chỉ tiêu nghiệp vụ bao gồm 152 chỉ tiêu là hệ thống chỉ tiêu chung áp dụng trong toàn ngành Kiểm sát nhân dân từ Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, đến cấp tỉnh, cấp cao và Viện KSND tối cao. Do đó, quá trình áp dụng các đơn vị Viện KSND cấp huyện, các phòng trực thuộc Viện KSND cấp tỉnh trong ngành Kiểm sát Hà Giang đã gặp khó khăn trong việc xác định chỉ tiêu của riêng đơn vị, cấp mình là bao nhiêu chỉ tiêu.
     Trên cơ sở 152 chỉ tiêu chung của ngành Kiểm sát nhân dân theo Quyết định số 139/QĐ-VKSTC ngày 29/4/2020, đối với chỉ tiêu của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang, tác giả đã loại trừ 13 chỉ tiêu nghiệp vụ thuộc về Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao và 09 chỉ tiêu về kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát cấp cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao, do đó đã chỉ ra được tổng số chỉ tiêu ngành Kiểm sát Hà Giang cần phải thực hiện trong năm là 130/152 chỉ tiêu. Đối với chỉ tiêu của Viện kiểm sát cấp huyện, tác giả đã tách các chỉ tiêu thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, của Viện kiểm sát cấp cao và cấp tỉnh nên chỉ tiêu của cấp huyện còn 111/152 chỉ tiêu. Đối với chỉ tiêu của  phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử án an ninh, kinh tế, tham nhũng, chức vụ (Phòng 1) Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang, tác giả đã tách 13 chỉ tiêu của cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các chỉ tiêu liên quan đến kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm và các chỉ tiêu liên quan đến án dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, các biện pháp xử lý hành chính tại Toà án…do đó chỉ tiêu của Phòng 1 còn phải thực hiện là 49/152 chỉ tiêu; tương tự Phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử án trật tự xã hội (Phòng 2) có 46/152 chỉ tiêu; Phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử phúc thẩm (Phòng 7) có 15/152 chỉ tiêu; Phòng kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án (Phòng 8) có 28/152 chỉ tiêu; Phòng kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động, kiểm sát áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Toà án (Phòng 9) có 40/152 chỉ tiêu; đơn vị Thanh tra - Khiếu tố có 9/152 chỉ tiêu.
     Sau khi hoàn thành giải pháp, tác giả đã tham mưu cho lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang chỉ đạo sao gửi đến từng đơn vị cấp phòng, Viện kiểm sát các huyện, thành phố để áp dụng trong thực tiễn công tác tham mưu, tổng hợp xây dựng báo cáo của ngành. Cán bộ, công chức làm công tác tham mưu sử dụng hệ thống chỉ tiêu là sáng kiến do tác giả đã tham mưu sao gửi để đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu nghiệp vụ, cách làm này không bị nhầm lẫn, thiếu sót chỉ tiêu của đơn vị, đồng thời hoàn thành vào biểu phụ lục chung chỉ tiêu của các đơn vị trong toàn ngành Kiểm sát Hà Giang, qua đó sẽ đánh giá, so sánh được tiến độ, kết quả thực hiện các chỉ tiêu nghiệp vụ của toàn tỉnh, của từng đơn vị trong ngành Kiểm sát Hà Giang.
     Giải pháp đã được Viện KSND tối cao công nhận là sáng kiến cấp ngành theo Quyết định số 460/QĐ-VKSTC ngày 23/12/2020 của Viện trưởng Viện KSND tối cao.

Tác giả bài viết: Ấu Bá Lãng
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 
Xem bản: Desktop | Mobile