VKSND huyện Vị Xuyên kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi ành án treo, cải tạo không giam giữ.

Đăng lúc: Thứ sáu - 03/04/2015 14:22 - Người đăng bài viết: admin
Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2015 của Viện KSND tỉnh Hà Giang và Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2015 của Viện KSND huyện Vị Xuyên nhằm đảm bảo công tác thi hành án hình sự trên địa bàn huyện được thực hiện đúng quy định của Pháp luật.
Ngày 20/3/2015, Viện KSND huyện Vị Xuyên đã phối hợp với MTTQ huyện Vị Xuyên tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án treo, cải tạo không giam giữ tại UBND xã Thanh Đức, xã Thanh Thủy nơi người chấp hành án và việc thực hiện giám sát, giáo dục người được hưởng án treo và người chấp hành án cải tạo không giam giữ theo quy định tại Chương V Luật thi hành án hình sự và các quy định của pháp luật hiện hành.

 
Đoàn kiểm tra công bố kết luận
 
Qua kiểm sát trực tiếp thấy mặc dù Luật thi hành hình sự có hiện lực thi hành từ ngày 01/7/2011. Tuy nhiên, đối với UBND các xã chưa thực sự quan tâm đúng mức tới công tác giám sát, giáo dục người được hưởng án treo và người chấp hành cải tạo không giam giữ như:
Biên bản bàn giao hồ sơ giữa Cơ quan Thi hành huyện Vị Xuyên và UBND xã thiếu chữ ký của bên nhận hồ sơ; không có số Quyết định phân công người trực tiếp giám sát giáo dục; hồ sơ thiếu bản tự nhận xét của người trực tiếp được giao giám sát, giáo dục về việc chấp hành nghĩa vụ của người được hưởng án treo.Vi phạm điểm b khoản 1 Điều 68 Luật thi hành hình sự…
- Kiểm tra hồ sơ cải tạo không giam giữ: các hồ sơ đều thiếu bản tự nhận xét của người chấp hành án. Vi phạm điểm c khoản 1 Điều 80 Luật thi hành án hình sự.
Viện kiểm sát đã tổ chức họp rút kinh nghiệm cho UBND xã Thanh Đức, xã Thanh Thủy trong công tác thi hành án treo, cải tạo không giam giữ. Các ý kiến đóng góp  đã được UBND xã tiếp thu rút kinh nghiệm những vi phạm trên. Đồng thời qua công tác kiểm tra, Kiểm sát viên đã hướng dẫn Công an xã trong việc lập hồ sơ, quản lý, giám sát, giáo dục người được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ.
Để đảm bảo Luật thi hành án hình sự được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất, đưa công tác thi hành án treo, cải tạo không giam giữ tại UBND cấp xã đi vào nề nếp, có hiệu quả. VKSND huyện Vị Xuyên đã ban hành bản kết luận kiến nghị đến Chủ tịch UBND xã Thanh Đức và xã Thanh Thủy để có những biện pháp khắc phục những vi phạm, thiếu sót, tồn tại nêu trên, thực hiện nghiêm túc Luật thi hành án hình sự, quản lý chặt chẽ người chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ.
 
Tác giả bài viết: Vũ Thị Minh - VKSND huyện Vị Xuyên
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
Xem bản: Desktop | Mobile