Phòng 9 tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm vụ án dân sự phúc thẩm.

Phòng 9 tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm vụ án dân sự phúc thẩm.
Ngày 18/01/2022, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang đã phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang tổ chức phiên tòa xét xử dân sự rút kinh nghiệm đối với vụ án dân sự phúc thẩm “Tranh chấp lối đi” giữa nguyên đơn: Bà Lê Thị Lan; địa chỉ: Tổ 16, phường Trần Phú, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang; bị đơn: ông Nguyễn Đức Lợi; địa chỉ: Tổ 15, phường Trần Phú, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang
     Tham dự phiên tòa rút kinh nghiệm có Lãnh đạo, Kiểm sát viên, Chuyên viên Phòng 9 VKSND tỉnh Hà Giang. Lãnh đạo,Thẩm phán, Thư ký của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang.

Toàn cảnh phiên tòa rút kinh nghiệm
 
      Đây là vụ án có quan hệ tranh chấp phức tạp, đương sự kháng cáo toàn bộ bản án dân sự sơ thẩm, do đó khi được phân công kiểm sát việc giải quyết vụ án và tham gia xét xử Kiểm sát viên đã thực hiện đúng hướng dẫn số 32/HD-VKSTC ngày 30.11.2018 của VKSND Tối cao; Kiểm sát viên đã tập trung nghiên cứu kỹ hồ sơ, báo cáo đề xuất quan điểm giải quyết vụ án rõ ràng, dự thảo câu hỏi cùng những tình huống phát sinh và dự thảo phát biểu tại phiên tòa.
     Tại phiên tòa, Kiểm sát viên đã kiểm sát chặt chẽ việc chấp hành các thủ tục tố tụng của Hội đồng xét xử, Thư ký Tòa án và của những người tham gia tố tụng kể từ khi khai mạc phiên tòa đến khi kết thúc phiên tòa. Đặc biệt tại phần hỏi, Kiểm sát viên đã đưa ra những câu hỏi mang tính mấu chốt để làm rõ bản chất, nội dung vấn đề cần giải quyết, đồng thời khi phát biểu ý kiến Kiểm sát viên đã phân tích đánh giá chứng cứ rất sắc bén, khách quan, đưa ra lập luận có căn cứ pháp luật được Hội đồng xét xử chấp nhận.
      Ngay sau khi phiên tòa kết thúc, Tòa án và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang đã họp lấy ý kiến nhận xét đối với Thẩm phán chủ tọa phiên tòa và Kiểm sát viên kiểm sát xét xử tại phiên tòa. Trên tinh thần thẳng thắn và xây dựng, các ý kiến tham gia đều có chung nhận định: Hội đồng xét xử và Kiểm sát viên đã làm tốt vai trò của mình tại phiên tòa, có tác phong trang nghiêm, trang phục đúng quy định làm rõ từng vấn đề trong vụ án để giải quyết vụ án thấu tình đạt lý.

Tác giả bài viết: Phương Thảo