Những cơ sở pháp lý quan trọng cho bước phát triển mới của ngành Kiểm sát nhân dân

Đăng lúc: Thứ bảy - 13/12/2014 04:22 - Người đăng bài viết: editor
Ngày 16/8/2012, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã ký ban hành các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 13 về công tác tổ chức cán bộ của ngành Kiểm sát nhân dân...
Ngày 16/8/2012, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã ký ban hành các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 13 về công tác tổ chức cán bộ của ngành Kiểm sát nhân dân, gồm: Nghị quyết số 522b/NQ-UBTVQH13 về trang phục đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát và Giấy chứng minh Kiểm sát viên; Nghị quyết số 522c/NQ-UBTVQH13 về việc cử Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao làm thành viên Ủy ban kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Nghị quyết số 522d/NQ-UBTVQH13 phê chuẩn việc điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ và đổi tên một số đơn vị thuộc bộ máy làm việc của Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Nghị quyết số522e/NQ-UBTVQH13 về tổng biên chế và số lượng Kiểm sát viên, Điều tra viên của Viện kiểm sát nhân dân, Viện kiểm sát quân sự các cấp.

Viện trưởng VKSNDTC Nguyễn Hòa Bình chúc mừng các thành viên mới của Ủy ban kiểm sát VKSNDTC
Đây là sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng, mang tính chiến lược, tạo cơ sở pháp lý cho bước phát triển mới của ngành Kiểm sát nhân dân trong thời gian tới, nhất là về công tác xây dựng ngành theo yêu cầu cải cách tư pháp; góp phần khắc phục những vướng mắc, bất cập trong thực tiễn, tạo điều kiện cho ngành Kiểm sát nhân dân thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp.
Theo Nghị quyết số 522e/NQ-UBTVQH13, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết nghị, tổng biên chế của Viện kiểm sát nhân dân các cấp là 15.860 người, trong đó có 2.117 người được bổ sung mới. Từ yêu cầu nhiệm vụ và việc thực hiện thẩm quyền tố tụng theo quy định hiện hành và với chủ trương "hướng về cơ sở", số lượng biên chế mới được bổ sung lần này, chủ yếu là bổ sung biên chế cho Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, với 2.014 người, chiếm hơn 95% trên tổng số số biên chế mới được bổ sung. Cùng với việc bổ sung bổ sung biên chế, quyết nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã bổ sung mới 1.499 Kiểm sát viên trung cấp, tạo điều kiện để thực hiện Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Kiểm sát viên VKSND (Pháp lệnh số 15/2011/UBTVQH12 ngày 19/02/2011), trong đó có quy định mỗi cấp Viện kiểm sát được bố trí các ngạch Kiểm sát viên khác nhau. Ngoài ra, trong lần này, Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao cũng được bổ sung thêm 21 Điều tra viên cao cấp.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu, việc thực hiện biên chế, số lượng Kiểm sát viên, Điều tra viên của Viện kiểm sát nhân dân và Viện kiểm sát quân sự các cấp phải đảm bảo đúng cơ cấu chức danh, tiêu chuẩn và thủ tục tuyển dụng, bổ nhiệm theo quy định của pháp luật. Viện kiểm sát nhân dân tối cao có trách nhiệm chủ động tạo nguồn, phối hợp với các cơ quan liên quan hỗ trợ tạo nguồn tuyển dụng, bổ nhiệm đủ số biên chế được phân bổ; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các tiêu chí xác định, phân bổ biên chế, số lượng Kiểm sát viên, Điều tra viên của VKSND các cấp cho phù hợp với tình hình mới, gắn với yêu cầu công việc thực tế và việc hoàn thiện tổ chức bộ máy theo tinh thần cải cách tư pháp. Như vậy, cùng với việc quyết định bổ sung biên chế và chỉ tiêu chức danh pháp lý cho ngành Kiểm sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng chỉ rõ các yêu cầu trong quá trình tổ chức thực hiện, nhất là yêu cầu về chất lượng nguồn tuyển dụng, bổ nhiệm và tính hợp lý về cơ cấu phân bổ, phù hợp với yêu cầu công việc thực tế; không bị áp lực về thời gian cũng như về thực hiện số lượng biên chế.
Về trang phục của cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát, theo quy định của Nghị quyết số 522b/NQ-UBTVQH13, cho thấy có nhiều đổi mới và bổ sung quan trọng. Lần đầu tiên, cán bộ, công chức, viên chức của ngành được cấp các bộ lễ phục để dùng vào các dịp đại lễ, các sự kiện lớn của đất nước, của ngành. Bên cạnh đó, đáng chú ý là những thay đổi về phù hiệu gắn trên ve áo và việc bổ sung cấp hiệu gắn trên vai áo của Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân các cấp và Kiểm sát viên, Điều tra viên. Phù hiệu gắn trên ve áo lễ phục và trên ve áo thường phục được thiết kế riêng biệt không liền sao (khác với kiểu cũ, phù hiệu gắn trên ve áo có sao, gạch thể hiện cả cấp hiệu). Cấp hiệu mới được thiết kế để gắn trên vai áo, thể hiện rõ chức vụ của Lãnh đạo VKSND các cấp và các cấp Kiểm sát viên, Điều tra viên... Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định rõ: Trong giờ làm việc và khi thực hiện nhiệm vụ, Kiểm sát viên, cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát phải mang trang phục theo quy định; Kiểm sát viên phải mang Giấy chứng minh Kiểm sát viên. Kiểm sát viên không được sử dụng phù hiệu, cấp hiệu và Giấy chứng minh Kiểm sát viên vào mục đích riêng; không được dùng Giấy chứng minh Kiểm sát viên thay giấy giới thiệu, giấy chứng minh nhân hoặc giấy tờ tùy thân khác. Người nào sử dụng trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, Giấy chứng minh Kiểm sát viên trái pháp luật hoặc để làm những việc trái pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã quyết nghị phê chuẩn việc điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ và đổi tên một số đơn vị thuộc bộ máy làm việc của Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Nghị quyết số 522d/NQ-UBTVQH13). Cụ thể là: Bổ sung nhiệm vụ kiểm sát thi hành án hình sự cho Vụ kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù (Vụ 4 VKSNDTC) và đổi tên thành Vụ kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự; Điều chỉnh nhiệm vụ của Vụ thi hành án (Vụ 10 VKSNDTC) và đổi tên thành Vụ kiểm sát thi hành dân sự; Bổ sung nhiệm vụ quản lý các hoạt động tương trợ tư pháp hình sự cho Vụ hợp tác quốc tế và đổi tên thành Vụ hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp; Đổi tên Cục thống kê tội phạm thành Cục thống kê tội phạm và công nghệ thông tin; Đổi tên Ban thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao thành Ban thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Việc điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ và đổi tên một số đơn vị nêu trên là nhằm đảm bảo phù hợp với nhiệm vụ của các đơn vị đang được phân công thực hiện và phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật như quy định của Luật tương trợ tư pháp, Luật Thanh tra...
Theo đề nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết nghị về việc cử: Bà Lê Thị Tuyết Hoa, Kiểm sát viên VKSNSTC, Vụ trưởng Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án hình sự về trật tự xã hội (Vụ 1A); ông Dương Văn Phùng, Kiểm sát viên VKSNDTC, Vụ trưởng Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng (Vụ 1B); ông Lê Thành Dương, Kiểm sát viên VKSNDTC, Viện trưởng Viện thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại thành phố Hồ Chí Minh (Viện phúc thẩm 3), làm thành viên Ủy ban kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
Có thể nói, việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 13 thông qua 4 nghị quyết quan trọng về tổ chức cán bộ của ngành Kiểm sát nhân dân, là một trong những sự kiện nổi bật của ngành trong năm 2012; thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, của Quốc hội đối với ngành Kiểm sát; đáp ứng sự mong đợi của cán bộ, Kiểm sát viên Viện kiểm sát các cấp. Đồng thời, đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ và trách nhiệm lớn lao đối với ngành Kiểm sát nhân dân. Tại lễ công bố các nghị quyết nêu trên, đồng chí Viện trưởng VKSNDTC yêu cầu, lãnh đạo Viện kiểm sát các cấp và cán bộ, Kiểm sát viên, điều tra trong toàn ngành cần nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của sự kiện này; tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội với những biện pháp, lộ trình phù hợp, vừa đảm bảo giải quyết những yêu cầu của thực tiễn hiện nay đồng thời đảm bảo tính chiến lược, lâu dài trong công tác tổ chức cán bộ, xây dựng ngành Kiểm sát nhân dân. Đặc biệt là thực hiện tốt, có chất lượng công tác tuyển dụng cán bộ, bổ nhiệm các chức danh pháp lý; việc tạo nguồn phải gắn với công tác đào tạo của ngành để chủ động về nguồn tuyển dụng cán bộ; tăng cường công tác quản lý, giáo dục đội ngũ cán bộ, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật; làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ kiểm sát trong sự nghiệp đổi mới và cải cách tư pháp./.
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
Xem bản: Desktop | Mobile