Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang chủ trì tổ chức ký kết Quy chế phối hợp với Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ

Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang chủ trì tổ chức ký kết Quy chế phối hợp với Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ
Chiều ngày 09.8.2022, tại Hội trường A, trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang, Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang đã chủ trì ký kết Quy chế phối hợp với Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ.
       
     Dự và chủ trì Lễ ký kết về phía Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang có đồng chí Đặng Bình Giang, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang, các đồng chí trong tập thể Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Viện kiểm sát tỉnh Hà Giang, Trưởng phòng, Phó Trưởng các phòng trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang.


 
      Đồng chủ trì Lễ ký kết về phía Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang có đồng chí Thân Quốc Hùng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang, các đồng chí trong tập thể Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh, các đồng chí Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, lãnh đạo các Tòa trực thuộc Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang.


     Phát biểu khai mạc Lễ ký kết Quy chế phối hợp, đồng chí Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang Đặng Bình Giang nhấn mạnh, trong thời gian qua, Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân hai cấp Hà Giang luôn có sự phối hợp tốt trong quá trình triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mỗi ngành, giữa hai ngành đã có 02 Quy chế riêng phối hợp trong công tác giải quyết các vụ án, vụ việc dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại và các quy định của pháp luật và Quy chế phối hợp tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp. Chất lượng công tác phối hợp giữa hai ngành ngày càng được nâng lên. Tuy nhiên, có lúc, có nơi việc phối hợp còn có những hạn chế nhất định, để tăng cường phối hợp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương, Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang đã chỉ đạo chủ trì xây dựng Quy chế phối hợp bao gồm có 3 chương, 9 điều quy định chi tiết, cụ thể về phạm vi, đối tượng áp dụng, nguyên tắc, phương thức phối hợp, tạo điều kiện cho lãnh đạo, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên, Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký chủ động phối hợp với nhau xuyên suốt trong quá trình giải quyết vụ án từ giai đoạn thụ lý đến khi kết thúc, trong đó nội dung trọng tâm là phối hợp trong chỉ đạo triển khai chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, phối hợp trong chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh…Thể hiện sự chặt chẽ trong công tác phối hợp giữa Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Hà Giang. 
     Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang Thân Quốc Hùng khẳng định, việc Ban cán sự Đảng hai cơ quan Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang tổ chức ký kết Quy chế phối hợp có ý nghĩa hết sức quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong mối quan hệ phối hợp giữa hai ngành Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang, tạo cơ sở để Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Hà Giang thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành tại địa phương.
 
     Kết luận buổi Lễ, Lãnh đạo hai đơn vị đề nghị các cán bộ, công chức trong hai đơn vị hiện tốt Quy chế phối hợp trong thời gian tới, buổi lễ đã kết thúc trong không khí nhất trí cao của toàn bộ lãnh đạo, kiểm sát viên; thẩm phán; kiểm tra viên; thư ký của hai đơn vị.

Tác giả bài viết: Ấu Bá Lãng