Danh sách hòm thư điện tử các phòng nghiệp vụ và vksnd các huyện

Đăng lúc: Thứ năm - 11/08/2016 10:15 - Người đăng bài viết: admin
Danh sách hòm thư điện tử các phòng nghiệp vụ và vksnd các huyện
DANH SÁCH HÒM THƯ ĐIỆN TỬ
STT ĐƠN VỊ TÊN HÒM THƯ
1 PHÒNG THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ, KIỂM SÁT ĐIỀU TRA, KSXX SƠ THẨM ÁN HÌNH SỰ VỀ KINH TẾ, CHỨC VỤ VÀ THAM NHŨNG (PHÒNG 1) Phong1.vks@hagiang.gov.vn
2 PHÒNG THỰC HÀNH QUYỀN CỒNG TỐ, KIỂM SÁT ĐIỀU TRA, KIỂM SÁT XÉT XỬ SƠ THẨM ÁN HÌNH SỰ VỀ TRẬT TỰ XÃ HỘI ( PHÒNG 2) Phong2.vks@hagiang.gov.vn
3 PHÒNG THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ VÀ KIỂM SÁT XÉT XỬ PHÚC THẨM, GIÁM ĐỐC THẨM, TÁI THẨM ÁN HÌNH SỰ (PHÒNG 7) Phong7.vks@hagiang.gov.vn
4 PHÒNG KIỂM SÁT TẠM GIỮ, TẠM GIAM VÀ THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ (PHÒNG 8) Phong8.vks@hagiang.gov.vn
5 PHÒNG KS GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN DÂN SỰ, HÀNH CHÍNH, KINH TẾ VÀ NHỮNG VIỆC KHÁC THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT  (PHÒNG 9) Phong9.vks@hagiang.gov.vn
6 PHÒNG KIỂM SÁT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ (PHÒNG 11) Phong11.vks@hagiang.gov.vn
7 PHÒNG KHIẾU TỐ (PHÒNG 12) Phong12.vks@hagiang.gov.vn
8 PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ ( PHÒNG 15) phong15.vks@hagiang.gov.vn
9 VĂN PHÒNG TỔNG HỢP Vanphong.vks@hagiang.gov.vn
10 PHÒNG TKTP & CNTT Phong tktp.vks@hagiang.gov.vn
11 VKSND HUYỆN QUẢN BẠ Quanba.vks@hagiang.gov.vn
12 VKSND HUYỆN YÊN MINH Yenminh.vks@hagiang.gov.vn
13 VKSND HUYỆN ĐỒNG VĂN Dongvan.vks@hagiang.gov.vn
14 VKSND HUYỆN MÈO VẠC Meovac.vks@hagiang.gov.vn
15 VKSND HUYỆN BẮC MÊ Bacme.vks@hagiang.gov.vn
16 VKSND THÀNH PHỐ HÀ GIANG Thanhpho.vks@hagiang.gov.vn
17 VKSND HUYỆN VỊ XUYÊN Vixuyen.vks@hagiang.gov.vn
18 VKSND HUYỆN BẮC QUANG Bacquang.vks@hagiang.gov.vn
19 VKSND HUYỆN QUANG BÌNH Quangbinh.vks@hagiang.gov.vn
20 VKSND HUYỆN HOÀNG SU PHÌ Hoangsuphi.vks@hagiang.gov.vn
21 VKSND HUYỆN XÍ MẦN Ximan.vks@hagiang.gov.vn
 
 
 
 
 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
Xem bản: Desktop | Mobile