Viện KSND tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021

Viện KSND tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị sơ kết công tác  6 tháng đầu năm 2021
Ngày 07.7.2021, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2021 nhằm đánh giá toàn diện kết quả công tác 6 tháng đầu năm, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021.
     Đồng chí Đặng Bình Giang - Bí thư Ban Cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh Hà Giang chủ trì hội nghị; tham gia hội nghị có các đồng chí Phó Viện trưởng Nguyễn Văn Cường, Lý Văn Thu. Tham dự hội nghị tại điểm cầu VKSND tỉnh có các đồng chí Trưởng phòng, Phó trưởng phòng; tại các điểm cầu cấp huyện, thành phố có các đồng chí Viện trưởng, Phó viện trưởng, Kiểm sát viên, cán bộ, chuyên viên trong đơn vị. Hội nghị của VKSND tỉnh Hà Giang đã thực hiện theo đúng chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao về việc phòng, chống dịch Covid-19.
 

 
    Sáu tháng đầu năm 2021, Viện kiểm sát hai cấp đã triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp và cải cách tư pháp, các Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao, Chỉ thị, Nghị quyết của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ công tác bảo đảm an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tích cực, chủ động triển khai thực hiện công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 theo chỉ đạo của VKSND tối cao và UBND tỉnh. Khắc phục khó khăn và đề ra nhiều giải pháp, biện pháp bảo đảm hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác, tạo bước chuyển biến trong công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm; chất lượng công tác THQCT, kiểm sát hoạt động tư pháp tiếp tục được nâng lên; tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Chỉ thị công tác của Viện trưởng VKSND tối cao đều đảm bảo; việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác đều đạt, vượt so với yêu cầu Nghị quyết số 96/2019/QH14, nổi bật là:
    Số kiến nghị đối với CQĐT qua kiểm sát giải quyết nguồn tin tội phạm tăng 10 kiến nghị so với cùng kỳ, vượt chỉ tiêu công tác năm của ngành 06 kiến nghị; Các quyết định phê chuẩn áp dụng các biện pháp ngăn chặn đều bảo đảm đúng pháp luật, không để xảy ra trường hợp bỏ lọt tội phạm, làm oan người vô tội;Số thông báo rút kinh nghiệm qua thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử vượt chỉ tiêu công tác năm của ngành 50%. Không xảy ra trường hợp đình chỉ điều tra do bị can không phạm tội hoặc đình chỉ miễn trách nhiệm hình sự không đúng quy định của pháp luật, không có trường hợp Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội.Số kiến nghị đối với Cơ quan Thi hành án dân sự đạt 11 kiến nghị, tăng 04 kiến nghị; số án trọng điểm tăng 06 vụ, vượt chỉ tiêu của ngành 1,7%; số vụ án áp dụng số hóa hồ sơ trình chiếu tài liệu, chứng cứ tại phiên tòa tăng 16 vụ so với cùng kỳ. Số thông báo rút kinh nghiệm trong khâu công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự vượt 50% chỉ tiêu công tác năm; số cuộc trực tiếp kiểm sát án treo, án cải tạo không giam giữ tại UBND xã, phường đạt 77,4%, vượt 47,4% so với chỉ tiêu công tác năm của ngành...Nhiều đơn vị điển hình như Phòng 2, Phòng 7, Phòng 8, Thanh tra, Khiếu tố VKS tỉnh, VKS các huyện Xín Mần, Thành Phố, Đồng Văn, Yên Minh về cơ bản gần hoàn thành chỉ tiêu công tác của năm.
    Hội nghị cũng đã được nghe 06 ý kiến tham luận của 03 Phòng nghiệp vụ thuộc VKS tỉnh và 03 VKSND cấp huyện. Các ý kiến phát biểu đều nhất trí với nhận định, đánh giá kết quả công tác mà VKS hai cấp đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2021 và thẳng thắn, nghiêm túc chỉ ra những hạn chế, thiếu sót, khó khăn, vướng mắc của đơn vị mình cũng như kiến nghị, đề xuất với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh một số vấn đề về hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ các khâu công tác,…
   Sau ý kiến tham luận, các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu rút kinh nghiệm những hạn chế, thiếu sót của VKS hai cấp trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, đi sâu phân tích các nguyên nhân chủ quan, khách quan và nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong 6 tháng cuối năm ở lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.
    Kết luận Hội nghị, đồng chí Đặng Bình Giang - Viện trưởng VKSND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các đơn vị nghiêm túc kiểm điểm về việc thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch công tác và những hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ bắt, tạm giữ sau đó trả tự do không khởi tố; đẩy nhanh tiến độ thực hiện khâu công tác đột phá năm 2021 mà đơn vị đã đề ra; thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid-19; đưa ra biện pháp khắc phục và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm để đảm bảo hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch công tác năm 2021.

Tác giả bài viết: Đỗ Phương Thảo