VKSND các tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Luật Tố tụng hành chính

Đăng lúc: Thứ bảy - 13/12/2014 04:33 - Người đăng bài viết: editor
Vừa qua, VKSND tỉnh các tỉnh Quảng Nam, VKSND tỉnh Long An, VKSND tỉnh Vĩnh Long, VKSND tỉnh Bến Tre đã tổ chức Hội nghị sơ kết một năm thực hiện Luật Tố tụng Hành chính nhằm đánh giá tình hình khiếu kiện xảy ra trên địa bàn các tỉnh và tìm ra nguyên nhân, định hướng cho VKSND hai cấp tăng cường công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính ngày càng tốt hơn...
1. VKSND tỉnh Quảng Nam
Vừa qua, VKSND tỉnh Quảng Nam báo cáo sơ kết một năm triển khai thực hiện Luật Tố tụng hành chính, nhằm đánh giá tình hình khiếu kiện xảy ra trên địa bàn tỉnh và tìm ra nguyên nhân, định hướng cho VKSND cấp huyện rút kinh nghiệm, tăng cường công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính ngày càng tốt hơn.      
Theo số liệu báo cáo (từ 01/7/2011 đến 30/6/2012) cho thấy, hai cấp kiểm sát ở tỉnh Quảng Nam đã kiểm sát việc thụ lý giải quyết các vụ án hành chính sơ thẩm của Tòa án nhân dân cùng cấp 79 vụ, tăng gấp 03 lần (79/26 vụ) so với cùng kỳ năm 2010 - 2011; giải quyết 44 vụ, đạt tỷ lệ 55,7%. Án phúc thẩm thụ lý 13 vụ, tăng không đáng kể (02 vụ); đã giải quyết 08 vụ, chiếm tỷ lệ 62%, trong đó y án sơ thẩm 06 vụ; sửa án sơ thẩm 01 vụ; hủy án sơ thẩm 02 vụ, chủ yếu vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng và nội dung giải quyết trái pháp luật. Tuy số lượng án hành chính ở tỉnh Quảng Nam xảy ra còn khiêm tốn so với các địa phương khác, nhưng tính chất phức tạp và việc giải quyết khó khăn, nhất là các khiếu kiện trong lĩnh vực quản lý đất đai, bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất ở các Khu công nghiệp để xây dựng cơ sở hạ tầng, phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Điển hình như: Năm 2007, UBND tỉnh Quảng Nam có quyết định thu hồi trên 22 triệu mét vuông đất thuộc huyện Bắc Trà My, Nam Trà My để xây dựng lòng hồ Thủy điện Sông Tranh 2. Nội dung quyết định ghi rõ: Giao cho UBND huyện Bắc Trà My và Nam Trà My thực hiện việc thu hồi đất, giao đất; chỉ đạo thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật đất đai hiện hành. Thế nhưng, UBND huyện Nam Trà My phớt lờ không ban hành quyết định thu hồi đất, quyết định bồi thường thiệt hại cho chủ đang quản lý sử dụng đất, mà lập bảng kê giá trị tài sản, đất đai bị giải tỏa và yêu cầu các hộ dân thuộc khu vực bị thu hồi đất đến nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, giao mặt bằng cho Ban quản lý dự án Thủy điện 3 thuê xây dựng thủy điện. Trong đó, có 19 hộ dân nằm trong diện bị giải tỏa thấy việc thu hồi đất trái khoáy của địa phương, do đó nhiều lần khiếu nại nhưng không được UBND hai cấp ở tỉnh Quảng Nam giải quyết thấu tình đạt lý, buộc lòng 19 hộ dân này khởi kiện vụ án hành chính yêu cầu UBND huyện Nam Trà My thực hiện việc thu hồi đất, bồi thường thiệt hại tài sản đúng pháp luật. Sau khi thụ lý vụ án hành chính, TAND huyện Nam Trà My tạo điều kiện cho các đương sự thỏa thuận và đã có 12 hộ rút đơn khởi kiện, được Tòa án chấp nhận, đình chỉ việc giải quyết vụ án.
Qua kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, VKSND tỉnh đã ban hành 09 kiến nghị đối với TAND cùng cấp, cấp dưới do vi phạm thủ tục tố tụng như: Thu thập chứng cứ là các bản sao nhưng không yêu cầu đương sự chứng thực theo quy định tại Điều 76 Luật Tố tụng hành chính; kéo dài thời gian chuyển hồ sơ vụ án bị kháng cáo về TAND tỉnh xét xử theo thủ tục phúc thẩm; kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các địa phương, cơ quan hành chính trực thuộc buông lỏng công tác quản lý đất đai, xử phạt vi phạm hành chính trái pháp luật... Ngoài ra, Phòng 12 tiếp nhận, tham mưu Lãnh đạo Viện giải quyết 13 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền, không có trường hợp nào khiếu nại lần hai và ban hành 04 thông báo cho VKSND cấp huyện rút kinh nghiệm. Tuy nhiên, việc giải quyết các vụ án còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc bởi: Luật Tố tụng hành chính quy định Kiểm sát viên phải tham gia phiên tòa, nhưng tại phiên tòa Kiểm sát viên chỉ phát biểu ý kiến về việc tuân thủ pháp luật tố tụng của Thẩm phán, Hội đồng xét xử; việc chấp hành pháp luật của các đương sự, kể từ khi thụ lý vụ án cho đến trước khi nghị án (Điều 160 và Điều 204). Như vậy, việc tham gia của Kiểm sát viên tại phiên tòa thấy vi phạm pháp luật của các đương sự trước khi thụ lý vụ án nhưng không có quyền phát biểu ý kiến, thì không thể bảo vệ tài sản của Nhà nước bị xâm hại, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đương sự.
Cơ quan hành chính có chức năng xử lý vi phạm hành chính, chưa nắm vững các quy định của pháp luật cũng như trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất đai, thậm chí người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính còn mang nặng cảm tính hơn lý tính. Một số Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp huyện giải quyết vụ án, chưa tuân thủ đúng thủ tục tố tụng, nên xác định chủ thể tham gia quan hệ pháp luật không đúng. Do đó, các bản án, quyết định của Tòa án cấp huyện bị Tòa án cấp trên trực tiếp xử hủy, cải sửa chiếm tỷ lệ cao (37,5%). Trong khi đó, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên cùng cấp mới được bổ nhiệm, vừa đảm nhiệm công kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, vừa kiêm nhiệm nhiều bộ phận công tác khác, cho nên không đủ điều kiện và thời gian nghiên cứu hồ sơ vụ án hành chính để phát hiện kịp thời những vi phạm pháp luật đối với các bản án, quyết định của Tòa án để kháng nghị, kiến nghị theo quy định của pháp luật. Đặc biệt trong một số các vụ án hành chính chủ thể khởi kiện là công dân “chủ thể thường” với bên bị kiện là cơ quan, người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính Nhà nước “chủ thể đặc biệt, Thẩm phán và Kiểm sát viên được phân công giải quyết vụ án chưa thể hiện được bản lĩnh của mình, còn nể nang, ngại va chạm với người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước, nhất là UBND cùng cấp.  
Công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính là công tác tương đối khó khăn, phức tạp về thủ tục tố tụng, đồng thời nhiều văn bản pháp luật điều chỉnh, nhất là trong lĩnh vực quản lý đất đai còn chồng chéo, không còn phù hợp với thực tế khách quan. Do đó, những người tiến hành tố tụng dễ nhầm lẫn, sai sót dẫn đến vi phạm pháp luật khi giải quyết vụ án. Mặt khác, chủ thể bị kiện ban hành quyết định hành chính không tuân thủ các nguyên tắc, thủ tục luật định, đến khi bị kiện thì không dám nhìn thẳng vào cái sai để sửa mà tìm mọi cách bảo vệ cho cái sai của mình.
Để khắc phục những tồn tại và tiếp tục triển khai thực hiện Luật Tố tụng hành chính đạt kết quả tốt hơn, cần có những giải pháp: TANDTC, VKSNDTC phối hợp ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn thi hành Điều 160 và Khoản 3 Điều 204 Luật Tố tụng hành chính; đào tạo, tập huấn cho Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, chuyên viên được phân công thực hiện công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, nhất là cấp huyện; cần bố trí, sắp xếp Kiểm sát viên, Kiểm tra viên chuyên trách thực hiện công tác này ổn định. Có như vậy, Kiểm sát viên tham gia phiên tòa mới thể hiện hết trách nhiệm pháp lý của mình khi tham gia giải quyết các vụ án hành chính.
Thái Nguyên Toàn

 

2. VKSND tỉnh Long An

Vừa qua, VKSND tỉnh Long An đã tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Luật Tố tụng hành chính. Nội dung Hội nghị tập trung đánh giá kết quả (từ ngày 01/7/2011 đến ngày 30/6/2012) về công tác kiểm sát việc trả đơn kiện của Tòa án, công tác kiểm sát việc thụ lý, giải quyết các vụ án hành chính cuat Tòa án và công tác kiểm sát việc giải quyết đơn Giám đốc thẩm, tái thẩm, khiếu nại, tố cáo hành chính, đồng thời tìm ra những hạn chế dẫn đến chưa thực hiện tốt Luật Tố tụng hành chính trong ngành Kiểm sát để đưa ra phương hướng khắc phục và có những đề xuất, kiến nghị thực hiện tốt trong thời gian tới.
Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Công Pha, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh đã nhấn mạnh qua Hội nghị sơ kết một năm thực hiện Luật Tố tụng hành chính đã có cơ hội trao đổi và nắm rõ hơn về chuyên môn, nghiệp vụ, giúp công tác kiểm sát trong lĩnh vực hành chính được thực hiện tốt hơn. Đồng thời tìm ra được những hạn chế của Luật Tố tụng hành chính khi áp dụng vào thực tiễn để khắc phục. Từ đó đề xuất sửa đổi Luật Tố tụng hành chính được hoàn thiện hơn, nhằm bảo vệ sự công bằng cho nhân dân, làm cho bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh góp phần xây dựng đất nước phát triển theo hướng Xã hội chủ nghĩa.
Thành Vững

 

3. VKSND tỉnh Vĩnh Long
Vừa qua, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị sơ kết một năm thực hiện Luật tố tụng hành chính & Tập huấn nghiệp vụ kiểm sát giải quyết án dân sự - hành chính cho VKS hai cấp.

 
Toàn cảnh Hội nghị
 
Đồng chí Trần Thanh Hùng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh tỉnh Vĩnh Long phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Sau khi Luật tố tụng hành chính có hiệu lực, Lãnh đạo Viện đã tổ chức triển khai thực hiện cho toàn thể cán bộ, công chức trong ngành Kiểm sát Vĩnh Long; Tập huấn cho Kiểm sát viên, cán bộ khâu Dân sự - hành chính về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của VKS theo Luật Tố tụng hành chính. Đồng thời cử cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ do VKS nhân dân tối cao tổ chức. Từ đó, công tác kiểm sát giải quyết án hành chính đã từng bước đi vào nề nếp và đạt được nhiều kết quả đáng kể, góp phần khẳng định vị trí, vai trò của Viện kiểm sát trong hệ thống các cơ quan tư pháp.
 
Hội nghị cũng triển khai tập huấn một số Chuyên đề như: Kỹ năng lập hồ sơ kiểm sát, nghiên cứu hồ sơ, tham gia phiên tòa; Một số kinh nghiệm trong công tác kiểm sát bản án, quyết định của Tòa án để phát hiện vi phạm, thực hiện quyền kiến nghị, kháng nghị. Triển khai thực hiện Nghị quyết 01/2012/NQ-HĐTP ngày 13/6/2012 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về án phí, lệ phí Tòa án.
Tại Hội nghị nhiều đại biểu đã nêu lên những khó khăn, vướng mắc, cũng như những kinh nghiệm về công tác giải quyết án dân sự - hành chính. Ban tổ chức đã giải đáp các vấn đề, tạo điều kiện cho cán bộ, kiểm sát viên làm tốt hơn trong công tác dân sự, hành chính. 
Kết thúc Hội nghị, đồng chí Trần Thanh Hùng, phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long đề nghị các đồng chí cán bộ, kiểm sát viên 2 cấp cần phát huy hơn nữa những mặt mạnh, những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, khó khăn để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Tuyết Lan


 

4. VKSND tỉnh Bến Tre
Vừa qua, VKSND tỉnh Bến Tre tổ chức Hội nghị sơ kết một năm thực hiện Luật Tố tụng Hành chính.
Ngay sau khi Luật Tố tụng Hành chính được ban hành, Viện tỉnh đã kịp thời tổ chức triển khai luật và các văn bản có liên quan đến các cán bộ, Kiểm sát viên và đã phân công, bố trí cán bộ làm công tác này phù hợp với sở trường; thường xuyên tổng hợp thông báo rút kinh nghiệm từ thực tiễn. Vì vậy trong năm qua, Viện kiểm sát hai cấp đã tổ chức thực hiện có hiệu quả luật Tố tụng Hành chính. Điểm nổi bật là đã cử Kiểm sát viên tham gia và có quan điểm xử lý chính xác 23 vụ án, đã tổng hợp vi phạm, ban hành 2 kiến nghị đối với Tòa án về vi phạm trong lĩnh vực Tố tụng Hành chính và không có án xét xử bị cấp trên hủy sửa. 


Toàn cảnh Hội nghị

Kết luận chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Văn Chí - Phó Viện trưởng VKS tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được. Tuy bước đầu thực hiện công tác này còn gặp một số khó khăn, vướng mắc như: số lượng cán bộ, Kiểm sát viên làm công tác này còn thiếu và chưa chuyên trách; nhận thức của một số ngành liên quan trong việc cung cấp chứng cứ cho Tòa án để đáp ứng yêu cầu giải quyết các vụ án hành chính chưa cao. Có nhiều trường hợp Tòa hoặc Viện yêu cầu cung cấp chứng cứ nhưng Ủy ban hoặc các ngành liên quan không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ làm cho vụ án phải kéo dài hoặc xét xử không đảm bảo khách quan. Nhưng với sự nỗ lực, phấn đấu hết mình của các cán bộ, Kiểm sát viên đã giúp ngành Kiểm sát Bến Tre đã hoàn thành tốt nhiệm vụ.  

Đại biểu dự Hội nghị

Thông qua hội nghị đã có một số kiến nghị gửi đến VKSNDTC như: lãnh đạo ngành cấp trên thường xuyên quan tâm chỉ đạo cấp dưới bằng cách tổ chức, mở nhiều lớp tập huấn chuyên sâu về công tác chuyên môn, nghiệp vụ; Luật Tố tụng hành chính sửa đổi một số điều của Luật đất đai năm 2003 và quy định về thi hành án hành chính, nhưng hiện nay các cơ quan hành chính không nắm được những quy định này, nên vẫn áp dụng luật chuyên ngành như Luật Đất đai để giải quyết nên dẫn đến sai phạm trong chuyên môn. Vì vậy cần sớm sửa đổi, bổ sung Luật sao cho đồng bộ.
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
Xem bản: Desktop | Mobile