Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang kiểm sát trực tiếp việc tiếp nhận, thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố tại Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Mê

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang kiểm sát trực tiếp việc tiếp nhận, thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố tại Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Mê
Thực hiện kế hoạch công tác năm 2021, ngày 30.7.2021 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang tiến hành kiểm sát việc chấp hành pháp luật trong việc tiếp nhận, thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố tại Hạt kiểm lâm huyện Bắc Mê. Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Văn Cường - Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn, cùng các đồng chí thành viên trong Đoàn.
     Qua kiểm tra, về cơ bản Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Mê đã thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm như: phân công cán bộ, Kiểm lâm viên tiếp nhận nguồn tin tội phạm do cá nhân, tổ chức cung cấp. Khi tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm đơn vị đã mở sổ theo dõi, ghi chép đầy đủ, kịp thời. Sau khi thụ lý, đã tiến hành phân loại tố giác, tin báo về tội phạm, phân công Kiểm lâm viên thụ lý giải quyết. Khi tiếp nhận và phân công đều thông báo, gửi đến Viện kiểm sát cùng cấp. Trong công tác giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm đã có sự phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra và Viện kiểm sát huyện.

Đoàn kiểm tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh làm việc tại Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Mê
           
     Bên cạnh những ưu điểm đã đạt được, Đoàn kiểm tra, giám sát cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế của Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Mê như: Có 01 hồ sơ vi phạm về việc không thông báo kết quả tiếp nhận cho người tố giác, báo tin về tội phạm(Vi phạm khoản 1 Điều 14 TTLT số 01/2017); Có 01 hồ sơ vi phạm về việc không thông báo kết quả giải quyết nguồn tin tội phạmcho người tố giác, báo tin về tội phạm (Vi phạm khoản 4 Điều 145 BLTTHS, khoản 3 Điều 14 TTLT số 01/2017);có 01 hồ sơ vi phạm về thời hạn đề nghị gia hạn giải quyết nguồn tin (vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 147 BLTTHS, khoản 2 Điều 11 TTLT số 01/2017); có 06 hồ sơ vi phạm về việc lập biên bản (vi phạm quy định tại khoản 1, 2 Điều 133 BLTTHS)…
Tại buổi kết luận, đồng chí Nguyễn Văn Cường - Phó Viện trưởng Viện kiểm sát tỉnh đã yêu cầu Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Mê tổ chức họp rút kinh nghiệm để chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót trên. Lãnh đạo Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Mêđã nghiêm túc tiếp thu kiến nghị của Đoàn kiểm tra và sẽ có những biện pháp khắc phục vi phạm trong thời gian tới./.

Tác giả bài viết: Lò Thị Hồng Vân