Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang năm 2018

Đăng lúc: Thứ năm - 25/01/2018 21:20 - Người đăng bài viết: admin
Sáng ngày 25/1/2018, tại Hội trường A Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang, thủ trưởng cơ quan đã phối hợp Ban Chấp hành (BCH) Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, người lao động, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang năm 2018.
Toàn cảnh hội nghị
 
        Hội nghị có đồng chí Đ/c Đặng Bình Giang bí thư Ban ban sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng viện KSND tỉnh dự và đồng chủ trì Hội nghị; đồng chí Nguyễn Văn Cường phó Viện trưởng, chủ tịch công đoàn, cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

Đ/c Đặng Bình Giang - Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị
 
        Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Cường – Chủ tịch Công đoàn cơ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã trình bày báo cáo thực hiện quy chế phối hợp năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ công tác phối hợp năm 2018.

Đ/c Nguyễn Văn Cường – Chủ tịch Công đoàn cơ sở đã trình bày báo cáo
 
        Năm 2017, trên cơ sở Qui chế phối hợp giữa chính quyền và Ban chấp hành công đoàn và trên cơ sở Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức số: 01/NQ-CĐ ngày 20/01/2017. Về cơ bản Ban chấp hành công đoàn và Chính quyền đã thực hiện tốt các nội dung đã được ký kết trong quy chế như: Lãnh đạo Viện đã cùng với Ban chấp hành công đoàn thường xuyên kiểm tra đôn đốc cán bộ, công chức, người lao động các phòng nghiệp vụ tổ chức thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn năm 2017; giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan, vướng mắc đến quyền, nghĩa vụ, lợi ích chính đáng của cán bộ, công chức, người lao động; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Qui chế dân chủ ở cơ quan đơn vị; Lãnh đạo viện đã tạo điều kiện thuận lợi về kinh phí, thời gian cho công đoàn hoạt động; thường xuyên phối hợp tổ chức các phong trào thi đua trong toàn đơn vị đạt kết quả tốt; triển khai quán triệt, học tập, các Nghị quyết của Đảng, của Công đoàn các cấp, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, công chức, người lao động; thường xuyên quan tâm chăm lo đến lợi ích chính đáng, đời sống vật chất, tinh thần đối với đoàn viên công đoàn, từ đó đã động viên, khuyến khích đoàn viên công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, cũng như nhiệm vụ chính trị của tổ chức công đoàn.
        Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà – Trưởng Ban thanh tra nhân dân của đơn vị thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Ban thanh tra nhân dân đã thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện phối hợp hoạt động giữa Viện trưởng và Công đoàn cơ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang nhằm hoàn thành Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2017; phát huy vai trò của cán bộ, công chức và người lao động trong việc tham gia quản lý, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh. Cụ thể hóa Quy chế dân chủ bằng nội quy, quy chế phù hợp với điều kiện của cơ quan như: Quy chế làm việc; Quy chế về mua sắm, quản lý, sử dụng trang thiết bị văn phòng; Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý hành chính sử dụng tài sản công; Quy chế sử dụng và tiết kiệm điện. Thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng cho cán bộ, công chức và người lao động và các công tác khác theo quy định của Ngành và địa phương.

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà – Trưởng Ban Thanh tra nhân dân báo cáo
 
        Đồng chí Phạm Thị Quý – thông qua Báo cáo thu chi tài chính công đoàn năm 2017.


Đồng chí Phạm Thị Quý  thông qua Báo cáo thu chi tai chính công đoàn năm 2017
 
        Tại Hội nghị Đồng chí Trần Đức Hồng – Chánh văn phòng Viện KSND tỉnh đã thông qua dự thảo Qui chế chi tiêu nội bộ sửa đổi bổ sung năm 2018. Qui chế được xây đựng trên nguyên tắc đảm bảo cho cơ quan và cán bộ công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ đươc giao; các khoản chi tiêu không vượt quá tiêu chuẩn định mức hiện hành; đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng; chi tiêu có hiệu quả, tiết kiệm chống lãng phí. Qua đó phát huy tính chủ động của cán bộ, công chức và người lao động để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thực hành tiết kiệm chống lãng phí từ đó cải thiện thu nhập cho cán bộ, công chức, người lao động góp phần động viên, phát huy sáng tạo, nâng cao hiệu suất lao động và hiệu quả sử dụng nguồn kinh phí.
 
Đồng chí Trần Đức Hồng – Chánh văn phòng Viện KSND tỉnh đã thông qua dự thảo Qui chế chi tiêu nội bộ sửa đổi bổ xung năm 2018
 
        Hội nghị đã ghi nhận nhiều đóng góp tích cực, sôi nổi của cán bộ, công chức và người lao động cùng nhau thảo luận, bàn bạc và đưa ra biện pháp thực hiện kế hoạch công tác năm 2018 cũng như đưa ra các giải pháp cải tiến, nâng cao điều kiện làm việc và đời sống của cán bộ, công chức và người lao động tại đơn vị. Các ý kiến thắc mắc, kiến nghị của các Công đoàn viên cũng được Lãnh đạo Viện và BCH Công đoàn tiếp thu đầy đủ và giải đáp chi tiết.
        Tại hội nghị trước sự chứng kiến của toàn thể cán bộ, công chức và người lao động của viện kiểm sát nhân dân tỉnh, đã tổ chức ký kết quy chế phối hợp giữa Thủ trưởng cơ quan và BCH Công đoàn cơ sở trong việc thực hiện Nghị quyết cán bộ công chức năm 2018.

Đ/c Đặng Bình Giang – Viện trưởng và đ/c Nguyễn Văn Cường- Chủ tịch Công đoàn ký qui chế phối hợp giữa Thủ trưởng cơ quan và Chủ tịch công đoàn
 
         Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà thay mặt Đoàn Thư ký hội nghị đã thông qua Nghị quyết  Hội nghị cán bộ công chức Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang năm 2018.
        Thay mặt Hội nghị đồng chí Đặng Bình Giang - Viện trưởng đã kết luận và bế mạc hội nghị đồng chí đã ghi nhận ý kiến đóng góp vào các báo cáo, quy chế chi tiêu nội bộ sửa đổi bổ sung năm 2018 của toàn thể cán bộ công chức cơ quan. Lãnh đạo và Ban chấp hành (BCH) Công đoàn cơ sở sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để thực hiện có hiệu quả các nội dung đã đề ra và thông qua trong Nghị quyết. Hội nghị kết thúc trong không khí phấn khởi, thể hiện tinh thần đoàn kết của tập thể cán bộ, công chức và người lao động tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang, cùng nhau quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch, nhiệm vụ năm 2018.                              
Tác giả bài viết: Bùi Mạnh Cường
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
Xem bản: Desktop | Mobile