“Tự đào tạo” qua các phiên tòa rút kinh nghiệm

“Tự đào tạo” qua các phiên tòa rút kinh nghiệm
Ngày 19.8.2022 và ngày 20.9.2022 Phòng 9 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang đã phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang tổ chức xét xử phiên tòa rút kinh nghiệm nâng cao vai trò của Kiểm sát viên đối với vụ án dân sự phúc thẩm:
      “Tranh chấp quyền sử dụng đất” giữa nguyên đơn: bà Trịnh Mai Lương; bị đơn: bà Nguyễn Thị Lương và phiên tòa hành chính sơ thẩm trực tuyến về “Tranh chấp quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy giấy CNQSDĐ” giữa người khởi kiện: Hà Ngọc Toan và người bị kiện: UBND tỉnh Hà Giang.
      Tham dự phiên tòa có các đồng chí lãnh đạo, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên Phòng 9 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang.
Đây là vụ án có tính chất phức tạp, là loại tranh chấp phổ biến ở địa phương Kiểm sát viên đã lựa chọn phiên tòa đảm bảo tiêu chí theo hướng dẫn số 32/HD-VKSTC ngày 30/11/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Đồng thời vụ án dân sự phúc thẩm cũng là vụ án đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang kháng nghị phúc thẩm trên cấp khi thực hiện chức năng kiểm sát hồ sơ.

Kiểm sát viên phát biểu tại phiên tòa rút kinh nghiệm
 
      Quá trình giải quyết vụ án, Kiểm sát viên được phân công đã tập trung nghiên cứu kỹ hồ sơ, báo cáo đề xuất quan điểm giải quyết vụ án rõ ràng, dự thảo câu hỏi cùng những tình huống phát sinh và dự thảo phát biểu tại phiên tòa.
       Tại phiên tòa, Kiểm sát viên đã kiểm sát chặt chẽ việc tuân theo pháp luật của Hội đồng xét xử, của đương sự và những người tham gia phiên tòa đồng thời căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, diễn biến tại phiên tòa, Kiểm sát viên đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận Quyết định kháng nghị phúc thẩm của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang, sửa Bản án dân sự sơ thẩm số 03/2022/DS-ST ngày 28/02/2022 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Giang và chấp nhận yêu cầu khởi kiện của người khởi kiện ông Hà Ngọc Toan. Sau khi nghị án Hội đồng xét xử đã thống nhất với quan điểm của Viện kiểm sát.
      Sau khi kết thúc phiên tòa, Phòng 9 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang đã tổ chức họp rút kinh nghiệm. Quá trình rút kinh nghiệm, các đồng chí tham dự phiên tòa đã thẳng thắn đóng góp ý kiến về những ưu điểm, tồn tại của Kiểm sát viên, Hội đồng xét xử tại phiên tòa. Kết quả đánh giá phiên tòa của Kiểm sát viên đạt chất lượng tốt./.

Tác giả bài viết: Phương Thảo