Viện KSND tỉnh Hà Giang tổ chức cuộc thi “Kỹ năng của Kiểm sát viên trong kiểm sát giải quyết các vụ án hình sự"

Viện KSND tỉnh Hà Giang tổ chức cuộc thi “Kỹ năng của Kiểm sát viên trong kiểm sát giải quyết các vụ án hình sự"
Sáng 15.10.2022, Viện KSND tỉnh Hà Giang đã tổ chức cuộc thi “Kỹ năng của Kiểm sát viên trong kiểm sát giải quyết các vụ án hình sự". Cuộc thi nhằm mục đích kiểm tra năng lực, trình độ, kỹ năng của đội ngũ công chức làm công tác giải quyết vụ án hình sự.
      Để bảo đảm cho công tác thi chất lượng, hiệu quả. Trước khi thi, lãnh đạo Viện kiểm sát tỉnh đã thành lập Ban Tổ chức cuộc thi, Hội đồng đánh giá kỹ năng, Ban coi thi; Tổ giúp việc. Đồng chí Đặng Bình Giang - Tỉnh ủy viên - Bí thư Ban cán sự Đảng - Bí thư Đảng ủy - Viện trưởng Viện kiểm sát tỉnh Hà Giang trực tiếp lựa chọn, quản lý đề thi để bảo đảm tính bảo mật và trực tiếp dự, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát cuộc thi để bảo đảm khách quan, nghiêm minh.
  
     Tham dự cuộc thi có 76 thí sinh là các đồng chí Phó Viện trưởng Viện kiểm sát cấp huyên phụ trách công tác kiểm sát giải quyết án hình sự, các Kiểm sát viên, Kiểm tra viên Viện kiểm sát hai cấp Hà Giang. Đề thi dạng đề kín bao gồm 02 phần, trong đó thi trắc nghiệm gồm 10 câu hỏi, thi viết gồm 01 câu bài tập tình huống liên quan đến kỹ năng thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết án hình sự.
      Để khách quan, nghiêm túc trong việc tổ chức thi, trước khi vào phòng thi, các thí sinh tự bốc thăm để xác định vị trí chỗ ngồi, giấy thi, đề thi, giấy nháp do Ban coi thi phát, thí sinh không được mang bất kỳ tài liệu nào vào phòng thi ngoài bút viết.
     Kết thúc cuộc thi, các trường hợp thi đạt điểm cao sẽ được Hội đồng thi đua khen thưởng Viện kiểm sát tỉnh xét khen thưởng, đối với trường hợp thi không đạt yêu cầu sẽ đánh vào thi đua (hạ 1 bậc thi đua). Hiệu quả của cách làm này đã thúc đẩy từng cán bộ, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên ở tất cả các phòng trực thuộc, Viện kiểm sát các huyện, thành phố chủ động tự nghiên các cứu tài liệu, văn bản pháp luật liên quan để chuẩn bị tốt cho các cuộc thi, đồng thời cũng tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của ngành và chiến lược cải cách tư pháp.

Tác giả bài viết: Phương Lan, Bùi Mạnh Cường