Giao ban công tác kiểm sát Quý 3/2014 và 9 tháng đầu năm 2014 của Viện KSND tỉnh Hà Giang

Ngày 17/10/2014, tại trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang đã tổ chức Giao ban quý 3/2014 và 9 tháng năm 2014. Đồng chí Đặng Bình Giang -Bí thư ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh chủ trì Hội nghị.
Ngày 17/10/2014, tại trụ sở Viện kiểm sát nhân dân  tỉnh Hà Giang đã tổ chức Giao ban quý 3/2014 và 9 tháng năm 2014.  Đồng chí Đặng Bình Giang -Bí thư ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh chủ trì Hội nghị.
Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Viện trưởng, Trưởng phòng, Phó Trưởng các phòng nghiệp vụ, Văn phòng VKSND tỉnh, Viện trưởng VKSND 11 huyện, thành phố.
 


 
Toàn cảnh hội nghị
 
 
Hội nghị giao ban đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Cường - Phó viện trưởng thông qua  báo cáo công tác kiểm sát 9 tháng đầu năm 2014. Theo báo cáo trong 9 tháng đầu năm 2014, Viện kiểm sát hai cấp đã giải quyết 89,6% số tin báo, tố giác tội phạm thụ lý, tỷ lệ truy tố đạt 91,4%, tỷ lệ xét xử đạt 93 %, xét xử lưu động 32 vụ chiếm tỷ lệ 45% số vụ Tòa án xét xử, tổ chức 27 phiên tòa rút kinh nghiệm cả hình sự và dân sự. Qua các khâu công tác đã ban hành 08 kháng nghị, ban hành 79 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm trong các lĩnh vực công tác kiểm sát và ban hành 19 thông báo rút kinh nghiệm chung trong toàn ngành.


Đại diện Lãnh đạo các đơn vị tham gia hội nghị đã nêu lên những kết quả đã thực hiện được, những chỉ tiêu còn đang thực hiện hoặc chưa thực hiện được, các khó khăn, vướng mắc và những kiến nghị, đề xuất của đơn vị.Đồng chí Đặng Bình Giang -Bí thư ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh chủ trì Hội nghị
 
 

Kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Bình Giang nhấn mạnh những hạn chế, khuyết điểm mà các đơn vị gặp phải đó là: tỷ lệ giải quyết các tố giác, tin báo về tội phạm và một số chỉ tiêu công tác còn chưa đạt so với yêu cầu đề ra; việc thực hiện các quyền kháng nghị, kiến nghị của Viện kiểm sát còn hạn chế về số lượng và chất lượng… Qua đó, đồng chí nêu lên một số nhiệm vụ, giải pháp để các đơn vị tập trung giải quyết trong thời gian tới, đó là: các đơn vị phải rút kinh nghiệm những hạn chế, khuyết điểm trong các khâu công tác; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp liên ngành, phân công công việc đúng người, đúng việc đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ nâng cao tỷ lệ giải quyết án; tiếp tục tổ chức thêm nhiều phiên tòa rút kinh nghiệm để nâng cao trình độ nghiệp vụ của kiểm sát viên, chú trọng phát hiện, tập hợp những vi phạm của các cơ quan tư pháp để ban hành kiến nghị, kháng nghị, yêu cầu các cơ quan hữu quan nhằm chấn chỉnh, khắc phục, xử lý và phòng ngừa vi phạm.
 
Quang Nguyện
Phòng TKTP & CNTT