Chi bộ Tổ chức cán bộ – Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu về Chuyển đổi số

Chi bộ Tổ chức cán bộ – Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu về Chuyển đổi số
Cuộc thi tìm hiểu về Chuyển đổi số được Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Hà Giang phát động, tổ chức trong 04 tuần từ ngày 08/9/2022 và kết thúc vào lúc 22h00 phút ngày 05/10/2022 bằng hình thức trắc nghiệm với các nội dung, kiến thức, kỹ năng, giải pháp hữu hiệu để lan tỏa chuyển đổi số.
      Đối tượng dự thi là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, thanh niên, doanh nhân đang công tác và sinh sống trên địa bàn tỉnh (mỗi đơn vị phải có từ 68% trở lên tổng số lượng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức, người lao động tham gia dự thi); nhân dân các dân tộc Hà Giang đang sinh sống, làm việc ở trong và ngoài tỉnh; khuyến khích người tỉnh ngoài, người nước ngoài quan tâm tham gia cuộc thi.


 
      Hưởng ứng cuộc thi, Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang đã phổ biến, quán triệt đến các chi bộ nội dung Kế hoạch số 02-KH/BCĐ ngày 19/8/2022 của Ban chỉ đạo chuyển đổi số và Công văn số 793-CV/ĐUK ngày 31/8/2022 về hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu chuyển đổi số để các cán bộ, Kiểm sát viên, đảng viên, người lao động để nắm chắc các nội dung, hình thức, thời gian thi; tuyên truyền đề ra yêu cầu mỗi chi bộ phải có ít nhất 70% đảng viên, công chức, người lao động tham gia.
      Chi bộ Tổ chức cán bộ thuộc Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh có 4/4 (100%) đảng viên đăng ký dự thi. Ngay từ tuần đầu tiên của cuộc thi, đảng viên trong chi bộ đã chủ động, hào hứng tham gia; kết thúc bài thi, số điểm thi đạt được được thông báo ngay trên giao diện của phần mềm nên người dự thi biết kỹ năng thao tác thực hiện bài thi cũng như kiến thức về chuyển đổi số của mình để chuẩn bị tốt hơn cho những tuần thi tiếp theo đạt kết quả cao hơn.
      Thông qua cuộc thi, cán bộ, đảng viên trong Chi bộ nói riêng và trong toàn Đảng bộ nói chung đã được nâng cao hơn nhận thức về những nội dung cốt lõi, những điểm mới về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Tác giả bài viết: Phương Lan